Визначення діагностичних ознак для автоматизованого контролю технічного стану стрілочних електродвигунів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: На основі аналізу результатів проведених вимірювань часових залежностей та спектрального складу струму переводу стрілок з двигунами постійного струму при справному їх стані, а також при різних дефектах, визначено їх особливості форми кривої та спектру в залежності від технічного стану двигуна.
RU: На основе анализа результатов проведенных измерений временных зависимостей и спектрального состава тока перевода стрелок с двигателями постоянного тока при исправном их состоянии, а также при различных дефектах, определены особенности формы кривой и спектра тока в зависимости от технического состояния двигателя.
EN: On the basis of the analysis of provided measurements results of time dependences and spectral structure of a switch transfer current with direct current machines at their serviceable condition, and also at various defects, the form of a curve and to a spectrum of a current depending on a technical condition of the machines are determined.
Description
В. Гаврилюк: ORCID /0000-0001-9954-4478
Keywords
час, струм, двигун, время, ток, двигатель, time, current, machine, КАТЗ
Citation
Маловічко, В. В. Визначення діагностичних ознак для автоматизованого контролю технічного стану стрілочних електродвигунів / В. В. Маловічко, В. І. Гаврилюк, В. Я. Кізяков // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 16. – С. 9–12. – DOI: 10.15802/stp2007/17595.