Випуск 4 (135). Теорія і практика металургії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національна металургійна академія України, Дніпро
Abstract
UKR: Журнал розрахований на широке коло читачів (науковців, фахівців) в галузі металургійного виробництва чавуну, сталі, феросплавів та кольорових металів, теоретичних основ одержання металів та сплавів та розробки механізмів процесів, залучення у виробництво матеріалів техногенного походження, прокатного виробництва, удосконалення відомих матеріалів та створення якісно нових, дослідження в області розширення вугільної сировинної бази коксування, математичного моделювання технологічних процесів, удосконалення машин для металургійного виробництва та підвищення надійності металургійного обладнання.
ENG: The journal is intended for a wide range of readers (scientists, specialists) in the field of metallurgical production of iron, steel, ferroalloys and non-ferrous metals, theoretical foundations of metals and alloys production and development of process mechanisms, involvement of materials of man-made origin in production, rolling production, improvement of known materials and creation of qualitatively new ones, research in the field of expansion of coal raw materials for coking, mathematical modeling of technological processes, improvement of machines for metallurgical production, etc.
Description
Keywords
металургія чавуну, металургія сталі, феросплави та кольорові метали, одержання металів та сплавів, прокатне виробництво, матеріалознавство, коксування, машини металургійного виробництва, металургійне обладнання, математичне моделювання, iron metallurgy, steel metallurgy, ferroalloys and non-ferrous metals, production of metals and alloys, rolling production, materials science, coking, metallurgical production machines, metallurgical equipment, mathematical modeling
Citation
Теорія і практика металургії : загальнодержавний наук.-техн. журн. / засн. Національна металургійна академія України, Відділення матеріалознавства та металургії Академії інженерних наук України. Дніпро, 2022. № 4 (135). 53 с.