Бібліотечні фонди та актуальні тенденції розвитку краєзнавства як пріоритетного напрямку роботи КЗК «Доунб»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Створення електронної бази краєзнавчого аналітичного розпису «Дніпропетровщина» для забезпечення доступу до краєзнавчої інформації та бібліотечних фондів більшому числу користувачів, вчасне використання актуальну краєзнавчої інформації та пріоритетні напрямки роботи КЗК «ДОУНБ». Мета статті є огляд краєзнавчих бібліотечних фондів і електронних баз даних, як джерело поширення краєзнавчої інформації. Встановлено, що завдяки плідній корпоративній праці співробітників краєзнавчого відділу ДОУНБ і бібліотечних фахівців області зі створення електронного каталогу інформація про краєзнавчі бібліотечні фонди виходить за стіни бібліотеки і стає доступною для кожного. У свою чергу це дає змогу поширити знання про свій край, сприяє формуванню, розвитку інформаційних краєзнавчих запитів, а також сприяє збереженню історичних документів та культурної спадщини області загалом.
ENG: Creation of electronic base of the regional analytical painting is Dnipropetrovsk "Oblast" for providing of access to regional information and library funds to the greater number of users, timely use actual regional information and priority work of КЗК "ДОУНБ" assignments. An aim of the article is review of regional library funds and electronic databases, as a source of distribution of regional information. It is set that due to fruitful corporate labour of employees of regional department of ДОУНБ and library specialists of area with creation of e-catalog information about regional library funds will nurse for walls libraries and becomes accessible for each. In turn it gives an opportunity to spread knowledge about the edge, assists forming, development of informative regional queries, and also assists maintenance of historical documents and cultural heritage of area on the whole.
Description
Keywords
краєзнавство, бібліотечні фонди, краєзнавчий електронний каталог, краєзнавчі фонди, електронні бази, аналітичний розпис, поширення краєзнавчого фонду, study of a particular region, library funds, regional e-catalog, regional funds, electronic bases, analytical painting, distribution of regional fund
Citation
Жилінська С. Ю. Бібліотечні фонди та актуальні тенденції розвитку краєзнавства як пріоритетного напрямку роботи КЗК «Доунб». University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІII Міжнар. конф., (м. Дніпро, 05.10–06.10.2023 р.). Дніпро, 2023. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2023/paper/view/28961/16859.