Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту: події, факти, особистості : бібліографічний покажчик за 2013 рік

Abstract
UK: У бібліографічному покажчику відображені статті з періодичних видань та збірників про Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. А. Лазаряна за 2013 рік. Покажчик призначений для викладачів, студентів та широкого кола читачів.
RU: В библиографическом указателе отражены статьи из периодических изданий и сборников о Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта им. В. А. Лазаряна за 2013 год. Указатель предназначен для преподавателей, студентов и широкого круга читателей.
EN: The bibliographic index reflects articles from periodicals and collections about Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. A. Lazaryan for 2013. The index is designed for teachers, students and the general reader.
Description
М. Дронь: ORCID 0000-0001-9881-9521
Keywords
бібліографічний покажчик, історія ДІІТу, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, ДНУЗТ, история ДИИТа, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта, ДНУЖТ, bibliographies, DIIT history, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, DNURT
Citation
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту: події, факти, особистості [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за 2013 р. / [сост.: М. А Дронь, А. O. Каіра, С. В. Калашникова, І. А. Попович] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. — 27 с.