Українські історичні дослідження кінця XIX - початку XX ст. у контексті підходів філософсько-історичного та історико-антропологічного пізнання (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
UK: В роботі досліджується значення студій українських істориків кінця ХІХ- початку ХХ ст. над вітчизняною історією для філософсько-історичних та історико-антропологічних аспектів аналізу українського історичного процесу; для поглиблення когнітивних можливостей українського історичного та соціально-гуманітарного пізнання.
RU: В работе изучается значение исследований украинскими историками конца XIX-начала ХХ в. отечественной истории для философско-исторических и историко-антропологических аспектов анализа украинского исторического процесса; для углубления когнитивных возможностей украинского исторического и социально-гуманитарного познания.
EN: We study the value of studies of Ukrainian historians late nineteenth and early twentieth century. over national history for the historical and philosophical-historical and anthropological aspects of the analysis of the Ukrainian historical process, to deepen the cognitive capabilities of the Ukrainian historical and social-humanitarian cognition.
Description
C. Айтов: ORCID 0000-0001-9049-5868
Keywords
філософія, історія, історична антропологія, етнокультурний плюралізм, философия, история, историческая антропология, этнокультурный плюрализм, philosophy, history, historical anthropology, ethnical and cultural pluralism, КФС
Citation
Айтов, С. Ш. Українські історичні дослідження кінця ХІХ-початку ХХ ст. у контексті підходів філософсько-історичного та історико-антропологічного пізнання : [препринт] / С. Ш. Айтов // Гуманітарний журнал. – 2007. – Зима-весна. – С. 110–113.