Необхідні умови в задачі векторної оптимізації для функціоналів стосовно відновлювальних технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НТУ "ХПІ", Харків
Abstract
UKR: В роботі представлено розв’язок задачі векторної оптимізації в просторі функціоналів. Розроблений алгоритм можна застосовувати для техніко-економічної оцінки технології відновлення зношених деталей та оптимізації процесу відновлення за критеріями ресурсу (терміну експлуатації) та вартості процесу відновлення деталей.
RUS: В работе представлены решения задачи векторной оптимизации в пространстве функционалов. Разработанный алгоритм можно применять для технико-экономической оценки технологии восстановления изношенных деталей и оптимизации процесса восстановления по критериям ресурса (срока эксплуатации) и стоимости процесса восстановления деталей.
ENG: The paper presents the solution of vector optimization in the space of functionals. The developed algorithm can be used for techno-economic evaluation of technologies for the rehabilitation of worn parts and to optimize the recovery of the resource criteria (lifetime) and cost recovery process details.
Description
В. Артемчук: ORCID 0000-0002-6056-5834, А. Босов: ORCID 0000-0002-5348-2205
Keywords
відновлення деталей, векторна оптимізація, ресурс, функціонал, восстановление деталей, векторная оптимизация, функционал, parts restoration, vector optimization, resource, functional, КЕРС
Citation
Артемчук, В. В. Необхідні умови в задачі векторної оптимізації для функціоналів стосовно відновлювальних технологій / В. В. Артемчук, А. А. Босов // Вісн. нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія : Нові рішення в сучасних технологіях: сб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 34. – С. 41–49. Повний текст.