Тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: У збірнику представлені тези доповідей ХІII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», яка відбулася 11-12 грудня 2019 року в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Розглянуто результати теоретичних і експериментальних досліджень, а також проблемні питання функціонування та перспективи розвитку інформаційних технологій транспорту, промисловості й освіти. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.
RU: В сборнике представлены тезисы докладов XIII Международной научно-практической конференции «Современные информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании», которая состоялась 11-12 декабря 2019 года в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Рассмотрены результаты теоретических и экспериментальных исследований, а также проблемные вопросы функционирования и перспективы развития информационных технологий транспорта, промышленности и образования. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов.
Description
Keywords
тези доповідей, конференція, технології, транспорт, освіта, дослідження, тезисы докладов, конференция, технологии, образование, исследование, theses reports, conference, technologies, transport, education, research
Citation
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті : зб. тез XIII-ої Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 11.12.2019 – 12.12.2019. Дніпро : ДНУЗТ, 2019. 199 с.