Соціальні підвалини макроекономічної політики початку 20-х років ХХІ століття: від подолання рецесії до занурення у стагнацію

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавський державний аграрний університет
Abstract
UKR: Показано, що центральні банки США, Великої Британії, Швейцарії для приборкання двопорядкових показників інфляції змушені вдаватись до підвищення облікових ставок, ініціювати перехід до політики різких монетарних рестрикцій. Визначено, що вимушені дії ще у більшому ступені актуалізують потребу в ширшому застосуванні інструментарію фіскальної політики як інструментарію макроекономічного регулювання відновлення національних економік, їх стратегічного розвитку. Доведено, що найближчі роки постковідного соціально-економічного розвитку, відбудови глобальної та національних економік-лідерів будуть демонструвати першочергову важливість фіскальної політики як ключового макроекономічного інструменту відновлення.
ENG: It is shown that the central banks of the USA, Great Britain, and Switzerland are forced to raise interest rates and initiate a transition to a policy of sharp monetary restrictions in order to curb double-digit inflation. It was determined that the forced actions to an even greater degree actualize the need for a wider application of the fiscal policy toolkit as a toolkit for macroeconomic regulation of the restoration of national economies and their strategic development. It has been proven that the coming years of post-Covid socio-economic development, reconstruction of global and national economies-leaders will demonstrate the primary importance of fiscal policy as a key macroeconomic tool of recovery.
Description
В. Білоцерківець: ORCID 0000-0002-6740-4611
Keywords
макроекономічна політика, рецесія, стагнація, інновації, соціальна політика, macroeconomic policy, recession, stagnation, COVID-19, innovation, social policy, КМЕПЕУ
Citation
Білоцерківець В. В. Соціальні підвалини макроекономічної політики початку 20-х років ХХІ століття: від подолання рецесії до занурення у стагнацію. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27 жовтня 2022 р. Полтава, 2022. С. 301–303.