Гуманістичні орієнтири в управлінні професійною освітою (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Abstract
UK: У статті розглядається проблема гуманізації процесу управління професійною освітою. Зроблена спроба аналізу шляхів гуманізації навчально-виховного процесу у ВНЗ.
RU: В статье рассматривается проблема гуманизации управления профессиональным образованием. Сделана попытка анализа путей гуманизации учебно-воспитательного процесса в вузе.
EN: The article deals with the problem of humanization of the management of professional education. The attempt of analyses of ways of humanization of the educational process in higher education has been made.
Description
Keywords
управління, гуманізація, гуманістичні орієнтири, професійна освіта, ВНЗ, управление, гуманизация, гуманистические ориентиры, профессиональное образование, ВУЗ, management, humanization, humanistic orientation, professional education, higher education, КФП
Citation
Амеліна, С. М. Гуманістичні орієнтири в управлінні професійною освітою : [препринт] / С. М. Амеліна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2011. – № 159 (Ч. 2). – С. 221–227.