Тези науково-практичної конференції «Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: У збірнику наведено тези доповідей науково-практичної конференції «Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів» присвяченої 110-й річниці з дня народження професора Ющенка М. Р., яка проходила 11-12 грудня 2014 р. в м. Дніпропетровськ. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та студентів.
RU: В сборнике приведены тезисы докладов научно-практической конференции «Развитие теории и практики функционирования железнодорожных станций и узлов», посвященной 110-й годовщине со дня рождения профессора Ющенко Н. Р., которая проходила 11-12 декабря 2014 г. в г. Днепропетровске. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов.
Description
Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів: Тези науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 11-12 грудня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. — 92 с.
Keywords
залізничні станції, залiзничнi вузли, сортувальні гірки, інфраструктура, логістика, ринок перевезень, поїздопотоки, контейнерні термінали, железнодорожные станции, железнодорожные узлы, сортировочные горки, инфраструктура, логистика, рынок перевозок, поездопотоки, контейнерные терминалы, railway stations, railway junctions, hump, infrastructure, logistics, transport market, trainflows, container terminals
Citation