Continuous Improvement of Technical Servicing and Repair System of Railway Substation on the Basis of FMEA Methodology

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o, Radom, Poland
Abstract
EN: The article shows the ways of solving the problem of upgrading and efficiency of the technical servicing and repair of railway substation of electrified railways in operation. Proposed to use of FMEA methodology to continuous improvement the technical servicing and repair process of electrical equipment throughout the life cycle. By the given method, the calculation of critical violations operations of subprocess maintenance work of the supply transformer and subprocesses criticality of maintenance of power electric equipment of railway substations is carried out.
UK: У статті показані шляхи вирішення проблеми підвищення якості та ефективності технічного обслуговування і ремонту залізничної підстанції електрифікованих залізниць в експлуатації. Запропоновано використання методології FMEA для безперервного вдосконалення процесу технічного обслуговування і ремонту електрообладнання протягом усього життєвого циклу. За даним методом здійснюється розрахунок критичних порушень операцій підпроцесу ремонтних робіт живлячого трансформатора і критичності підпроцесів технічного обслуговування силового електрообладнання залізничних підстанцій.
RU: В статье показаны пути решения проблемы повышения качества и эффективности технического обслуживания и ремонта железнодорожной подстанции электрифицированных железных дорог в эксплуатации. Предложено использование методологии FMEA для непрерывного совершенствования процесса технического обслуживания и ремонта электрооборудования в течении всего жизненного цикла. По данному методу осуществляется расчет критических нарушений операций подпроцесса ремонтных работ питающего трансформатора и критичности подпроцессов технического обслуживания силового электрооборудования железнодорожных подстанций.
Description
О. Matusevych: ORCID 0000-0002-2174-7774, V. Sychenko: ORCID 0000-0002-9533-2897
Keywords
railway substation, method FMEA, electric equipment, technical servicing and repair, system, service life, engineering status, залізнична підстанція, метод FMEA, електрообладнання, технічне обслуговування і ремонт, система, термін служби, технічний стан, железнодорожная подстанция, электрооборудование, техническое обслуживание и ремонт, срок службы, техническое состояние, КІСЕ
Citation
Matusevych, O. Continuous Improvement of Technical Servicing and Repair System of Railway Substation on the Basis of FMEA Methodology / O. Matusevych, V. Sychenko, A. Białoń // Technika Transportu Szynowego. – 2016. – № 1–2. – P. 75–79.