Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода Академія - 2024”. Том 2

Завантаження...
Ескіз зображення
Дата
2024
Автори
Назва журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Анотація
UKR: У збірці приводяться тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія – 24» в яких узагальнюються підсумки науково-технічної творчості студентів і молодих учених закладів вищої освіти України та закордонних країн. Розглянуті питання створення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів, вирішення проблем сучасного виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Надано рекомендації щодо успішного функціонування провідних галузей шляхом вирішення окреслених в тезах проблем в України в умовах воєнного стану. Матеріали ІІ тому збірника зосереджені на питаннях наукових досліджень у галузі комп'ютерної науки та інформаційних технологій, забезпечення безпеки комп'ютерних систем та захисту інформації. Розглянуті сучасні методи автоматизації процесів у промисловості. Узагальнено позитивний досвід інших країн за ключовими напрямами: економіка, менеджмент, проектний менеджмент, фінанси, облік і оподаткування, інтелектуальна власність.
ENG: Abstracts of Papers of the International Student Scientific and Technical Conference are presented in the collection "Young Academy-2024", which summarises the scientific and technical creativity of students of Ukrainian higher education institutions.
Додаткова інформація
Ключові слова
науково-технічна творчість студентів і молодих учених, світовий ринок, комп'ютерні науки та інформаційні технології, забезпечення безпеки комп'ютерних систем та захист інформації, автоматизація процесів у промисловості, економіка, менеджмент, проектний менеджмент, фінанси, облік і оподаткування, інтелектуальна власність
Цитування
Молода Академія-2024. Зб. тез доповідей Міжн. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених (Дніпро, 23-24 травня 2024 р). Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро. 2023. Т. 2. 208 с.