Удосконалення технології виробництва труб з корозійностійких сталей і титанових сплавів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НМетАУ, Дніпро
Abstract
UKR: Ціль роботи. Удосконалення технології виробництва безшовних труб з корозійностійких сталей аустенітного класу і титанових та цирконієвих сплавів. Розробка технічних рішень по визначенню раціональних температуро- деформаційних і швидкісних режимів пресування труб та експандування попередньо свердлених заготовок, які забезпечують виконання вимог нормативних документів а саме вимог іноземних стандартів [ASTME, DIN та інш.] , ГОСТ, ДСТУ , а також зниження витратного коефіцієнту металу. Методика досліджень. При визначенні математичної залежності раціональних температуро-деформаційних параметрів пресування труб і експандування попередньо свердлених заготовок були використані дані експериментальних досліджень пресування труб з різних сталей і сплавів. Результати. Розроблено ряд технічних рішень по визначенню математичної залежності температур нагрівання заготовок від деформаційних параметрів (коефіцієнта витяжки при пресуванні труб), швидкості пресування, температури максимальної пластичності), залежності величини зерна аустеніта від параметрів технології пресування (температури нагрівання заготовок, геометричних параметрів заготовок та інструменту, тимчасового опору ро зриву) та інші. Наукова новизна. Визначені раціональні температуро-деформаційні режими пресування труб з корозійностійких аустенітних сталей і титанових сплавів для авіаційної промисловості і атомної енергетики. Практична значущість. Розроблені режими реалізовані при розробки технології виробництва труб на вітчизняних та іноземних пресових установках з забезпеченням вимог нормативної документації.
Description
М. Медведєв: ORCID 0000-0002-1230-420X; О. Бобух: ORCID 0000-0001-7254-3854
Keywords
корозійностійкі сталі, сплави, пресування труб, corrosion-resistant steels, alloys, pipe pressing, КОМТ
Citation
Медведєв М. І., Бобух О. С. Удосконалення технології виробництва труб з корозійностійких сталей і титанових сплавів. Теорія і практика металургії. 2022. № 4 (135). С. 46–51.