Перспективна модель університету в контексті переміни діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НМетАУ, Дніпро
Abstract
UKR: Розглядається перспективна модель університету, що передбачає навчання кожного студента паралельно по трьом спеціальностям різного профілю: технічного, природничого та гуманітарного. Така модель відповідає вимогам переміни діяльності, тенденція до якої спостерігається на сучасному ринку праці.
ENG: Promissing model of the University is considering It intends, that every student studding for the three professions of the different kinds: technical, natural and humanitive. This model answers to the requirements of the change activity, what is the tendention of the development of the modern labour market.
Description
В. Лебедєва: ORCID 000-0002-2744-5435
Keywords
модель університету, переміна діяльності, ринок праці, технічні спеціальності, природничі спеціальності, гуманітарні спеціальності, university model, change activity, labour market, technical professions, natural professions, humanitive professions, МЕПЕУ
Citation
Лебедєва В. К. Перспективна модель університету в контексті переміни діяльності. Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2021 р. Дніпро : НМетАУ, 2021. С. 153–157. URL: http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p4068.