Тези 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: У збірнику наведені тези доповідей 10-ї Міжнародної науково- практичної конференції «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств», яка відбулась 25-26 листопада 2021 р. у м. Дніпро. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів та студентів.
ENG: The collection contains abstracts of the 10th International Scientific and Practical conference "Prospects for the interaction of railways and industrial enterprises", which took place on November 25-26, 2021 in Dnipro. The collection is intended for scientific and technical workers of railways, transport enterprises, higher education teachers, doctoral students, graduate students and students.
RUS: В сборнике приведены тезисы докладов 10-й Международной научно-практической конференции «Перспективы взаимодействия железных дорог и промышленных предприятий», которая состоялась 25-26 ноября 2021 в г. Днепр. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высшего образования, докторантов, аспирантов и студентов.
Description
Keywords
збірник, тези доповідей, конференція, залізниці, промислові підприємства, collection, theses, conference, railways, industrial enterprises, сборник, тезисы докладов, конференция, железные дороги, промышленные предприятия
Citation
Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств : тези 10-ї Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Дніпро, 25–26.11.2021 р.). Дніпро : УДУНТ, 2021. 114 с.