Історично-антропологічні епістемологічні підходи у філософії культури Й. Гойзінги та розвиток історичної антропології і філософії науки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Abstract
UKR: Проаналізовано вплив історично-антропологічних підходів філософії культури Й. Гойзінги на розвиток історично-антропологічних та філософсько-наукових досліджень.
RUS: Проанализировано влияние историко-антропологических подходов философии культуры Й. Хейзинги, на развитие исторически-антропологических и философско-научных исследований.
ENG: Influence of I. Huizing philosophy of culture historical-anthropological epistemological approaches on historical-anthropological and philosophical-scientific investigations development is analyzed.
Description
C. Айтов: ORCID 0000-0001-9049-5868
Keywords
Й. Гойзінга, епістемологічні підходи, ментальність, історична антропологія, філософія науки, Й. Хейзинг, епистемологический подход, ентальность, историческая антропология, философия науки, I. Huizing, epistemological approaches, mentalitее, historical anthropology
Citation
Айтов С. Ш. Історично-антропологічні епістемологічні підходи у філософії культури Й. Гойзінги та розвиток історичної антропології і філософії науки. Вісник ДНУ. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. 2011. Т. 19, № 21(1). С. 35–41.