Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО-2015»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: В збірнику представлені матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО – 2015», яка відбулась 29.09 – 2.10.2015 р. в м. Одеса. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, наукових організацій, викладачів і науковців вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.
RU: В сборнике представлены материалы VIII Международной научно-практической конференции «Электрификация транспорта «Трансэлектро - 2015», которая состоялась 29.09 - 2.10.2015 г. в г. Одеса. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, научных организаций, преподавателей и научных работников высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Description
Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО – 2015» : матеріали VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 29.09–2.10.2015 р.) / Мін. освіти і науки Укр., Держ. адмін. заліз. тр-ту Укр., Дніпр. нац. ун-т заліз. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна, Ін-т заліз. тр-ту (Польща), ТОВ «Електротягові системи». — Дніпропетровськ, 2015. — 114 с.
Keywords
електрифікація транспорту, електропостачання залізниць, електричний транспорт, працівники залізниць, підприємства транспорту, электрификация транспорта, электроснабжение железных дорог, электрический транспорт, работники железных дорог, предприятия транспорта, electrification of transport, electrosupply of railways, electric transport, of railways workers, of transport enterprise
Citation