Перспективні конструкції вузлів чотиривалкових робочих клітей «тандем» станів холодної прокатки труб

Abstract
UKR: Подальший розвиток виробництва холоднокатаних труб пов’язаний із розширенням сортаменту труб, підвищенням якості готової продукції та забезпеченням довговічності робочих елементів станів холодної прокатки труб (ХПТ), що в цілому сприяє підвищенню ефективності роботи обладнання. Одним з основних показників якості труб є нормована поздовжня різностінність, допуск якої може сягати 0,8% товщини стінки. Конкурентоспроможність вітчизняних холоднокатаних труб нерозривно пов'язана із удосконаленням існуючих конструкцій робочих клітей, а також зі створенням принципово нових деталей і вузлів станів ХПТ. У статті представлені перспективні конструкції деталей та вузлів чотиривалкових робочих клітей станів ХПТ, описані їх переваги та вплив на ефективність роботи стану і якість готової продукції.
ENG: Further development of the production of cold-rolled pipes is associated with expanding the range of pipes, improving the quality of finished products and ensuring the durability of the working elements of cold rolling mills (CRM), which generally improves the efficiency of equipment. One of the main indicators of pipe quality is the normalized longitudinal variety, the tolerance of which can reach 0.8% of the wall thickness. The competitiveness of domestic cold-rolled pipes is inextricably linked with the improvement of existing structures of working stands, as well as with the creation of fundamentally new parts and assemblies of CRM. The article presents promising designs of four-roll working stands of CRM mills, in particular parts and assemblies, describes their advantages and impact on the efficiency of the state and the quality of finished products.
Description
Keywords
стан ХПТ, робоча кліть, робочий валок, станина, труба, калібр, cold rolling mill, work stand, work roll, frame, pipe, caliber, КМАМВ
Citation
Поворотній В. В., Толстіков Г. І., Рахманов С. Р., Толстіков І. Г. Перспективні конструкції вузлів чотиривалкових робочих клітей «тандем» станів холодної прокатки труб. Теорія і практика металургії. 2022. № 2 (133). С. 9–14. DOI: https://doi.org/10.34185/tpm.2.2022.02.