Литво. Металургія : збірник матеріалів XIX Міжнародної науково-практичної конференції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НТУ "ХПІ"
Abstract
UKR: У збірнику представлено матеріали, що стосуються актуальних проблем ливарного і металургійного виробництва: отримання, обробки та структуроутворення сплавів; прогресивні технології та обладнання в ливарному виробництві; перспективні формувальні матеріали і суміші, технологічні процеси виготовлення форм і стрижнів; моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві; спеціальні способи литва та литва композиційних матеріалів; методи контролю ливарних і металургійних процесів, економіка та екологія ливарного виробництва. Матеріали призначені для інженерно-технічних працівників металургійних і машинобудівних підприємств і науково-дослідницьких інститутів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
ENG: The Proceeding presents materials related to the current problems of foundry and metallurgy: obtaining, processing and structuring of alloys; advanced technologies and equipment in foundry production; promising molding materials and mixtures, technological processes of manufacturing molds and rods; modeling, computer and information technologies in foundry production; special methods of casting and casting of composite materials; methods of control of foundry and metallurgical processes, economics and ecology of foundry production. The Proceeding is intended for engineering and technical workers of metallurgical and machine-building enterprises and research institutes, graduate students and students of higher educational institutions.
Description
Keywords
металургія, литво, прогресивні технології, технологічні процеси, формування, економіка, екологія ливарного виробництва, формувальні матеріали, metallurgy, foundry, progressive technologies, technological processes, moulding, economics, foundry ecology, moulding materials
Citation
Литво. Металургія : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовт. 2023 р., м. Харків – м. Київ) / НТУ «ХПІ», Фізико-технол. ін-т металів та сплавів НАН України, Укр. держ. ун-т науки і технологій [та ін.]. Харків : НТУ «ХПІ», 2023. 449 с. ISBN 978-966-488-169-9.