Аналiз сучасних тенденцiй розвитку зовнiшньої торгiвлi товарами України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Автори ставлять за мету аналіз сучасних тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі товарами України. Методика. Статистичний аналіз. Результати. Виявлено, що на теперішній час у товарній структурі українського експорту частка продукції агропромислового комплексу зростає, а частка металопродукції знижується. Наукова новизна. Обгрунтовано, що відбувається певне пристосування суб’єктів економічної діяльності до зміни умов. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для прийняття рішень щодо стимулювання розвитку зовнішньої торгівлі товарами України.
ENG: Purpose. The authors aim to analyze current trends in the development of foreign trade in goods of Ukraine. Methodology. Statistical analysis. Findings. It is revealed that at present in the commodity structure of Ukrainian exports the share of agro-industrial complex products is growing, and the share of metal products is decreasing. Originality. It is substantiated that there is a certain adaptation of economic entities to changing conditions. Practical value. The obtained results can be used to make decisions on stimulating the development of foreign trade in Ukrainian goods.
Description
V. Lebedeva: ORCID ID 0000-0002-2744-5435
Keywords
товар, зовнішня торгівля, економічні суб’єкти, агропромисловий комплекс, металопродукція, goods, foreign trade, economic entities, agro-industrial complex, metal products, КМЕПЕУ (ІПБТ)
Citation
Лебедєва В. К., Красников В. О. Аналiз сучасних тенденцiй розвитку зовнiшньої торгiвлi товарами України. Економічна кібернетика: комп’ютерні технології в бізнесі : зб. наук. пр. за матер. Всеукр. інтернет-конф., м. Дніпро, 1–2 березня 2022 р. Дніпро : УДУНТ, 2022. С. 97–100. URL: http://nmetau.edu.ua/file/zbirnik_2022.pdf.