Випуск 13

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Вип. 13 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Aлгоритм вирішення задачі контакту колеса і рейки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Савчук, Орест Макарович; Рейдемейстер, Олексій Геннадійович; Савченко, Костянтин Борисович; Шикунов, Олександр Анатолійович
  UK: Наведений алгоритм вирішення контактної задачі силової взаємодії пари «колесо–рейка» у сучасній постановці з використанням детального математичного моделювання колеса і рейки методом скінченних елементів.
 • Item
  Oпределение расходов, связанных с торможением вагонов на сортировочных горках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Рогов, Н. В.; Божко, Николай Павлович
  UK: Запропоновано методику розрахунку енергетичних витрат, пов'язаних з гальмуванням вагонів на сортувальних гірках. Встановлено існування режимів гальмування з мінімальною витратою енергії, що забезпечують виконання вимог інтервального і прицільного регулювання швидкості відчепів.
 • Item
  Результаты экспериментальных исследований вагона для перевозки листового проката
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Мямлин, Сергей Витальевич; Яловой, Андрей Иванович; Лозовая, А. Е.
  UK: Наведено основні результати випробувань вагона-платформи для перевезення широкого листового прокату. За своїми динамічними та міцносними якостями вагон-платформа може експлуатуватися на магістральних залізницях із швидкістю до 120 км/год.
 • Item
  Снижение веса металлоконструкции пассажирских вагонов для скоростных перевозок
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Мямлин, Сергей Витальевич; Ягода, Павел Александрович; Дедаева, Т. А.; Шкабров, Олег Анатольевич
  UK: Розроблено методику зниження ваги кузова пасажирського вагона. Створено математичну модель, виконано розрахунки, наведено деякі результати.
 • Item
  Обзор конструкций технических средств для обучения специалистов ж.-д. транспорта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Мямлин, Сергей Витальевич; Блохин, Евгений Петрович; Жижко, Виктория Владимировна; Письменный, Евгений Александрович
  UK: Проаналізовано різноманітні тренажери з підготовки спеціалістів залізничного транспорту.
 • Item
  Исследование точности полярного способа съемки железнодорожных кривых
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Корженевич, Иван Петрович; Ренгач, Николай Григорьевич; Лошкарев, Н. А.
  UK: Розглянуто питання точності нового полярного способу зйомки залізничних кривих.
 • Item
  Особенности испытаний подвижного состава на электромагнитную совместимость с устройствами сигнализации и связи
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Миргородская, Алла Ивановна; Письменный, Евгений Александрович
  UK: Наведено основні вимоги до випробувань рейкових екіпажів з урахуванням впливу на рейкові кола.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна