Інші праці КTOE

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Спосіб нанесення відновлювального покриття
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2010) Артемчук, Віктор Васильович
  UK: Спосіб нанесення відновлювального покриття включає попереднє підготовлення поверхні. На підготовлену внутрішню поверхню підшипника колісних пар вагонів наносять електролітично цинкове або залізне покриття в холодному електроліті при нестаціонарних електричних режимах.
 • Item
  Mathematical Modelling of Transitional Emergency Processes in Traction Power Networks of Railway Transport [preprint]
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2011) Kostin, Nickolai A.; Mishchenko, Tatyana M.; Mihalichenko, Pavel E.; Reutskova, Oksana M.
  ENG: The results of mathematical modelling of emergency modes of short circuit in railway traction power networks have been given.
 • Item
  Mathematical Modelling of Transitional Emergency Processes in Traction Power Network of Railway Transport
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2011) Kostin, Nickolai A.; Mishchenko, Tatyana M.; Reutskova, Oksana M.; Mihalichenko, Pavel E.
  ENG: The article deals with the description of the mathematical model the system traction electric power supply without loading in the short circuit condition and the result of the reserches this accident process.
 • Item
  Підвищення надійності корпусів букс колісних пар електровозів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2003) Артемчук, Віктор Васильович
  UK: Дисертація присвячена підвищенню надійності роботи та здешевленню ремонта буксових вузлів колісних пар електровозів шляхом відновлення їх корпусів позаванним проточним електролітичним залізненням. Розроблено математичну імовірнісну модель і методику оцінки більш високих показників надійності технологічного процесу відновлення, які дозволяють більш точно враховувати зміни параметрів якості процесу. Розраховано показники надійності технології відновлення електролітичним залізненням за трьома параметрами якості нанесених відновлювальних шарів: міцністю зчеплення, мікротвердістю і товщиною відновлювального шару. Розроблено модель формування поступових відмов за критерієм зносу, що враховує фізику явищ зношення. На основі результатів виконаних прискорених і експлуатаційних випробувань розраховано ресурс корпусів букс, відновлених різними методами. Методом імовірнісного прогнозування визначено імовірності відмов за критерієм зносу корпусів букс усіх типів досліджених електровозів за пробіг до ПР 3. Розглянуто механізм зносостійкості відновлювальних шарів заліза і її залежність від ряду факторів. Встановлено працездатність відновлених корпусів букс за критерієм витривалості. Розроблено і впроваджено технологію та установку відновлення; розраховано річний економічний ефект.