№ 05 (ЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Електромагнітні процеси в системі електричної тяги постійного струму при перекритті чи пробої дахового ізолятора електровоза
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Михаліченко, Павло Євгенович; Костін, Микола Олександрович
  UKR: Аварійні режими короткого замикання на електрорухомому складі є досить частим явищем і тому дослідження цього процесу в системі електричної тяги постійного струму є актуальною задачею. Особливо це стосується такого режиму як перекриття дахового ізолятора електровозу, оскільки в цьому випадку одночасно закорочується і тягова мережа і сам рухомий склад. Цей режим супроводжується протіканням надструмів як в електровозі так і в тяговій мережі і є надзвичайно небезпечним для обох підсистем. Метою роботи є дослідження електромагнітних процесів і особливостей протікання цього режиму. Виявлення найбільш інформаційних маркерів цього режиму, дозволить відрізнити його від інших аварійних режимів. Дослідження короткого замикання в тяговій мережі при наявності електровозів на фідерній зоні було виконано шляхом математичного моделювання. Для цього було створено схему заміщення розглядуваної системи і для неї записано систему рівнянь електромагнітного стану. За результатами моделювання було встановлено, що в аварійному режимі перекриття дахового ізолятора на електровозі напруга на ньому різко зменшується і тягові двигуни переходять в генераторний режим. Генераторний струм досягає уставки і захист електровозу спрацьовує. В розглядуваному режимі фідерні струми тягових пыдстанцый спочатку різко зростають до небезпечних значень, а потім експоненціально зменшуються до певного усталеного значення. Комутаційні процеси зміни струмів обумовлюють різко динамічний характер коливань підстанційних напруг, максимальні значення яких суттєво перевищують номінальне значення. Застосування методів математичного моделювання дозволяє досліджувати процеси в такій складній системі якою є система електричної тяги постійного струму навіть з двома електровозами. За результатами досліджень визначені особливості протікання перехідних електромагнітних величин в системі.
 • Item
  Automatied Workstation for Calculating Rational Mode of Traction Power Supply Systems
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Kuznetsov, Valeriy
  EN: Improving the competitiveness and efficiency of railway transport of Ukraine is impossible without solving a number of priority issues, including: providing a rational railway technology taking into account energetic, economic and environmental criteria, infrastructure development for high-speed motion, improving consumption energy planning, the implementation of effective management at all levels of the production cycle. This list very important problem is energy saving in power supply traction systems. This problem is complex, multi-level and multi-factor in nature. The definition of rational modes of traction power supply DC systems has previously been performed without taking into account the realities of our time, when there is a market economy, there are different options for electricity payment (by flat-rate tariffs, differentiated tariffs or wholesale prices for electricity). Now, the energy component in the transportation tariff has reached 20%, and taking into account global trends will continue to rise. When making decisions in firstly we need to take into account not only technical indicators, but also economic (cost of electricity consumed). The paper presents the principles of rational modes of the power supply systems. This make a basis for creation a monitoring system for ensuring the rational modes, which could for each time point evaluate the power supply system mode and propose the measures to ensure the most profitable mode. It's done the description of the specialized software that allows you to define rational modes of traction power supply system. The discussed program uses a genetic algorithm to determine the rational modes. This article contains screenshots of developed software.
 • Item
  Еще раз об определении экономии электроэнергии на тягу за счет частичного отключения тяговых двигателей электроподвижного состава
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Гетьман, Геннадий Кузьмич; Васильев, Вячеслав Евгеньевич
  RU: Анализируются результаты работ по исследованию возможности снижения расхода электроэнергии на тягу поездов за счет изменения используемой части установленной на электроподвижном составе мощности тяги. Показано, что известные методы определения экономии электроэнергии за счет отключения части тяговых двигателей, основанные на сравнении их к. п. д. или мощности потерь энергии, в общем случае не позволяют получить объективную оценку полезности данного мероприятия, а в ряде случаев приводят к ошибочным результатам и заблуждениям. Предложен метод расчетного определения экономии электроэнергии при частичном отключении тяговых двигателей, базирующийся на использовании в качестве показателя рациональности режима нагружения расхода электроэнергии на измеритель перевозочной работы.
 • Item
  Аналіз силових схем з використанням високочастотного трансформатора для живлення асинхронних тягових двигунів електрорухомого складу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Вісін, Микола Григорович; Забарило, Дмитро Олександрович
  UK: Перспективним напрямком в області залізничного транспорту являється розвиток і впровадження багатосистемного електрорухомого складу на якому застосовано тяговий асинхронний привод. Тяговий привод являється основною системою перетворення потужності на рухомому складі і включає в себе трансформатор, перетворювач і двигун. Тяговий трансформатор являється найбільш громіздким елементом привода і має значну масу і об’єм. Тому знижуючи його масогабаритні показники можливо отримати більш компактний і економічний привод в цілому. Одним із способів суттєвого зниження масогабаритних показників тягового трансформатора являється підвищення його робочої частоти. Для реалізації цього необхідно розробити спеціальні схеми для живлення високочастотного трансформатора. Існуючі схемотехнічні рішення не дозволяють в значній мірі спростити схеми, а також, в деяких випадках, мають низький коефіцієнт корисної дії. Тому необхідно розробити схему силових кіл електрорухомого складу, яка матиме високий ККД, просту реалізацію з точки зору схемотехніки та надійну в експлуатації. В роботі виконано аналіз існуючих схем багатосистемного електрорухомого складу, які використовують високочастотний трансформатор та розроблено новий варіант схеми. Запропонований авторами новий варіант схеми двосистемного електрорухомого складу з тяговим асинхронним приводом дозволить знизити масогабаритні показник трансформатора, підвищити ККД ЕРС при живленні від мережі постійного струму 3 кВ і підвищити надійність в аварійних режимах роботи. Крім того, в запропонованій схемі відсутній імпульсне відбирання енергії від тягової мережі, що підвищує рівень електромагнітної сумісності ЕРС з пристроями автоматики.
 • Item
  Перспективные направления создания современных углеродных материалов для вставок токоприемников электротранспорта
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Большаков, Ю. Л.; Гершман, И. С.; Сыченко, Виктор Григорьевич
  RUS: Повышение качества токосъема и увеличение ресурса токосъемных элементов является на сегодняшний день одной из актуальных проблем развития электрифицированного скоростного транспорта. Токосъемные элементы должны отвечать нескольким взаимоисключающим друг друга требованиям: высокие физико-механические и антифрикционные характеристики, низкое удельное и переходное электрическое сопротивление, высокая электроэрозионная стойкость. Анализ научно-технической литературы показывает, что наибольшее распространение в качестве токосъемных элементов имеют углеродные металло-углеродные компоненты. Следует отметить, что существует целый ряд способов и технологий улучшения указанных токосъемных элементов. В статье рассматривается методология получения токосъемного материала с низким электрическим сопротивлением и высокими прочностными свойствами. Основой его является соблюдение принципа эквивалентности замещаемых объемов волокнистых и порошковых материалов. В результате выполненных авторами экспериментальных исследований приведены рекомендации по составам армированных токосъемных элементов.
 • Item
  Повышение энергетической эффективности испытаний на нагрев тяговых двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Афанасов, Андрей Михайлович
  RUS: Рассмотрены вопросы выбора рационального режима взаимного нагружения тяговых электрических двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта при их испытании на нагрев. Показано, что энергетические затраты на проведение испытаний тяговых двигателей на нагрев могут быть снижены как за счёт повышения энергетической эффективности системы взаимной нагрузки, так и путём оптимизации режима нагружения тяговых электромашин. Предложено проведение испытаний на нагрев тяговых двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта при пусковом и пятнадцатиминутном токе нагрузки соответственно. Показано, что проведение испытаний тяговых электрических двигателей на нагрев при токах нагрузки, равных пусковому или пятнадцатиминутному значениям, позволит снизить расходы электроэнергии на испытания на 20-30% и сократить длительность испытаний в три-четыре раза при минимуме приведенной мощности источников питания системы взаимного нагружения.
 • Item
  Визначення сили тяги пасажирського електровоза при вирішенні задач тягового забезпечення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Арпуль, Сергій Вікторович
  UK: Специфіка визначення керуючих параметрів рівняння руху в задачах тягового забезпечення полягає у відсутності тягових характеристик і даних про величину маси електровоза. У роботі запропоновано рішення цієї задачі за рахунок вводу відносної маси локомотива і використання універсальних тягових характеристик, отриманих для електровозів з колекторними тяговими двигунами постійного і пульсуючого струму, а також з асинхронним тяговим приводом. В результаті запропоновані аналітичні вирази для визначення основного питомого опору руху і граничної тягової характеристики для всіх зон регулювання потужності основних типів тягових приводів. Запропоновано аналітичну залежність для визначення маси електровоза. Аналіз якої показав, що основними параметрами, що визначають масу електровоза при фіксованій масі складу, є: тип тягового приводу і прискорення поїзда при пусковий швидкості. Основною особливістю отриманих виразів для визначення керуючих параметрів рівняння руху є те, що вони не включають в якості параметра масу складу і електровоза. Це дає можливість рішення поставленої задачі базувати на результатах тягових розрахунків.