№ 01 (ЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Дослідження протикорозійного захисту підземних металевих споруд на електролітичній моделі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Шевельов, Д. А.; Дьяков, Віктор Олексійович
  UKR: Проведено дослідження достовірності корозійних вимірювань потенціалів підземних споруд по відношенню до сталевого і мідно-сульфатного електрода. Виконано порівняння ефективності електродренажного захисту в лабораторних умовах.
 • Item
  Релейний мікропроцесорний захист системи тягового електропостачання, оснований на новій ознаці. 2. Схемне рішення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Михаліченко, Павло Євгенович; Костін, Микола Олександрович
  UKR: У статті запропоновано схемне рішення системи захисту, оснований на новій ознаці визначення аварійного режиму системи тягового електропостачання постійного струму, а саме, швидкість спадання напруги фідера тягової підстанції. Дана ознака дозволяє визначити вид короткого замикання.
 • Item
  Перехідні процеси в електротяговій мережі змінного струму при вмиканні силового трансформатора електровоза ДС3 у режимі холостого ходу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Міщенко, Тетяна Миколаївна
  UK: В статті приведено аналіз математичних моделей систем змінного струму,в які поступово підключаються елементи тягової мережі, «тягова підстанція – пристрій поперечної компенсації – тягова мережа – електровоз ДС3» та вмикання силового трансформатора в режимі холостого ходу, в залежності від фідерної напруги та відстані електровоза від тягової підстанції. Виконані чисельні розрахунки та аналіз струму намагнічування трансформатора, напруги та струмів в системі електропостачання.
 • Item
  Методологічні концепції удосконалення системи керування тягового електропостачання залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Матусевич, Олександр Олександрович
  UK: Розглянута методологія вдосконалення системи управління електропостачання електрифікованих залізниць на основі когнітивного підходу. Викладені принципові положення, на які можна спиратися при практичній реалізації подібного підходу.
 • Item
  Аналіз динаміки зміни «умовних» втрат електричної енергії в тяговій мережі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Кузнецов, Валерій Геннадійович; Кирилюк, Тетяна Ігорівна; Сергатий, Ю. М.
  UKR: У статті проведений аналіз динаміки зміни «умовних» втрат електричної енергії в тяговій мережі на Одеській залізниці. Дані рекомендації по зменшенню питомих втрат.
 • Item
  Модернізація фідерної автоматики на тяговій підстанції постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Куделька, О. В.; Ляшук, Віталій Михайлович
  UKR: Виконано обґрунтування можливості використання фідерної автоматики нового покоління на тяговій підстанції ЕЧЕ – 43, м. Новомосковськ.
 • Item
  Дослідження можливості використання технічних заходів, що підвищують надійність тягових агрегатів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Воронов, М. М.; Ляшук, Віталій Михайлович
  UKR: Запропоновано модернізацію для підвищення надійності тягових агрегатів та розглянуто питання діагностики устаткування.
 • Item
  Розвиток методики визначення електричних показників якості покриттів в ресурсозберігаючих установках імпульсного електролітичного відновлення деталей електрорухомого складу залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бондар, Олег Ігорович
  UKR: В роботі викладено узагальнену методику аналізу параметричного електричного кола з електролізером імпульсного осадження мідних покриттів методом перетворення змінних. За допомогою цього методу вперше отримано аналітичну часову залежність прикатодного спаду напруги у колі із зазначеним електролізером. Представлено також залежність зміни у часі максимального значення прикатодного спаду напруги в цьому колі.
 • Item
  Фізичне моделювання електричних, теплових і механічних процесів у малогабаритному струмообмежувальному реакторі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бондар, Ігор Лазаревич; Перетятько, Тарас С.
  UK: Створено фізичну модель реактора для зменшення впливу електромагнітних полів на суміжні прилади. Приведені формули для розрахунку індуктивності реактора та його оптимальних розмірів для вдалого конструктивного рішення при випуску індуктивних котушок та реакторів.
 • Item
  Определение расхода электроэнергии на проведение приёмо-сдаточных испытаний тяговых электрических машин
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Афанасов, Андрей Михайлович
  RUS: В статье приведена методика определения полезной энергии, которая тратится на выполнение отдельных пунктов программы приемосдаточных испытаний тяговых электрических машин.
 • Item
  Електрифікація, як все починалось…
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Максимчук, В. Ф.; Лагута, І. І.; Сиченко, Віктор Григорович
  UKR: Розглянуто історію електрифікації залізничного транспорту, перспективи електрифікації та її сучасний стан.
 • Item
  Можливість реалізації активної фільтрації перешкод тягового струму у колах СЦБ та зв’язку електрифікованих залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бондаренко, Юрій Сергійович
  UK: У статті розглянуте питання впливу тягового струму електрорухомого складу на кола СЦБ та зв’язку електрифікованих залізниць, розглянуто можливість використання принципів активної фільтрації сигналів із застосуванням фізичного моделювання впливу тягового струму.
 • Item
  Дослідження впливу пуску та роботи електродвигуна (ДК-409) компресора (ЭК-7б) при номінальних параметрах на нагрівання ізоляції якоря
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Краснов, Роман Володимирович; Шаповалов, Андрій В’ячеславович
  UKR: В статті показано дослідження впливу пуску та усталених режимів роботи при номінальних параметрах електродвигуна компресора на нагрівання його ізоляції якоря. На базі отриманої методики можливо визна-чити величину перегріву при різних режимах його роботи, що відрізняються від номінального, які в пода-льшому будуть використані для оцінки ступеню їх впливу на стан ізоляції.
 • Item
  Моделювання роботи статичного перетворювача тягової передачі електровозу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Балійчук, Олексій Юрійович
  UK: В статті розглянуто способи моделювання статичних перетворювачів за допомогою методів імітаційного моделювання в середовищі MatLab та класичних методів математичного моделювання. Створено імітаційну модель тягової передачі перспективного багатосистемного електровозу для дослідження стаціонарних і перехідних режимів роботи.
 • Item
  Електрифікація транспорту № 1
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені висвітленню сучасних наукових проблем, пов’язаних з електрифікованим транспортом, а саме, питання електропостачання, електромагнітної сумісності, проблеми рухомого складу, енергозбереження, автоматизації і діагностики пристроїв електропостачання.