Випуск 11 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Випуск 11. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2017)
  UKR: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Проходка наклонных стволов циклично-поточной технологии на ингулецком гоке с применением буровзрывных работ
  (Дніпропетровский національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Петренко, Владимир Иванович; Шатайкин, Евгений М.; Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: Цель. Выполнить оценку эффективности способов проходки наклонных стволов циклично-поточной технологии на Ингулецком ГОКе с применением буровзрывных работ при отбойке крепчайших скальных пород. Методика. Для достижения поставленной цели рассмотрены и проанализированы основные факторы, влияющие на реализацию эффективной технологии проходки наклонных стволов. Результаты. Обоснован уровень эффективности разработанной технологии. Научная новизна. Разработаны рациональная схема и параметры буровзрывных работ с комбинированным применением короткозамедленного и замедленного взрывания шпуровых зарядов. Практическая значимость. Внедрены рациональные параметры буровзрывных работ при строительстве наклонных стволов.
 • Item
  Методи визначення стійкості укосів земляних споруд
  (Дніпропетровский національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Тютькін, Олексій Леонідович; Дубінчик, Ольга Іванівна; Кільдєєв, Віталій Романович
  UKR: Мета. Провести оглядовий аналіз методів оцінки стійкості схилів і укосів, які використовуються в теперішній час. Оцінка стійкості схилів і укосів може бути здійснена тільки на основі комплексного вивчення з використанням різних методів. Методика. Теоретичні дослідження. Розрахунок стійкості укосів при проектуванні ведеться за різними напівемпіричними методами. Постановка плоскої задачі обумовлює залишковий запас стійкості укосу. Застосування варіаційного обчислення дозволяє враховувати просторову схему схилу. Результати. Виконаний у рамках цього дослідження аналіз визначення характеристики стійкості зсувних схилів дає підставу твердити, що коефіцієнт стійкості безпосередньо залежить від характеру, крутизни та геологічної будови схилу. Наукова новизна. Від вибраних методів напряму залежить розрахункова схема для визначення коефіцієнта стійкості. Розрахунок буде достовірнішим коли точніше і детальніше побудована відповідна схема. Практична значимість. Використання кожного із розглянутих методів передбачає виконання ряду спеціальних геотехнічних вишукувань і вибору розрахункової моделі шляхом порівняння переваг і недоліків.
 • Item
  Parameters of Typical Continuous Steel Truss Spans under a Yigh-Speed Movement
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Reshetnov, Artem Yu.; Solomka, Valentina I.; Ovchynnykov, Pavlo A.
  ENG: Purpose. Determination of the stress-strain state of a typical continuous steel truss span by calculation according to national norms and computer simulation in the conditions of passage of high-speed passenger trains. Methodology. In this work, the stress-strain state of a continuous truss span of the typical project No. 3 501.2-166 for the possibility of its application in areas with perspective high-speed railway traffic was investigated. Calculation of the specified span structure for DBN V.2.3-14-2006 «Constructions of transport. Bridges and pipes. Design rules» for railroad loading С14 was executed. The cross-sections of the elements of a continuous truss span were calculated and the necessary checks performed. For the given span structure in the software complex a model was developed and the stress-strain state at various speeds of railway transport according to European and national norms was investigated. The acceleration and deflection of a continuous steel truss span were determined and their comparison with normative requirements was performed. Findings. As a result of simulation in the software complex for a continuous steel truss span, acceleration and deflection under the action of cargo and passenger load at different speeds of movement were determined. The cross-sections of the elements of a continuous steel truss span were calculated. Originality. The results of the study can be applied in the development of national regulatory documents on high-speed rail transport and in the design of bridge structures with continuous truss spans in areas with high and higher-speed railway traffic. Practical value. The obtained results of the research will allow to effectively use continuous steel truss spans of typical designs in areas with high– and higher-speed railway traffic.
 • Item
  Аналіз існуючих методів і моделей при обгрунтуванні організаційно-технологічних рішень будівництва об’єктів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Радкевич, Анатолій Валентинович; Арутюнян, Ірина Андріївна; Данкевич, Наталія Олександрівна
  UKR: Мета. В статті поставлено за мету проаналізувати методи і моделі, що обґрунтовують організаційно-технологічні рішення будівництва об’єктів, зокрема, мостів і транспортних тунелів. Методика. Нормативна документація, яка використовується в даний час, має цілий ряд недоліків, обумовлених недосконалістю інформації, вільністю форми представлення даних, до того ж практично не враховує вимог автоматизації. В сучасних умовах будівництва об’єктів на оптимальність організаційно-технологічних рішень впливають різні фактори, частина яких є причинами виникнення ризику, а друга виникає в якості заходів, які знижують вплив ризику. Ці обставини зумовлюють необхідність розробки ефективної системи яка мінімізує їх вплив на вибір оптимального варіанту організаційно-технологічних рішень. Це дозволяє мінімізувати строки и вартість будівництва при заданій якості будівельно-монтажних робіт з урахуванням вибраних методів організації и технології виробництва будівельно-монтажних робіт. Результати. Створено сучасну імітаційну модель на основі системотехнічних принципів, яка дозволить створити оптимальні умови розв’язання складних питань надійності організаційно-технологічних рішень при будівництві об’єктів, зокрема, мостів і транспортних тунелів. Наукова новизна. Доведено, що в умовах ринкових відносин оптимальність організаційно-технологічних рішень може бути досягнута лише при врахуванні ризиків, що виникають у зв’язку зі змінами в організаційно-технологічному середовищі функціонування проектних і будівельних організацій та інших учасників інвестиційно-будівельної діяльності. Практична значимість. Розроблено метод імітаційного моделювання, який створює додаткову можливість при оцінці ризику за рахунок того, що робить можливим появу випадкових сценаріїв.
 • Item
  Дослідження напруженого стану прогонової будови при спорудженні методом поздовжнього насуву
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Попович, Микола Михайлович; Овчинников, Павло Андрійович; Верхолаз, Вадим Ігорович
  UKR: Мета. Метою даної статті є визначення найбільш раціональних схем монтажу в процесі поздовжнього насуву, при яких всі напруження в конструкції будуть допустимими. Методика. В якості об’єкту дослідження в роботі використовується типова нерозрізна сталезалізобетонна прогонова будова по схемі 63+84+63 м за типовим проектом серії 3.503.9-62. Для дослідження напруженого стану прогонової будови в програмному комплексі «Midas Civil» були створені комп’ютерні скінченно-елементні моделі різних схем поздовжнього насуву. До розрахунку прийнято сім схем монтажу прогонової будови, які включають в себе поздовжній насув як металоконструкції (тільки металевої частини прогонової будови), так і насув змонтованої сталезалізобетонної прогонової будови. Результати. Розрахунок насуву сталезалізобетонної прогонової будови довів, що вже на перших стадіях, коли конструкція заводиться в половину першого прогону, в залізобетонній плиті відбувається перевищення значень розрахункового опору бетону на розтяг. Тому дані схеми монтажу використовувати не можна. На практиці рекомендовано спочатку насувати металеву частину прогонової будови, а потім вкладати блоки чи бетонувати монолітну плиту проїзду, що є раціональною схемою поздовжнього насуву вказаних прогонових будов. Наукова новизна. Результати дослідження напруженого стану прогонової будови в процесі поздовжнього насуву відмічені науковою новизною для обраної схеми. Практична значимість. Доведено, що найраціональнішим методом спорудження є поздовжній насув із використанням аванбека або тимчасової опори.
 • Item
  Экспресс-анализ напряженно-деформированного состояния незакрепленной выработки на основе модели с единичными параметрами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Петросян, Наталия Константиновна; Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: Цель. В статье разработаны основы проведения экспресс-анализа напряженно-деформированного состояния незакрепленной выработки определенного диаметра на основе конечно-элементного анализа модели с единичными параметрами (плотность грунта и его модуль упругости). Методика. Для достижения поставленной цели, авторами с позиций теории упругости и основ метода конечных элементов было проведено обоснование формирования напряженного и деформированного состояния вокруг выработок кругового очертания. Разработана конечно-элементная модель выработки кругового очертания. Проведен численный анализ разработанной модели. Результаты. Получены параметры напряженно-деформированного состояния конечно-элементной модели выработки кругового очертания с единичными параметрами, а также с конкретными значениями плотности грунта и его модуля упругости. Проведен сравнительный анализ, который позволил определить зависимости между двумя моделями. Научная новизна. Установлены закономерности напряженного и деформированного состояний конечно-элементной модели с единичными параметрами, предложены формулы, связывающие параметры ее НДС с моделью с конкретными параметрами (плотность грунта, его модуль упругости). Практическая значимость. Предложены формулы перехода от НДС конечно-элементной модели с единичными параметрами для конкретных случаев плотности грунта и его модуля упругости для экспресс-анализа напряженно-деформированного состояния незакрепленной выработки.
 • Item
  Моніторинг деформацій оправи Cирецько-Печерської лінії Київського метрополітену та заходи щодо їх зменшення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Кулаженко, Євгеній Юрійович; Петренко, Володимир Іванович
  UKR: Мета. В статті досліджено деформації в часі водонасиченої основи суцільно-секційної оправи перегінних тунелів Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену з метою з’ясування їх причин та запропонування заходів щодо їх зменшення. Методика. Для досягнення поставленої мети, авторами було проведено прив’язку до інженерно-геологічного розрізу осідань оправи, які отримані за результатами моніторингу протягом 8 років. Маркшейдерська зйомка проводилася нівелюванням з прив’язками до пікетів траси. Проаналізовано інженерно-геологічні умови залягання декількох проблемних дільниць Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. Розроблено заходи зменшення деформацій основи. Результати. Після аналізу моніторингових даних, з’ясовано, що осідання основи частіш усього проходить рівномірно, без різкої зміни величини деформацій. Отримано максимальні значення деформацій водонасиченої основи із прив’язкою до геологічного розрізу. Відповідність характерної інтенсивності збільшення деформацій при зміні інженерно- геологічних умов підтверджує вірність прив’язки результатів вимірів до реальних умов. Побудовані графіки закономірностей деформацій у часі від метропоїзду. Наукова новизна. Встановлені закономірності деформування під дією метропоїзду різноманітних ґрунтів, у тому числі водонасичених. Прив’язка до існуючих інженерно-геологічних умов та висока ступінь достовірності апроксимації свідчить про їх функціональний характер. Практична значимість. Розроблено заходи щодо зменшення деформацій водонасиченої основи шляхом розробки нових прийомів будівництва перегінних тунелів із суцільно-секційною оправою, а також технологій підготовки водонасиченої основи.
 • Item
  Методи оцінки несучої здатності металевих гофрованих конструкцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Лучко, Йосип Йосипович; Ковальчук, Юрій Є.; Кравець, Іван Богданович
  UK: Мета. Метою роботи є проведення аналізу методів розрахунку та оцінки несучої здатності металевих гофрованих конструкцій (далі МГК) при взаємодії із ґрунтовою засипкою в результаті дії навантажень від рухомого складу залізниць чи автотранспорту. Обґрунтувати можливість застосування даних методів при розрахунку труб різного діаметру та різної конструктивної форми. Методика. Аналізуються методи розрахунку напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій труб малого діаметру (до 3 м.) при постійних навантаженнях та методи розрахунку МГК великого діаметру більше 6 м. Результати. Розрахункові моделі, що враховують просторову роботу конструкцій, є більш коректними ніж «плоскі» моделі і розрахункові схеми і тому при розрахунку МГК слід застосовувати саме тривимірні моделі розрахунку, які найбільш реально моделюють роботу металевих гофрованих конструкцій. Наукова новизна. Вперше проведено аналіз методик розрахунку та досвіду проектування гнучких металевих гофрованих конструкцій при взаємодії із ґрунтовою засипкою і при впливі навантажень від рухомого складу залізничного та автомобільного транспорту. Практичне значення. Отриманий аналіз методик оцінки несучої здатності металевих гофрованих конструкцій різної форми поперечного перетину, можуть бути використані інженерами мостовипробувальних станцій Укрзалізниці та Укравтодору та проектними організаціями, які займаються проектуванням та спорудженням МГК.
 • Item
  Обґрунтування параметрів дискретизації при чисельному аналізі тунелів неколового окреслення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Купрій, Володимир Павлович; Тютькін, Олексій Леонідович; Захарченко, Павло Євгенович
  UKR: Мета. В статті досліджено вплив на напружено-деформований стан дискретизації скінчено-елементної моделі в чисельному аналізі тунелів неколового окреслення. Методика. Для досягнення поставленої мети, авторами було розроблено три скінчено-елементні моделі калотної частини виробки при будівництві двоколійного залізничного тунелю. В кожній з моделей в програмному комплексі «Ліра» конкретним чином було дискретизовано зону взаємодії з тимчасовим кріпленням. Після створення моделей, проводився їх чисельний аналіз із детальним дослідженням його результатів. Результати. Отримано значення деформацій і напружень скінчено-елементних моделей по горизонтальній і вертикальній осям, а також максимальні значення моментів і поздовжніх сил в тимчасовому кріпленні. Проведено порівняльний аналіз отриманих значень. Побудовані графіки закономірностей вказаних результатів від особливостей дискретизації двох моделей. Досліджено третю скінчено-елементну модель з радіальною розбивкою вузлів у зоні взаємодії тимчасового кріплення з оточуючим ґрунтовим масивом. Наукова новизна. Встановлено, що при чисельному аналізі НДС тунельної оправи неколового окреслення його результати суттєво залежать від форми, розмірів та конфігурації застосовуваних скінчених елементів, від розмірів розрахункової області ґрунтового масиву, а також від умов його закріплення (граничних умов). Практична значимість. Визначено особливості дискретизації та необхідні розміри розрахункової області ґрунтового масиву при моделюванні системи «оправа – ґрунтовий масив», що забезпечують достатню точність розрахунку параметрів напружено-деформованого стану оправи.