№ 14 (ЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Електрифікація транспорту № 14
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017)
  UK: В статтях журналу здійснюється висвітлення сучасних наукових проблем, пов’язаних з електрифікованим транспортом, а саме, питання електропостачання, електромагнітної сумісності, проблеми рухомого складу, енергозбереження, автоматизації і діагностики пристроїв електропостачання.
 • Item
  Оцінка енергоефективності ліній повздовжнього електропостачання залізниць при підвищенні напруги в мережі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Сиченко, Віктор Григорович; Бондар, Олег Ігорович; Міщенко, Артем Володимирович; Кузнєцов, Віталій Вадимович; Кордін, О. П.
  UKR: На сьогодні в Україні ведеться дискусія щодо переведення розподільчих ліній 6 (10) кВ на напругу 20 кВ, більше того, приймаються відповідні рішення та розробляються проекти реконструкції існуючих ліній. В той же час існує велика невизначеність щодо застосування рівня напруги 20 кВ як в нормативно-правовому полі, так і в технічно-економічній доцільності, а також можливості технічної реалізації та апаратного забезпечення. Робота присвячена оцінці енергоефективності електричних мереж поздовжнього електропостачання залізничного транспорту при підвищенні номінальної напруги розподільчих мереж. Наведені розрахунки розподілу струмів, втрат потужностей і напруги в мережі для номінальних напруг 6, 20, 35 кВ. Виконано оцінку вартості втрат електричної енергії в мережі для вказаних номінальних напруг.
 • Item
  Векторная оптимизация в условиях движения поездов по графику в энергооптимальном режиме
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Папахов, Александр Юрьевич; Логвинова, Наталья Александровна; Матвиенко, Кристина Васильевна
  RUS: Целью данной работы является обоснование и разработка нового теоретического подхода к решению задачи организации движения поездов по энергооптимальному графику с учетом нескольких противоречащих друг другу факторов и разработка алгоритма ее решения в современных условиях. Основной задачей исследования есть организация движения поездов по энергооптимальному графику с учетом количества поездов на фидерной зоне, продольного профиля пути и массы состава поезда, а также технической скорости следования. Объектом исследования выступает движение поездов по графику с учетом продольного профиля. Предметом исследования есть определение оптимального количества поездов на фидерной зоне с учетом исполнения графика движения поездов, а также массы поезда и скорости его движения. Методом исследования является теории тяги и функции множества. Научная новизна заключается в решении задачи векторной оптимизации применительно к организации движения поездов по энергооптимальноиу графику с учетом эффективного соотношения массы и скорости, а также ограничением количества поездов на фидерной зоне. Получены необходимые условия решения задачи организации движения поездов по энергооптимальному графику с учетом нескольких параметров векторной оптимизации: массы и скорости движения поезда по энергооптимальноиу графику в современных условиях.
 • Item
  Моніторинг як один із напрямів підвищення ефективності експлуатації елегазових вимикачів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Матусевич, Олександр Олександрович; Карпелянський, Анатолій Русланович
  UK: Вимикач є одним з найважливіших апаратів, від якого залежить надійна робота не тільки розподільного пристрою, де вони встановлені, але часто і всієї енергосистеми. Найбільш відповідальною операцією для вимикачів можна вважати відключення великих струмів короткого замикання, що досягають декількох десятків кА. Високовольтні вимикачі схильні до старіння і зносу на протязі їх експлуатації. Тому, щоб збалансувати цей ефект, протягом їх терміну служби здійснюються різні види технічного обслуговування і ремонту. Крім того, термін експлуатації комутаційного обладнання важко визначити заздалегідь, так як це залежить від багатьох факторів, таких як технологія виготовлення, електрична напруга, умови довкілля і механічні навантаження, температурні режими, тощо. З метою підвищення ефективності експлуатації елегазових вимикачів тягових підстанцій залізниць, пропонується впровадити одну з сучасних систем моніторингу елегазових вимикачів “СМЕВ”. Моніторинг вимикачів використовується для вирішення двох основних завдань. Перше – контроль нормального режиму роботи, що дозволяє ефективніше використовувати ресурс вимикача та попереджати його аварійний стан своєчасним виведенням в ремонт. Друге – збір інформації про положення вимикача для систем керування та автоматизації електроенергетичного об’єкта. Система моніторингу параметрів елегазових вимикачів призначена для контролю стану високовольтного обладнання з метою визначення поточних параметрів та прогнозного розрахунку основних технологічних величин. Дана система дозволяє в режимі реального часу, планувати здійснення технічного обслуговування та ремонту обладнання більш надійним економічно ефективним способом. З впровадженням системи зросте якість та ефективність обслуговування елегазових вимикачів системи електропостачання залізниць, що призведе до більш надійного електропостачання споживачів. Реалізація функцій прогнозування дозволить вчасно попередити несправності вимикача. Детальний аналіз кожного відключення вимикачем струму короткого замикання, отримання достовірних даних про час роботи вимикача та величину струму короткого замикання, дозволить в автоматичному режимі розрахувати комутаційний ресурс вимикача. Аналіз порівняння з попередніми відключеннями дозволить прослідкувати динаміку швидкості зміни параметрів вимикача при комутаційних операціях та визначитись з необхідністю проведення ремонтних робіт для забезпечення повного використання ресурсу вимикача.
 • Item
  Метод аналізу усталених стохастичних процесів в силових тягових колах електрорухомого складу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Костін, Микола Олександрович; Шейкіна, Ольга Григорівна; Левицька, Світлана І.
  UKR: Половина магістрального і приміського, весь кар'єрний та шахтний, а також міський електричні транспорти експлуатуються на постійному струмі. Теоретично вважається, що електровози, електропоїзди, мотор-вагони метрополітенів, трамваї і тролейбуси живляться постійною напругою з номінальними значеннями від 500 до 3000 В. Однак, практично цього не відбувається, оскільки не враховуються реально існуючі неперервні, часто значні, до того ж стохастичні, зміни напруги живлення і тягового струму. Тобто, системи електричного транспорту (за назвою) постійного струму по суті є системами змінного струму, що вимагає відповідного аналізу їх процесів. В той же час, теоретична електротехніка не володіє методами аналізу електричних кіл зі стохастичними напругами і струмами, необхідна розробка спеціальних методів аналізу електромагнітних процесів в імовірнісній трактовці. В роботі на основі адаптування до теорії випадкових процесів інтеграла Дюамеля розроблено і чисельними розрахунками обґрунтовано метод аналізу усталених стохастичних процесів в силових тягових колах електрорухомого складу (ЕРС). В якості оператора ЕРС ,як досліджуваної системи, вибрана перехідна функція. Метод базується на кореляційній теорії випадкових процесів й тим самим передбачає визначення імовірнісних характеристик досліджуваного процесу. В роботі виконано розрахунки математичного очікування, кореляційної функції, дисперсії і середньоквадратичного відхилення тягового струму електровоза ВЛ8 при його експлуатації з вантажними поїздами на ділянках Придніпровської залізниці.
 • Item
  Підвищення коефіцієнту потужності електроприводів нестандартного обладнання підприємств з ремонту рухомого складу залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Балійчук, Олексій Юрійович; Дубинець, Леонід Вікторович; Маренич, Оксана Леонідівна; Лисенко, О. О.
  UKR: Електрична енергія є одним з найважливіших продуктів у сучасному розвиненому суспільстві. Серед споживачів електричної енергії значну частку складають електродвигуни різного призначення. Розробка рекомендацій з вибору раціональних режимів роботи електроприводів технологічних установок з точки зору їх енергетичних показників, до яких належать втрати потужності та енергії, коефіцієнт корисної дії (ККД), коефіцієнт потужності ( ), є безумовно актуальним питанням. В даній роботі досліджується доцільність підвищення коефіцієнта потужності при зменшенні коефіцієнта завантаження електродвигуна привода. Проаналізовано широкий спектр технологічних процесів по ремонту рухомого складу залізниць, в ході чого встановлено, що більша частина обладнання тривалий час працює із коефіцієнтом завантаження меншим за 0,5. Доведено, що раціональним способом підвищення вказаних електроприводів є перемикання обмоток статора з «трикутника» на «зірку». Запропоновано методику із визначення мінімального коефіцієнта завантаження електропривода технологічної установки, при якому коефіцієнт потужності лежить в межах оцінки якості «добре» і «відмінно».
 • Item
  Підвищення енергетичної ефективності випробувань тягових електромашин
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Афанасов, Андрій Михайлович; Шаповалов, Олександр Сергійович
  UKR: На даний час існуючі стенди для випробування тягових електричних машин не вирізняються високою енергоефективністю, що призводить до значних витрат електроенергії під час випробувань. В статті наведено результати аналізу впливу струму навантаження тягових електромашин при їх випробуванні на нагрівання на загальні витрати електроенергії на випробування. На прикладі електродвигунів НБ-406 і ДТ-9Н отримані аналітичні і графічні залежності коефіцієнта енергетичної ефективності і часу проведення випробування від струму навантаження. Показано, що збільшення струму навантаження при випробуванні на нагрівання дозволяє суттєво знизити витрати електроенергії, а також зменшити час випробування без зниження його якості. Результати проведених теоретичних і експериментальних досліджень можуть бути використані для зменшення витрат електроенергії і часу під час проведення випробувань тягових електричних машин рухомого складу.
 • Item
  Математична модель керованої розподіленої системи тягового електропостачання постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Косарєв, Євген Миколайович
  UK: В статті розглянуто питання виконання розрахунків розподіленої системи тягового електропостачання постійного струму. Математична модель такої системи передбачає розташування на міжпідстанційній зоні ряду підсилюючих пунктів з можливістю регулювання їх вихідної потужності в режимі реального часу. При моделюванні враховано вплив сусідніх фідерних зон, перерозподіл потоків потужності за рахунок паралельної роботи тягових підстанцій і підсилюючих пунктів та основну концепцію розподіленого живлення: збільшення явища впливу вирівнюючих струмів через наявність більшої кількості джерел з різною напругою на шинах. Можливість застосування прямого розрахунку електричних величин дозволяє значно спростити подальші оптимізаційні розрахунки режимів роботи систем тягового електропостачання.