Випуск 01 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Використання методу статистичного моделювання для розрахунку вихідних даних при аналізі роботи станцій і під'їзних колій підприємств
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Яневич, Віталій Захарович; Церковний, С. М.
  UK: В статті викладена методика визначення найбільш реальних умов для аналізу взаємодії залізничних станцій та прилеглих до них під’їзних колій підприємств, в тому числі інтенсивності у часі прибуття поїздів з вагонами в адресу підприємств. Ці дані найбільш об’єктивні, тому що базуються на результатах статистичного аналізу і подальшого моделювання і можуть бути використані для розрахунків по взаємодії станцій залізниць і примкнених до них під’їзних колій підприємств. Виконані дослідження підтвердили достовірність вказаної методики по визначенню відповідальних реальності з високою адекватністю вихідних даних для оцінки взаємодії в транспортно-вантажних комплексах і розробки єдиних технологічних процесів (ЄТП).
 • Item
  Векторная оптимизация в задаче моделирования технологии доставки груза
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Харченко, Олеся Ивановна
  RU: В статье предложено теоретические основы моделирования технологии доставки груза, на основе определения зависимости затрат от времени доставки груза.
 • Item
  Аналіз розвитку технічних засобів механізації та автоматизації сортувального процесу на гірках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2011) Таранець, Ольга Ігорівна
  UK: Проаналізовано історію розвитку технології роботи і технічних засобів для переробки вагонів на залізничних станціях України та за кордоном. Наведено опис сучасних автоматизованих систем управління процесом розформування составів. Вказано на необхідність попередньої оцінки ефективності автоматизації сортувального комплексу.
 • Item
  Забезпечення вдосконалення профілактичних заходів під час перевезень небезпечних вантажів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Переста, І. Я.; Яришкіна, Лариса Олександрівна; Музикіна, Світлана Ігорівна; Зеленько, Юлия Владимировна; Журавель, Ірина Леонідівна
  UKR: В статті обговорено шляхи вдосконалення профілактичних заходів під час перевезень небезпечних вантажів, зокрема технології ліквідації наслідків витоків нафтопродуктів при транспортуванні.
 • Item
  Усовершенствование технологии организации перевозок: международный опыт и анализ существующей практики управления
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Переста, Галина Ивановна; Чибисов, Юрий Витальевич
  RU: В статье приведен анализ существующего состояния в сфере управления вагоно- и поездопотоками, а также анализ современных зарубежных методов пропуску поездопотоков по сети железных дорог и в железнодорожных узлах.
 • Item
  Аналіз впливу складових елементів на величину обороту вантажного вагона
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Переста, Галина Іванівна; Болвановська, Тетяна Валентинівна
  UKR: В даній статті проаналізовано вплив складових елементів обороту вагона на його кінцеве значення. Визначені параметри законів їх розподілу та за результатами повного факторного експерименту отримано функцію відгуку.
 • Item
  Забезпечення процесу взаємодії транспорту у міжнародному залізнично-поромному сполученні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Окороков, Андрій Михайлович; Головченко, О. В.; Берко, О. О.
  UKR: У статті розглядається необхідність забезпечення узгодженої роботи (інтероперабельності) залізничного та морського транспорту на прикладі роботи Іллічівської поромної переправи.
 • Item
  Заповнення сортувальних колій вагонами з безпечною швидкістю
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Назаров, Олексій Анатолійович
  UKR: Обладнання сортувальних колій некерованими точковими вагонними уповільнювачами дозволяє істотно покращити якість процесу накопичення вагонів в сортувальному парку.
 • Item
  Трансльор – нова запорука покращення громадської транспортної інфраструктури міста Дніпропетровська
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Мозолевич, Григорій Якович; Тітяпов, В. І.
  UK: Запропоновано нові напрямки розвитку дніпропетровського міського транспорту. Запропоновано побудову нової трамвайної лінії, виконано аналіз маршруту й проведено технічні та економічні розрахунки експлуатації.
 • Item
  Аналіз сучасного стану обсягів пасажирських перевезень на залізничному транспорті України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Коробйова, Руслана Геннадіївна
  UKR: В статті виконано аналіз об’ємів пасажирських перевезень та пасажирообороту на транспорті України. Розглянуто фактори, які впливають на ефективність та якість пасажирських перевезень на залізничному транспорті.
 • Item
  Дослідження області допустимих режимів гальмування відчепів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Козаченко, Дмитро Миколайович
  UKR: В статті представлено дослідження області допустимих режимів гальмування в умовах невизначеності інформації про відчепи, які скочуються та неточній реалізації гальмівними позиціями управляючих впливів.
 • Item
  Раціональна взаємодія сортувальної та вантажних станцій у залізничному вузлі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Журавель, Ірина Леонідівна; Журавель, Вячеслав Вікторович; Дудка, М. О.
  UKR: Розглянуто питання підвищення ефективності функціонування залізничного вузла шляхом оптимізації взаємодії транспортних об’єктів. Вузол розглянуто як двофазну систему масового обслуговування «сортувальна станція – вантажні станції – під’їзні колії». Визначено основні фактори, які найбільш впливають на показники роботи системи. Шляхом порівняння варіантів за експлуатаційними витратами, що відрізняються, визначено найбільш ефективний варіант взаємодії сортувальної та вантажних станцій у залізничному вузлі.
 • Item
  Вплив точності гальмування та параметрів відчепів на показники роботи сортувальної гірки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Журавель, Вячеслав Вікторович; Переста, Галина Іванівна; Журавель, Ірина Леонідівна
  UKR: В статті розглянуто вплив точності гальмування та параметрів відчепів на показники роботи сортувальної гірки.
 • Item
  Підготовка ДСП станцій ділянки з використанням тренажерного комплексу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Вернигора, Роман Віталійович; Малашкін, Вячеслав Віталійович
  UKR: В статті розглядається принцип побудови тренажерного комплексу на базі локальної обчислювальної мережі для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу станцій ділянки. при цьому на кожному робочому місці встановлюється тренажер чергового по станції, а на сервері – тренажер поїзного диспетчера. Такий тренажерний комплекс дозволяє ефективно відпрацьовувати колективні дії по керуванню рухом поїздів на залізничних ділянках.
 • Item
  Підвищення ефективності використання власних вантажних вагонів в ринкових умовах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Шепета, Анатолій Максимович; Коробйова, Руслана Геннадіївна
  UKR: Формування нової моделі ринку вантажних перевезень на просторі колії 1520 мм і збільшення числа власників власних вагонів загострило питання ефективного управління парком вантажних вагонів. У статті проаналізовано існуючі правила використання власних вантажних вагонів, проведено аналіз розрахунку базових тарифів на перевезення вантажів в універсальному рухомому складі парку залізниць і власному, з розподілом на складові для різних відстаней перевезення та різної розрахункової маси вантажу.
 • Item
  Совершенствование методики оптимизации режимов расформирования составов на горках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Бобровский, Владимир Ильич; Кудряшов, Андрей Вадимович
  RUS: Приведена методика выбора рациональных режимов торможения отцепов состава, позволяющая учесть их многократные разделения. Данная методика может быть использована для решения задачи оптимизации режимов расформирования составов.
 • Item
  Совершенствование конструкции плана путевого развития горочных горловин
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Бобровский, Владимир Ильич; Дорош, Андрей Сергеевич; Колесник, Антон Игоревич
  RUS: В настоящей статье предложена методика, позволяющая определить наиболее рациональные параметры сопрягающих кривых на путях сортировочного парка. При этом критерием оптимальности является минимизация расстояния от пучкового стрелочного перевода до замедлителей парковой тормозной позиции. Такой подход позволяет сократить длину горочной горловины и тем самым увеличить полезную длину сортировочных путей. Изложенная методика может применяться при реконструкции и проектировании плана путевого развития горочных горловин.
 • Item
  Анализ и оценка конструкции плана путевого развития горочных горловин
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бобровский, Владимир Ильич; Дорош, Андрей Сергеевич; Колесник, Антон Игоревич
  RUS: В работе рассмотрены конструкции горочных горловин сортировочных парков с разным числом путей в пучках и положением первой тормозной позиции. На основе имитационного моделирования выполнен сравнительный анализ и оценка эффективности разработанных конструкций сортировочных горок.
 • Item
  Залізничний й інші види транспорту: конкуренція чи синергетика?
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бех, Петро Вікторович; Лашков, Олександр Васильович
  UKR: Попит на ринку транспортних послуг визначається специфікою транспортного виробництва. Гнучкість тарифів повинна бути одним з основних постулатів маркетингової політики українського залізничного транспорту.
 • Item
  Досвід ФРН в області реструктуризації залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бех, Петро Вікторович; Лашков, Олександр Васильович; Руденко, Неоніла Василівна
  UKR: Аналіз реалізованих структурних реформ залізничного транспорту у ведучих країнах Європейського Союзу дозволяє об'єктивно оцінити різні підходи до структурної реформи залізничного транспорту в Україні.