Інші праці КТ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Привід зі шківом змінного моменту інерції
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2015) Ракша, Сергій Васильович; Горячев, Юрій Костянтинович; Куроп'ятник, Олексiй Сергiйович; Курка, Анатолій Олексійович
  UKR: Привід зі шківом змінного моменту інерції містить електродвигун, пружну муфту з гальмівним шківом та стоянковим гальмом, редуктор, зубчасту муфту та шків змінного моменту інерції з аварійним гальмом. До ободу та маточини шківа змінного моменту інерції прикріплено напрямні, на яких з можливістю переміщення встановлені вантажі, котрі з'єднані з маточиною шківа за допомогою пружин розтягування.
 • Item
  Система комфортного клімату пасажирського вагона
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2012) Христян, Євген Васильович; Мямлін, Сергій Віталійович; Новіков, Микола Миколайович; Трудов, Станіслав Борисович; Габрінець, Володимир Олексійович; Титаренко, Ігор Валерійович
  UKR: Система комфортного клімату пасажирського вагона містить термоелектричний блок нагрівуохолодження повітря, блок регенеративного посередньо-випарного охолодження повітря, контактний теплообмінник, насоси, трубопроводи і запірно-регулюючу арматуру. Система оснащена баком-акумулятором та теплообмінником повітря-рідина, з'єднаним контуром з баком-акумулятором, причому з контактного теплообмінника, приєднаного до одних з спаїв термоелектричних елементів, в залежності від полярності їх живлення, у бак-акумулятор подають нагріту або охолоджену рідину (залежно від пори року), а протилежні спаї термоелектричних елементів блока віддають теплоту у навколишнє середовище або сприймають теплоту з навколишнього середовища, причому в літню пору року теплообмінник гарячих спаїв термоелектричного блока приєднують до регенеративного посередньо-випарного охолоджувача.
 • Item
  Розпилювач форсунки (патент 71079)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2012) Кравец, Владимир Владимирович; Иващенко, Алексей Витальевич; Потапчук, Ирина Юрьевна; Кудашко, Игорь Иванович
  UKR: Розпилювач форсунки, що містить карман, канали підведення основного та запального палива, виконані в корпусі розпилювача, підпружинюваний голчатий клапан з замикаючою кромкою, розміщену в розпилювачі, де канал підведення запального палива сполучений з карманом розпилювача, в розпилювачі виконаний кільцевий канал, сполучений з карманом, порожнина розташована в основі запірної кромки запірної голки, яка сполучена з каналом підводу основного палива, а кільцевий канал сполучений з карманом. Голчатий клапан для підведення первинного палива, поверхня якого утворює з внутрішньою порожниною голчатого клапана для підведення вторинного палива прецизійну пару. Голчатий клапан для підведення вторинного палива має конічну замкову частину, яка сполучена в закритому стані з конічним сідлом. Для відокремлення внутрішніх порожнин первинного та вторинного пальних використовується голчатий клапан для підведення вторинного палива, який закриває канал перепуску палива під дією пружини та регулюючої шайби.
 • Item
  Тепловий насос
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2011) Пшінько, Олександр Миколайович; Мямлін, Сергій Віталійович; Габрінець, Володимир Олексійович; Іщенко, Володимир Олексійович; Христян, Євгеній Васильович
  UK: Тепловий насос містить компресор, конденсатор, дросель, випарник, системи регулювання і управління, трубопроводи та регулюючу арматуру, підігрівач та флотатор. При цьому обладнано додатковим дросельним вентилем і конденсатором для роботи пристрою в режимі охолоджувача для кондиціонера.
 • Item
  Розпилювач форсунки
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2011) Кравець, Володимир Володимирович; Іващенко, Олексій Віталійович
  UK: Розпилювач форсунки містить корпус з напрямною, канал для підведення палива, клапан, встановлений у напрямній корпусу, частина якого виконана у вигляді зрізаного конуса і утворює з клапаном прецизійну пару, довжина конусної частини напрямної корпусу складає 0,8-1,15 діаметра циліндрової частини напрямної, при цьому конусність конічної напрямної складає 1:(6400-6800). Новим є те, що в нижній частині внутрішньої поверхні корпусу виконана виїмка, сопловий отвір виконаний у вигляді зрізаного конуса, причому верхні кромки конуса виконані вище виїмки, а клапан має плоску поверхню та утворює з гострою кромкою соплового отвору прецизійну пару.
 • Item
  Уловлювач крапель
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2009) Кравець, Володимир Володимирович; Гавриш, Фелікс Дмитрович; Горбулицький, Олександр Петрович; Іващенко, Олексій Віталійович
  UK: Винахід належить до очисних засобів газових потоків та може бути застосований для різноманітних процесів відокремлення крапель будь-яких рідин з потоку повітря. Уловлювач крапель складається з встановленої на заземленому корпусі загальної металевої рами, що містить паралельні металеві площини, та ізольованої металевої рами, яка встановлена на високовольтних ізоляторах, що розташовані між нею та корпусом, та має електричний зв'язок з одним із полюсів джерела високої напруги, а загальна рама паралельних площин - з іншим полюсом вказаного джерела. На електрично ізольованій металевій рамі встановлені жорсткі металеві стрижні з голкоподібними дротами на кінцях. Досягається покращення якості електричного поля у зоні уловлювання та можливість встановлення уловлювача у будь-якому напрямку розташування вихідного каналу повітря.
 • Item
  Система енергопостачання пристроїв кондиціювання повітря в пасажирському вагоні
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2010) Івін, Віталій Федорович; Боднар, Борис Євгенович; Титаренко, Ігор Валерійович; Стеценко, Іван Дмитрович; Коротков, Олександр Володимирович
  UKR: Система енергопостачання пристроїв кондиціювання повітря в пасажирському вагоні містить генератор електричної енергії, з'єднаний з колісною парою через редукторно-карданну передачу, і споживачі енергії у вигляді компресора та вентиляційних пристроїв. Між генератором електричної енергії і колісною парою додатково розташований маховик, з'єднаний з колісною парою редуктором з муфтою. Між маховиком і генератором електричної енергії встановлений варіатор, призначений для періодичного підключення маховика до генератора.
 • Item
  Пристрій кондиціювання повітря
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2007) Христян, Євгеній Васильович; Титаренко, Ігор Валерійович
  UK: Корисна модель належить до систем кондиціювання повітря, переважно на транспортних засобах та мобільних машинах, у адміністративних та побутових приміщеннях.
 • Item
  Система опалення залізничного вагона
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2008) Івін, Віталій Федорович; Боднар, Борис Євгенович; Титаренко, Ігор Валерійович; Стеценко, Іван Дмитрович; Коваленко, Ольга Валеріївна
  UKR: 1. Система опалення залізничного вагона, що включає котел та транспортувальні трубопроводи, яка відрізняється тим, що котел розташований нижче рівня підлоги вагона і в ньому розміщена крильчатка, яка закріплена на валу, з'єднаному через редуктор з віссю колісної пари, а транспортувальні трубопроводи виготовлені у вигляді термосифонів, підключених гарячими кінцями до котла.2. Система опалення за п. 1, яка відрізняється тим, що на валу крильчатки встановлена фрикційна муфта, включення якої зблоковане з системою гальмування вагона.3. Система опалення за п. 2, яка відрізняється тим, що муфта додатково має автономне включення.
 • Item
  Водоуловлювач градирні
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2005) Кравець, Володимир Володимирович; Гавриш, Фелікс Дмитрович; Паршкін, Едуард Михайлович; Горбулицький, Олександр Петрович
  UK: Водоуловлювач градирні містить ряд поверхонь на каркасі, встановлених на виході з корпусу градирні. Вказана конструкція, що є першим ступенем уловлювання крапель, додатково містить другий ступінь уловлювання, що містить на загальній металевій рамі вертикальні металеві площини. Між вертикальними металевими площинами на ізольованій металевій рамі натягнуті металеві гнучкі дроти за допомогою тягарів на їх кінцях. Загальна металева рама вертикальних площин встановлена безпосередньо на заземленому корпусі градирні, а ізольована металева рама - на високовольтних електроізоляторах між нею та корпусом градирні.
 • Item
  Теплообмінний елемент
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2004) Івін, Віталій Федорович; Козак, Володимир Володимирович; Стеценко, Іван Дмитрович
  UA: Теплообмінний елемент має теплопровідну стінку з поверхнями нагрівання та охолодження, в якому теплопровідна стінка разом з поверхнями нагрівання та охолодження виготовлена із окремих смуг матеріалів з різними теплопровідностями, з'єднаних почергово між собою.
 • Item
  Гаситель коливань рейкового транспортного засобу
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2003) Главацький, Казимир Цезарович; Івін, Віталій Федорович; Козак, Володимир Володимирович; Мямлін, Сергій Віталійович; Радкевич, Анатолій Валентинович; Самарець, Григорій Кирилович; Стеценко, Іван Дмитрович; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: Гаситель коливань рейкового транспортного засобу має пружини, розташовані між надресорною балкою та не обресореною частиною візка, і поглинач енергії коливань. Поглинач енергії коливань розташований у корпусі, прикріпленому до не обресореної частини візка, має ведучий і ведений вали, сполучені між собою спіральною пружиною, зовнішній кінець якої з'єднаний із чашею ведучого вала, а внутрішній - з веденим валом. При цьому на ведучому валу є обгінна та запобіжна муфти, храпове колесо з підпружиненою собачкою, шарнірно прикріпленою до корпусу, а ведуча частина обгінної муфти у вигляді зубчастого колеса вільно посаджена на вал і кінематично зв'язана із зубчастою рейкою, прикріпленою до надресорної балки. При цьому ведений вал, за допомогою сполучної муфти, з'єднаний з генератором електричного струму.
 • Item
  Спосіб видалення шлаку із топки
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2003) Бруслик, Руслан Анатолійович; Кравець, Володимир Володимирович
  UK: Спосіб видалення шлаку із топки, при якому створюють парогазовий прошарок. Парогазовий прошарок створюють на поді топки, де шлак, гранулюючись, зноситься до льотки. При цьому швидкість потоку вибирається, виходячи з охолодження частинки шлаку.
 • Item
  Substantiation of the Further Implementation of Heat Pump and Heat Storage Technology into the Energy of Industry and Utilities
  (АКЦЕНТ ПП, ДНУ ім. О. Гончара, Dnipro, 2019) Gabrіnets, Volodymyr O.; Tytarenko, Igor V.; Gnatiuk, G. L.
  EN: The thermotechnical questions of increase of efficiency and economy of heat and fuel consuming installations of railway transport are considered. For further effect in rationalization of the heat supply system of the depot and other enterprises and objects of railway transport, including rolling stock, widespread introduction of heat pump installations is proposed. The feasibility studies have shown that the fuel consumption in the heat supply systems based on heat pump units can be reduced by 1.2… 1.8 times compared to large boiler rooms; with small boilers and individual heat generators 2 ... 2,6 times, and in comparison with electric heaters used without heat accumulators - 3 ... 3,6 times.
 • Item
  Використання програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS® та COMSOL® SCRIPT™ при розв’язанні задач оптимізації промислової теплоенергетики
  (Ліра, Дніпро, 2018) Жовтонога, Микола Миколайович; Булгаков, Д. О.; Перцевий, Віталій Олександрович
  UK: Книга присвячена застосуванню математичних пакетів COMSOL MULTIPHYSICS®, COMSOL® SCRIPT™ та MATLAB® для розв’язання лінійних та нелінійних оптимізаційних задач промислової теплоенергетики. Докладно розглянуті питання коректного синтаксису задач безумовної оптимізації та задач оптимізації при наявності обмежень. Приділено увагу розв’язанню задач оптимізації на прикладі теплотехнічних процесів, які описуються лінійними та нелінійними алгебраїчними рівняннями, а також диференціальними рівняннями у частинних похідних.
 • Item
  Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: методологія та практика
  (ДНУ імені Олеся Гончара, ТОВ „АКЦЕНТ ПП", Дніпро, 2017) Габрінець, Володимир Олексійович
  UK: У монографії досліджено управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: методологія і практики. Значну увагу приділено взаємодії групових інтересів при впровадженні енергозберігаючих технологій використанні енергії альтернативних джерел. Аналізуються заходи зменшення тепловитрат через огорожувальні конструкції. У науковій праці розглядаються методологічні аспекти статистичного аналізу відновлювальної енергетики України. Досліджено методологічну платформу формування системи управління впровадження енергозберігаючих технологій, аспекти оцінювання інвестиційних проектів у енергетичному секторі України. Побудована система адаптаційної оцінки маркетингової комунікаційної взаємодії та логістики дистрибуції потоків відновлювальної енергії підприємств України. Матеріал супроводжується необхідними статистичними аналітичними даними, ілюстраціями, ключовими поняттями і категоріями. Дана монографія має науково-практичне значення й розрахована на магістрів, аспірантів економічних спеціальностей, викладачів, наукових працівників та менеджерів, які займаються управлінням енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах та в житлово-комунальному секторі України.
 • Item
  Застосування фотоелектричних систем для отримання електричної енергії
  (Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара, ТОВ «Акцент ПП», 2016) Накашидзе, Лілія Валентинівна; Габрінець, Володимир Олексійович; Мітіков, Юрій Олексійович
  UK: У навчальному посібнику наведено методологічні відомості для лабораторних робіт, які спрямовані на отримання практичних навиків роботи з обладнанням та матеріалами, що використовуються при перетворенні сонячної енергії в електричну. Роботи скомпоновані таким чином, що вони містять теоретичний матеріал, опис методики проведення роботи та контрольні запитання, відповідаючи на які, студенту легше зорієнтуватись при формулюванні висновків. Матеріал супроводжується необхідними теоретичними відомостями, ілюстраціями, ключовими поняттями і категоріями. Даний навчальний посібник має науково-практичне значення й розрахований на студентів, магістрів технічних спеціальностей, повязаних з використанням відновлюваних джерел енергії, в тому числі сонячної енергії, співпрацівників та менеджерів, які займаються проектуванням комплексних систем енергозабезпечення, тобто використанням енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах та в житлово-комунальному секторі України.
 • Item
  Формування схемних рішень системи кліматизації споруд в робочому середовищі альтернативних джерел енергії
  (ПП «Ліра ЛТД», Дніпропетровськ, 2016) Габрінець, Володимир Олексійович; Накашидзе, Лілія Валентинівна; Сокол, Галина Іванівна; Марченко, Олег Леонідович; Гільорме, Тетяна Вікторівна
  UK: У монографії принципи побудови систем енергозабезпечення, які використовують енергію альтернативних джерел. Висвітлено особливості функціонування систем енергозабезпечення в яких суміщено енергоактивні огородження та теплові насоси. Розглянуто особливості функціонування теплових насосів. Розглянуто можливість використання в таких системах вітрових агрегатів, та вирішено проблему впливу інфразвуку на споживачів. Представлено техніко-економічний розрахунок таких систем. Матеріал супроводжується необхідними теоретичними відомостями, ілюстраціями, ключовими поняттями і категоріями. Дана монографія має науково-практичне значення й розрахований на спеціалістів, які займаються проектуванням комплексних систем енергозабезпечення, тобто викорстанням енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах та в житлово-комунальному секторі України.
 • Item
  Використання програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS®, MATLAB®, SIMULINK® та SIMSCAPE™ при розв'язані задач гідрогазодинаміки та тепломасообміну
  (Ліра, Дніпропетровськ, 2016) Жовтонога, Микола Миколайович; Попова, Анастасія Сергіївна; Перцевий, Віталій Олександрович
  UK: Навчальний посібник присвячений застосуванню програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS®, MATLAB®, SIMULINK® та SIMSCAPE™ для розв’язання задач математичної фізики. Докладно розглянуті питання коректного синтаксису диференціальних рівнянь в частинних похідних, а також граничних та початкових умов до них. Наводяться приклади стабілізації розв’язку стаціонарних та нестаціонарних задач.
 • Item
  Теплотехнічні виміри
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2008) Арестов, Олександр Петрович
  UK: Розглянуто основні сучасні засоби вимірювання головних теплотехнічних величин, таких як температура, тиск, рівень, витрати речовини, вологість речовини, та їх склад. Методологічно викладено фізичні закони, які є основою для вимірювання кожної величини, а також наведено технічні засоби та схеми, за допомогою яких вимірювання теплотехнічних величин перетворюється у спосіб, зручний для виконання. Для сrудентів, які навчаються за напрямком «Теплоенергетика» з дисциплін «Теплотехнічні виміри», «Теплотехніка», «Термодинаміка і теплопередача», «Метрологія і стандартизація», «Тепломасообмію» тощо. Також може бути корисним для аспірантів, магістрів та науково-технічних працивників теплоенергетичних спеціальностей.