Текстові матеріали 2011

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Материалы V Международной научно-практической конференции Электрификация транспорта «Трансэлектро-2011»
  (ДНУЗТ, 2011-12)
  RU: В сборнике представлены материалы V Международной научно-практической конференции «Электрификация транспорта ТРАНСЭЛЕКТРО-2011», которая состоялась 19 – 21 декабря 2011 г. в г. Днепропетровск, Украина. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, научных организаций, преподавателей и ученых высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
 • Item
  Тезисы III Международной научно-практической конференции «Интеграция Украины в международную транспортную систему»
  (ДНУЖТ, 2011)
  RU: В сборнике представлены тезисы докладов III Международной научно-практической конференции «Интеграция Украины в международную транспортную систему», которая состоялась 17-18 ноября 2011 г. в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов. UK: У збірці представлені тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України в міжнародну транспортну систему », яка відбулася 17-18 листопаду 2011 в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.
 • Item
  Тези Міжнародної наукової конференції Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку
  (ДНУЗТ, 2011)
  UK: В збірнику представлені тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку», яка відбулася 24–25 листопада 2011 р. у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна. Тематика збірника охоплює складні та актуальні проблеми філософського осмислення системних змін, які спостерігаються в сучасних західних соціумах, соціально-антропологічні виміри глобальних трансформацій, проблеми гендерної ідентифікації у суспільстві паритетної демократії, соціокультурні аспекти локальних цивілізацій в умовах глобалізації та інші актуальні питання сьогодення. Збірник призначений для науковців, викладачів вищих учбових закладів, філософів, психологів, соціологів, студентів та широкого кола читачів.
 • Item
  Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, 2011)
  RU: В сборнике представлены тезисы докладов 70 Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», которая состоялась 14-15 апреля 2011 г. в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Рассмотрены вопросы, посвященные решению задач, стоящих перед железнодорожной отраслью на современном этапе. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов. UK: У збірці представлені тези доповідей 70 міжнародних науково- практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту », яка відбулася 14-15 квітня 2011 р. у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Розглянуто питання, присвячені вирішенню завдань, що стоять перед залізничною галуззю на сучасному етапі. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.
 • Item
  Тезисы IV Международной научно-практической конференции «Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте»
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, 2011)
  RU: В сборнике представлены тезисы докладов IV Международной научно-практической конференции «Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте», организованную Днепропетровским национальным университетом железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Конференция проходила в туристическом комплексе «Водограй» (пгт. Чинадиево, Мукачевского р-на Закарпатской обл.) 15-19 февраля 2011 г. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов. UK: У збірці представлені тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Електромагнітна сумісність і безпека на залізничному транспорті», організовану Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Конференція проходила в туристичному комплексі «Водограй» (смт. Чинадієво Мукачівського р-ну Закарпатської обл.) 15-19 лютого 2011 Збірник призначений для науково-технічних працівників залізничних доріг, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.