Випуск 4 (Вчені записки КДІД_ІПБД)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Observatory – дорадчий орган чи гарант принципів Великої хартії університетів у суспільсті?
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна; Вакуленко, Владислава Олександрівна
  UKR: Розглядається Наглядова рада (Observatory) Великої Хартії університетів, яка має допомогти її членам посісти центральне місце в суспільстві та виявити їх відповідальність щодо інших закладів у формування майбутнього Європи, урядів, компаній та багатьох громадських організацій, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється.
 • Item
  Особливості цифрової грамотності та критичного мислення в умовах сучасної комп’ютеризації
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна; Рижков, Ярослав Ігоревич
  UKR: Розглядаються особливості цифрової грамотності та важливість критичного мислення у сучасному світі.
 • Item
  Фактори ефективності впливу на якість управлінських рішень
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна; Рублівська, Ганна Олександрівна
  UKR: Аналізується резерв покращення ефективності суспільного виробництва за рахунок підвищення якості прийнятих рішень та шляхи удосконалювання цього процесу.
 • Item
  Ознаки інтелектуальності штучних інформаційних систем
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна; Андреєва, О. А.
  UKR: Розглядається роль та місце штучного інтелекту у сучасному інформаційному просторі, висвітлюються ознаки інтелектуальності штучних інформаційних систем.
 • Item
  Екологізація – індекс сучасної цивілізації
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Савич, Анжеліка Вікторівна; Гапонова, Людмила Євгеніївна
  UKR: Розглядаються першочергові проблеми взаємовідносин суспільства і природи, їх складний і суперечливий характер.
 • Item
  Информационноемкость социокультурного пространства в современный период
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Савич, Анжеліка Вікторівна
  UKR: Аналізується сучасний період розвитку суспільства як доба кардинальних змін у сфері взаємодії людини та інформації.
 • Item
  Імперська Канцелярія як «утілення Логосу» та її темний художній образ: шкіц до документознавчих студій
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Аналізується Генеральний Регламент, який чітко класифікує весь бюрократично-канцелярський простір свого часу, з метою підпорядкувати його «основам Розуму».
 • Item
  Римо-католицьке духовенство в умовах антирелігійної політики СРСР у 20-ті роки ХХ сторіччя
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Мосюкова, Наталія Геннадіївна
  UKR: Проаналізовано становище, в якому опинилося римо-католицьке духовенство після встановлення на українських землях радянської влади, методи тиску з боку більшовиків щодо цієї категорії населення, а також результати проведення вказаної політики.
 • Item
  Сучасні бібліотеки як центри інформативного забезпечення соціальних інформаційних баз
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна
  UKR: Розглянуто сучасні бібліотеки під кутом зору їх використання насамперед як центрів інформаційного забезпечення соціальних інформаційних баз.
 • Item
  Сучасний університет як методологічний центр поширення модерних знань та інтелектуальних орієнтирів для суспільства
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Лучанінова, Ольга Петрівна
  UKR: Аналізується технічний університет майбутнього – вищий навчальний заклад єдиної культури людства, тому що в XXI столітті відбудеться зближення інженерної та гуманітарної діяльності.
 • Item
  Вивчення засобів докомп’ютерної фіксації інформації у якості технологічних цивілізаційних ознак студентами фаху 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність»)
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Михайлюк, Олександр Володимирович; Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна
  UKR: Аналізується докомп’ютерна доба фіксації інформації.
 • Item
  Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022)
  UKR: Досліджено питання документознавства, інформаційної діяльності та керування персоналом підприємства в історико-культурному та соціально-комунікативному контекстах, вивчено роботу архівних, бібліотечних, інформаційних тощо установ. Збірник побудовано на матеріалах роботи кафедр гуманітарного та суспільного профілю ННІ «ІПБТ» УДУНТ та інших споріднених ЗВО. Для документознавців-фахівців, викладачів вищих, середніх спеціальних навчальних закладів, аспірантів та студентів-документознавців.
© Український державний університет науки і технологій, 2022