Випуск 15 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Випуск 15. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2019)
  UKR: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Питання землеустрою та геодезичних вишукувань під час проектування та будівництва мостів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Пшінько, Олександр Миколайович; Краснюк, Андрій Віталійович; Громова, Олена В'ячеславівна; Щербак, Андрій Святославович; Старосольська, Тетяна Василівна
  UK: Мета. Мета роботи – постановка та вирішення проблеми землеустрою і нормування точності інженерно-геодезичних робіт на етапах проектування та будівництва мостів. За методом проекцій з числовими позначками визначити основні роботи при проектуванні земляного полотна та побудови профілю топографічної поверхні. Методика. За методом проекцій з числовими відмітками розглядаються основні питання при проектуванні земляного полотна, якщо ухил земляного полотна заданий графічно, а також проведено аналіз двох способів побудови профілю топографічної поверхні. Результати. В процесі проектування при будівництві мостів вирішується питання розташування споруди мосту на конкретній місцевості, для чого необхідна інформація про її рельєф. Незакономірна форма поверхні землі не дає можливості її зображення в звичайних ортогональних проекціях на взаємно перпендикулярних площинах, а також в аксонометрії та в перспективі. Основним зображенням є горизонтальна проекція, на якій показують окремі точки, розташовані на певній висоті, та лінії, що з’єднують точки з однаковою висотою. Наукова новизна. Встановлені основні переваги методу проекцій з числовими відмітками, а саме простота в побудові зображення об’єкта, що обумовлено застосуванням ортогонального проектування об’єкта тільки на одну площину проекцій, також доведена зручність у визначенні висотних розмірів об’єкта, поданих у вигляді числових відміток його характерних точок. Практична значимість. При проведенні землеустрою та геодезичних вишукувань за допомогою методу проекцій з числовими відмітками зображають рельєф місцевості, що дозволяє виконувати інженерно-геодезичну розвідку і розбивку споруд. Цей метод використовують також для зображення і проектування на земній поверхні різних транспортних споруд (мости, тунелі, дорожні естакади), а також меліоративних та гідротехнічних споруд (греблі, дамби, меліоративні канали).
 • Item
  Прогрессивные технологии строительства коллекторного тоннеля в г. Kиеве
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Дніпро, Дніпро, 2019) Петренко, Владимир Дмитриевич; Петренко, Владимир Иванович; Белоус, Н. В.; Алхдур, Ахмад
  RUS: Цель. В статье рассмотрены прогрессивные, научно обоснованные технологии, примененные при строительстве коллекторного тоннеля в г. Киеве. Методика. Для достижения поставленной цели авторами были рассмотрены и проанализированы опыт и результаты строительства коллекторного коммунального тоннеля длиной около 10 км в сложных инженерно-геологических условиях в слабых и обводненных породах. Результаты. Анализ условий строительства показал, что правобережье г. Киева имеет характерный рельеф местности, чем обусловлена глубина заложения тоннеля от 3…4 м до 96…98 м. Был разработан профиль тоннеля с самотечным режимом. Внутренний диаметр обделки коммунального тоннеля назначен, исходя из расчетной площади поперечного сечения пропускаемого по коллектору потока. При строительстве коллекторного тоннеля применена обделка из обжатых в породу железобетонных элементов, которая позволяет замыкающим блокам, заводимым с торца собираемого кольца, с помощью щитовых гидроцилиндров разжать кольцо до проектного диаметра. Подземные работы на всем протяжении тоннеля велись с применением ряда высокоэффективных технологий, включая проходку выработок щитовыми механизированными комплексами, с использованием замораживания грунтов, а также использования опускных колодцев в тиксотропной рубашке. Проектом строительства коллекторного тоннеля были предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды. Научная новизна. Разработаны основы технологий, реализованные при проектировании и строительстве коллекторного коммунального тоннеля и заключающиеся в оптимальном применении с учетом сложных инженерно-геологических условий. Практическая значимость. Строительные конструкции тоннелей главного городского коллектора были запроектированы и построены в соответствии с требованиями нормативных документов, что дало возможность обеспечить мегаполис важнейшим коммунальным объектом для дублирования стратегической системы экологической безопасности.
 • Item
  Analysis of the Differences of the Results of Calculations of the Stability Coefficient of the Landslide Slope
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Petrenko, Volodymyr D.; Tiutkin, Oleksii L.; Ihnatenko, Dmytro Yu.
  ENG: Purpose. Improving the accuracy of determining the stability of landslide slopes in some cases requires the use of several methods to find the coefficient of stability. Therefore, it is necessary to analyze the discrepancy between the results of the calculation of the coefficient of stability of landslide slopes. Methodology. The solution to the problem of finite element slope modeling in the LIRA-SAPR 2016 software package is based on the creation of a spatial finite element model. With its help, the nonlinear problem of geomechanics was solved with the introduction of special finite elements, which simulates the work of the soil. As a reference, the coefficient of stability was calculated by the round-cylindrical sliding surface method. Landslide slope in the software package «OTKOS» was creat-ed and calculated. Results. The results of the calculation of the finite element model of the landslide slope in the LIRA-SAPR 2016 software package were obtained. The value of the coefficient of stability of the landslide-hazardous section of the slope in the «OTKOS» was obtained using eight methods. The calculation results in the «OTKOS» are compared with the coefficient of stability determined by the method of a circular-cylindrical sliding surface. Originality. The results of the calculation of the coefficients of stability in the «OTKOS» allowed us to divide the curves of the sliding surface into two groups: that which do not belong to circular-cylindrical, and that which satisfy the results of finite element modeling. Practical value. After a series of calculations and after analyzing the results, it turned out that not all methods equally solve the problem of the stability of landslide slopes. This is due to the different limitations of each of the methods, so as a criterion for the adequacy of the results obtained, it is necessary to analyze the magnitude of the discrepancy between the obtained values of the coefficient of stability.
 • Item
  Перспективи застосування різьбового з’єднання арматури для збірних залізобетонних каркасів підземних споруд
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Нетеса, Андрій Миколайович; Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: Метою наведених в статті результатів досліджень є визначення раціональних конструктивно-технологічних варіантів освоєння підземного простору, зокрема улаштування підземних паркінгів, у відношенні до способу з’єднання арматури збірних залізобетонних елементів. Методика. Вивчено передовий досвід будівництва аналогічних об’єктів на території України. Розглянуто варіанти з’єднання арматури ванношовним зварюванням та різьбовими муфтами. Результати. Визначені основні способи їх реалізації, встановлені найважливіші параметри ефективності способів зведення вертикальних несучих елементів. Підтверджено важливість реанімації будівельної галузі в області виготовлення вертикальних несучих елементів збірних каркасів будівель та споруд та їх адаптація до з’єднання за допомогою сучасних механічних способів з’єднання арматури. Наукова новизна. Встановлено, що одним з найбільш перспективних методів з’єднання арматури є механічне з’єднання різьбовими муфтами. Застосування його для з’єднання вертикальних несучих елементів збірних залізобетонних каркасів дозволяє скоротити термін монтажу елементів, зменшити кількість необхідного при виконанні робіт обладнання та значно прискорити процес улаштування несучих конструкцій. При об’єднанні з технологією виконання збірно-монолітного каркасу будівель можливе швидке та якісне зведення сучасних будівель ефективними індустріальними методами. Практична значимість. Вивчено досвід освоєння підземного простору в Україні та світі, визначено проблеми будівництва підземних споруд в специфічних складних гідрогеологічних умовах. Запропоновано ефективні технологічні варіанти улаштування вертикальних несучих елементів збірних та збірно-монолітних каркасів будівель та споруд зі з’єднанням арматури різьбовими муфтами. Результати проведених досліджень можуть використовуватися проектувальниками для розробки проектів улаштування підземних паркінгів та інших споруд в Україні. Запропоновані технологічні рішення дають можливість реалізувати такі проектні рішення в складних гідрогеологічних умовах при ущільненій забудові та збереженні історичних об’єктів міста.
 • Item
  Аварії та відмови сталевих тонкостінних циліндричних силосів для зернових культур
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Банніков, Дмитро Олегович
  UK: Мета. Проаналізувати та узагальнити наявний ілюстративно-статистичний матеріал стосовно аварій та відмов сталевих циліндричних тонкостінних силосів із гофрованими стінками. На основі цього сформулювати рекомендації щодо усунення встановлених причин та мінімізації їх наслідків в практиці експлуатації. Методика. Для досягнення поставленої мети проведена робота зі збору, накопичення, сортування та обробки наявного ілюстративно-статистичного матеріалу щодо аварійних випадків сталевих циліндричних тонкостінних силосів із гофрованими стінками. При цьому до уваги приймались дані як вітчизняних науковців і фахівців підприємств, так і закордонних дослідників. Результати. На основі наявних даних щодо аварійності сталевих циліндричних тонкостінних силосів із гофрованими стінками уточнено й доповнено класифікацію причин виникнення різноманітних аварій та відмов, а також сформульовано рекомендації щодо запобігання та усунення подібних випадків в майбутньому. Також окремо наголошено на необхідність проведення спеціальних перевірочних розрахунків у випадку встановлення в Україні сталевих силосних споруд закордонного виробництва. Наукова новизна. Уточнено теоретичні причини виникнення різноманітних аварійних ситуацій, характерних для України, із сталевими циліндричними тонкостінними силосами із гофрованими стінками для зберігання зернових культур. Зокрема виявлено проблему невідповідності в багатьох випадках проектних характеристик силосних конструкцій чинним нормативним документам України. Практична значимість. Результати проведеного аналізу з уточнення причин виникнення аварійних ситуацій зі сталевими циліндричними тонкостінними силосами із гофрованими стінками необхідно враховувати під час їх будівництва та розміщення в Україні. У разі виявлення будь-яких невідповідностей вітчизняній нормативні базі в галузі проектування та створення сталевих конструкцій необхідно вносити відповідні корективи в проектну документацію, конструкцію силосної ємності, хід робіт з монтажу та режим їх подальшої експлуатації.