Інші праці НДІ РСК і ТС

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Спосіб проведення технічного обслуговування дизелів
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Мямлін, Сергій Віталійович; Барановський, Денис Миколайович
  UKR: Спосіб проведення технічного обслуговування дизелів, який передбачає оцінку їх технічного стану та заміну масла. Заміну масла виконують у залежності від значення годинної витрати палива за певною формулою.
 • Item
  Спосіб моніторингу технічного стану дизелів
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Мямлін, Сергій Віталійович; Барановський, Денис Миколайович
  UK: Спосіб моніторингу технічного стану дизелів, що включає діагностування. На окремих елементах дизеля встановлюють діагностичні датчики, інформація з діагностичних датчиків за допомогою мобільного зв'язку поступає до електронно-обчислювальної машини, програмне забезпечення якої обробляє та забезпечує контроль технічних показників роботи дизелів.
 • Item
  Спосіб підвищення ресурсу колінчастого вала дизеля
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2011) Мямлін, Сергій Віталійович; Барановський, Денис Миколайович
  UK: Спосіб підвищення ресурсу колінчастого вала дизеля, який передбачає лазерну обробку робочих поверхонь, причому у зону лазерного опромінення подають природний графіт.
 • Item
  Спосіб підвищення довговічності гільз циліндрів дизелів
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2011) Мямлін, Сергій Віталійович; Барановський, Денис Миколайович
  UK: Спосіб підвищення довговічності гільз циліндрів дизелів, який передбачає термозміцнення, причому характерні місця граничного зносу додатково дискретно зміцнюють концентрованими потоками енергії чи методами пластичної деформації.
 • Item
  Спосіб зменшення зносу деталей дизелів при ковзанні
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2011) Мямлін, Сергій Віталійович; Барановський, Денис Миколайович
  UK: Спосіб зменшення зносу деталей дизелів при ковзанні включає мащення. В залежності від навантаження струминно подають оливу між поверхнями тертя, де відсутнє мащення.
 • Item
  Методика проведення ризик-аналізу технічного стану обладнання тягових мереж
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Матусевич, Олександр Олександрович; Міронов, Дмитро Вікторович
  UK: Розробка нових стратегій оцінки технічного стану обладнання тягових мереж для підвищення його надійності. Для вирішення поставленого завдання були використані основні положення теорії ризиків. Оцінка ризику експлуатації обладнання здійснювалася в результаті аналізу відмов устаткування тягових підстанцій. Внаслідок проведених досліджень була запропонована методика ризик-аналізу стану обладнання тягових мереж, яка формалізує процедуру технічного обслуговування в залежності від співвідношення обчислюваних і цільових (планових) рівнів ризику. Розглянуто основні положення теорії ризиків, принципи побудови і функціонування системи ризик-менеджменту. Показана актуальність формування на підприємствах енергетичної галузі залізничного транспорту системи внутрішнього контролю та управління ризиками експлуатації обладнання. Запропоновано процес управління ризиками та методика підвищення якості обслуговування обладнання тягових мереж, застосовані більш досконалі методи аналізу відмов електрообладнання. Формування на підприємствах електрифікованих залізниць України системи управління ризиками дозволить підвищити ефективність реалізації і поліпшити контроль управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення правил експлуатації, системи технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) обладнання і забезпечить попередження виникнення та зниження важкості можливих наслідків.
 • Item
  Гасители колебаний и амортизаторы ударов рельсовых экипажей (математические модели)
  (ДНУЗТ, 2007) Манашкин, Лев Абрамович; Мямлин, Сергей Витальевич; Приходько, Владимир Иванович
  RU: Монография посвящена моделированию устройств гашения колебаний – амортизаторов и гасителей колебаний. Рассмотрены различные типы поглощающих аппаратов, их конструктивные особенности и математические модели, описывающие их работу. Приведены методики испытаний гасителей колебаний и поглощающих аппаратов, а также способы обработки результатов измерений. Книга предназначена для ученых и инженеров-конструкторов, занимающихся проектированием и изучением работы различных амортизирующих устройств на железнодорожном транспорте. Может быть полезна также аспирантам, магистрам и студентам, изучающим конструкцию и динамику подвижного состава железных дорог и промышленного транспорт.