№ 1 (43)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  1 (43) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імена академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Міські залізниці як об’єкт повторної забудови
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Радкевич, Анатолій Валентинович; Худенко, Валерій Федорович; Юрков, Дмитро Андрійович
  UKR: Мета. Аналіз світового досвіду надколійного будівництва та реконструкції вокзальних комплексів; дослідження можливостей освоєння надколійного простору в крупних містах України; аналіз генерального плану м. Дніпропетровськ з метою виявлення оптимальних зон для будівництва транспортних мультикомплексів. Методика. Для проведення досліджень використовувався картографічний метод, методи натурних спостережень, а також графічне моделювання. Результати. Проведений аналіз генеральних планів крупних міст України виявив, що лінії залізничних колій, які проходять через житлові, промислові, рекреаційні та інші зони міста займають від 2 % до 6 % його території. Проведено зонування залізничних колій та прилеглих територій в м. Дніпропетровськ, виявлено 6 типів ділянок та визначені перспективи їх використання. Наукова новизна. На прикладі однієї з найбільш перспективних ділянок в м. Дніпропетрвськ розроблено ескізний проект реконструкції зони центрального залізничного вокзалу із забудовою надколійного простору багатофункціональними комплексами загальною корисною площею понад 1 млн.м2. Практична значимість. Території, зайняті залізничною інфраструктурою є значним резервом для будівництва, особливо в районах підвищеної концентрації транспорту та людських мас, де для традиційних способів будівництва ділянок не залишилось. Крім цього, такий підхід вирішує ряд супутніх проблем, інтегруючи в одному вузлі велику кількість внутрішніх та зовнішніх, пасажирських та транспортних потоків. Застосування такого підходу відкриває значні можливості для транспортного будівництва. Це підтверджує ефективність та актуальність подальших досліджень.
 • Item
  Ефективність використання хімічних добавок для виготовлення залізобетонних виробів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Пристинська, Вікторія Вікторівна
  UK: Мета. Розглянути різноманітні добавки вітчизняного виробництва і оцінити доцільність їх використання для виробів транспортного будівництва. Методика. Дослідження проводилося шляхом введення суперпластифікатора та активної мінеральної добавки. Результати. В комплексну добавку повинен входити ефективний суперпластифікатор, а також можуть входити добавки, які керують кінетикою тужавлення і твердіння, повітровтягуючі добавки і піногасники, дисперсні і тонкодисперсні мінеральні наповнювачі. В останні роки широке розповсюдження здобули органоінеральні модифікатори типу суперпластифікатор – активна мінеральна добавка (мікрокремнезем, метакаолін, зола). Наукова новизна. Досліджено вплив різноманітних добавок на якість бетону. Встановлено, що комплексна добавка ПЛПК заслуговує особливої уваги, оскільки дозволяє отримувати бетони з дуже високими характеристиками довговічності і рекомендується для застосування в залізничних шпалах. Таким чином, введенням добавок до складу бетону можна суттєво підвищити довговічність і надійність залізобетонних виробів. Практична значимість. Результати дослідження можуть використовуватися для підвищення надійності і довговічності бетонних конструкцій. Це потребує подальших досліджень з підбору складу бетону з комплексною добавкою ПЛКП і додаванням активних мінеральних компонентів.
 • Item
  Determination of Dynamic Performance of Freight Cars Taking into Account Technical Condition of Side Bearers
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Myamlin, Serhiy V.; Neduzha, Larysa O.; Ten, Oleksandr O.; Shvets, Angela A.
  EN: Purpose. The railway transport plays an important role in social and economic life of the country and carries out the large containment of transportation activities. The transport industry should migrate towards innovation changes and increase its significance as an important transit subsystem on the way of renovation of both the infrastructure and the strategy of all transportation process components including the interaction with other transport modes. At present the life sets strategic challenges for the railway branch, and the basic goals among them are as follows: high-speed train traffic development, increase of the weight of freight trains, new rolling stock development etc. Due to the urgency of this subject, the researchers should cope with the task devoted to one of aspects of improving the freight transportation efficiency, namely to the study of effects of various factors and characteristics of technical conditions of the freight cars running gears (which are unavoidable to arise during operation) on their basic dynamic indices. The deviations of technical conditions of running gears from the normal state of the wedge system of bogie swing suspension also play an important role among them. The purpose of the paper is to investigate the influence of different factors of the technical conditions of freight car running gears (size deviation in both the bearers and the wedge system during operation) on their basic indices – coefficients of horizontal and vertical dynamics, vehicle body acceleration, frame strength, and derailment stability coefficient. Methodology. The study was conducted by numerical integration and mathematical modeling of the freight car dynamic loading using the software package “Dynamics of Rail Vehicles” (“DYNRAIL”). Findings. As a result of the research for freight car dynamic coefficients determination taking into account technical conditions of the side bearers, the dependencies of the basic freight cars dynamic coefficients on the parameters of side bearers (the clearances in the side bearers and the wedge system conditions of the bogie swing suspension) considering running speed in the tangent and curved track sections of minor and mean radii were obtained. Originality. The impact of the technical condition of the car running gears on the traffic safety factors is determined. Practical value. The theoretical research results in determination of freight car dynamic indices taking into consideration the technical conditions of the side bearers of freight cars allow for an adequate assessment of effect of the freight car bogies’ technical conditions, namely the bearers parameters, on the railway traffic safety factors (coefficients of horizontal and vertical dynamics, vehicle body acceleration, frame strength and derailment stability coefficient).
 • Item
  Вирішення задач надійності системи на основі моделювання напружено-деформаційного стану залізничної колії засобами теорії розповсюдження пружних хвиль
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Бондаренко, Ірина Олександрівна; Курган, Дмитро Миколайович
  UKR: Мета. Провести аналіз можливостей існуючих практичних методів розрахунку колії на міцність і їх порівняння з запропонованим методом розрахунку засобами теорії розповсюдження пружних хвиль. Методика. Застосовано аналітичний метод складання та розв’язання рівнянь напруженого стану елементів залізничної колії за різними методиками з огляду на питання, що можуть вирішуватися. Використано метод моделювання при створенні певної моделі залізничної колії. Результати. Рівняння, що описують напружений стан елементів залізничної колії, в первинному вигляді мають диференційні складові для врахування часу та динамічного навантаження. Але для вирішення більшості задач вони суттєво спрощуються – складні залежності замінюються емпіричними коефіцієнтами, деякими показниками просто нехтують. Показано межі застосування розрахунків, що накладають на них певні допущення. В якості альтернативи наведено можливості створення моделі залізничної колії на основі теорії розповсюдження пружних хвиль. Тоді час дії напружень, задіяна маса та інші показники підпорядковані фронту розповсюдження хвиль, а рівняння рівноваги базуються на динамічному представлені теорії пружності. Наукова новизна. Обґрунтовано загальні принципи формування моделі залізничної колії на основі теорії розповсюдження пружних хвиль в якості альтернативи рівнянь, що мають диференційні складові для врахування часу та динамічного навантаження. Практична значимість. Дані розробки можуть використовуватися як інструмент для вирішення задач, пов’язаних із надійністю залізничної колії.
 • Item
  Электрическая импульсная обработка металла обода железнодорожного колеса после эксплуатации
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Вакуленко, Леонид Игоревич; Сокирко, В. А.; Надеждин, Юрий Львович
  RU: Цель. Целью работы является попытка оценить степень разупрочнения по поверхности катания металла железнодорожного колеса, используя электрическую импульсную обработку. Методика. Электрическую импульсную обработку (ЭО) осуществляли на специальной установке в условиях предприятия ОАО DS (г. Николаев). В качестве характеристики прочности металла использовалась твердость по Виккерсу. Исследование микроструктуры осуществляли с использованием светового микроскопа. Материалом для исследования служила углеродистая сталь фрагмента обода железнодорожного колеса № 181732, изъятого после эксплуатации, с 0,55 %С, 0,74 %Mn, 0,33 %Si, 0,009 %P, 0,01 %S, 0,06 %Ni, 0,1 %Cr, 0,08 %Cu. Результаты. Подвергая фрагмент обода воздействию электроимпульсной обработки (ЭО), экспериментально наблюдаемому изменению геометрических размеров образца в зависимости от числа циклов, соответствовали качественные изменения внутреннего строения металла обода колеса. В результате указанной обработки наблюдалось снижение уровня твердости холодно деформированного металла. Для области І обода по поверхности катания обнаружено разупрочнение на 20, для ІІ на 8 и для ІІІ на 11 % относительно исходного состояния. Научная новизна. В результате электроимпульсной обработки наблюдается изменение геометрических размеров образца. В зависимости от числа циклов это обуславливает эффект разупрочнения. Доказано, что наблюдаемая величина разупрочнения при ЭО качественно связана со степенью холодной пластической деформации по поверхности катания железнодорожного колеса. Практическая значимость. В результате наклепа металла по поверхности катания колеса снижается его сопротивление зарождению повреждений. Полученные данные могут быть полезны при разработке мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной безопасности железнодорожного транспорта. Разработка технологий по снижению охрупчивающего влияния деформационного упрочнения является важным научным направлением в дальнейших исследованиях.
 • Item
  Теоретичні аспекти та методи ідентифікації параметрів пристроїв системи електричної тяги. Метод циклічної вольт-амперної характеристики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Міщенко, Тетяна Миколаївна
  UK: Мета. Визначити особливості чисельних розрахунків математичної моделі з однією чи декількома циклічними вольт-амперними характеристиками (ВАХ). Це є актуальним, бо будь-який пристрій системи електричної тяги та і взагалі електрифікованої ділянки, як нелінійний пасивний або активний двополюсник, однозначно в даному режимі його роботи описується (характеризується) ВАХ, побудованою за заданими вхідними напругою та струмом. Методика. Задача розрахунку електромагнітних процесів в силових колах тягового електропостачання є імовірнісною задачею з розв’язанням нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь, тому потребує розробки спеціального метода. Враховуючи складність розрахунків, їх доцільно здійснювати або з обходом графіка реальної ВАХ, або удаватися спершу до її еквівалентної наближеної заміни, наприклад, еліпсом. Результати. Чисельні розрахунки математичної моделі з однією чи декількома циклічними ВАХ можливо здійснювати або обходом «реальної» ВАХ, або удатися до «ідеалізації», тобто наближеної заміни реальної циклічної ВАХ. Наукова новизна. В роботі представлено динамічні ВАХ електровозів відповідно ДС3 і 2ЕС5К при різних струмах їх навантаження. Практична значимість. Циклічна ВАХ може бути закономірно і однозначно використана в системі рівнянь електромагнітного стану при розрахунку перехідних режимів в системі тяги для найбільш «важкого та складного» (чи (та) найбільш «легкого») режиму.
 • Item
  Визначення методу фільтрації сигналу нерівномірності частоти обертання колінчастого вала дизеля
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович; Черняєв, Дмитро Вікторович
  UKR: Мета. Визначення методики обробки сигналу нерівномірності кутової швидкості колінчастого валу тепловозного дизеля для вивільнення корисного сигналу від шумів. Методика. Однією з реалізацій стратегії розробки та впровадження систем нерозбірного діагностування тепловозних двигунів у процесі експлуатації є метод нерозбірного діагностування та контролю технічного стану тепловозного дизеля за нерівномірністю частоти обертання колінчастого валу. Проаналізовано недоліки методу усереднення даних і запропоновано методику оцінки невідтворності робочих циклів дизеля. Результати. Отримання сигналу нерівномірності частоти обертання виконується за допомогою датчика кутової швидкості, в якості якого використовується інкрементальний енкодер. Наведено структурну схему пристрою та параметри отриманого сигналу. Наведено типові графічні інтерпретації сигналу кутової швидкості. Запропоновано використання КІХ-фільтру та визначено його параметри. Виконано аналіз спектрограм сигналів на обох режимах вимірювання сигналу частоти обертання та обрано частоти зрізу фільтра. Наведено рішення проблеми фазового зсуву результату фільтрації. Наукова новизна. Обґрунтовано важливість виконання цифрової фільтрації. Розроблено підхід, що дозволяє використовувати показник невідтворності циклів як додатковий показник сталої роботи дизеля. Практична значимість. Вирішення задачі обробки сигналу дозволяє отримати корисний сигнал без врахування шумового впливу, що спотворює відображення дійсної картини фізичного процесу.
 • Item
  Оптимизация режимов торможения отцепов расчетной группы состава
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2013) Бобровский, Владимир Ильич; Дорош, Андрей Сергеевич
  RUS: Цель. Совершенствование метода определения режима торможения управляемого отцепа расчетной группы с целью повышения качества интервального регулирования скорости отцепов состава на автоматизированной сортировочной горке. Методика. Для проведения исследований процесса расформирования составов на сортировочной горке использовался метод имитационного моделирования. Результаты. Выполнены исследования условий разделения отцепов расчетной группы и их связи с режимами торможения управляемого отцепа на основе системного подхода. При этом рассматривались интервалы между отцепами расчетной группы одновременно и на стрелках, и на замедлителях спускной части горки. Отмечены особенности интервального регулирования на сортировочных горках с различным взаимным расположением головной стрелки и верхней тормозной позиции. Научная новизна. Установлено, что при оптимизации режимов торможения группы отцепов необходимо обеспечить наилучшие условия разделения отцепов на стрелочных переводах и на замедлителях тормозных позиций спускной части горки. Практическая значимость. Формально оптимизирована задача выбора режима торможения управляемого отцепа в группе, при котором наименьший из интервалов обращается в максимум. Это способствует повышению эффективности сортировочного процесса при автоматизации расформирования составов на горке.
 • Item
  К вопросу о научной обоснованности процентов по депозитам и кредитам
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Владислав Витальевич; Мямлин, Сергей Витальевич
  RUS: Цель. Проанализировать необходимость существования кредитов на современном этапе функционирования экономики в том виде, в котором они представлены на сегодняшний день. Разработать системный комплекс мероприятий для того, чтобы «экономико-финансовая» система в государстве смогла бы эффективно работать и не зависеть от экономических и финансовых катаклизмов, происходящих в мире. Методика. Разработана и апробирована имитационная компьютерная модель движения денег в государстве. Результаты. Произведён ретроспективный анализ теорий сущности кредита и ссудного процента. Рассмотрены некоторые аспекты получения процентов по депозитам и кредитам с точки зрения принципиально новой экономической модели хозяйствования, в основу которой положена «Теория высокоэффективной национальной экономики». С помощью имитационного моделирования показано негативное влияние банковского процента на общее развитие национальной экономики. Доказано, что основной причиной «финансово- экономических» кризисов является экономическая категория «прибыли». Научная новизна. Предложена радикально новая модель функционирования банковской системы государства, которая позволяет создать синергетический экономический эффект. Практическая значимость. Внедрение представленной модели обеспечит уже в первые годы рост ВВП в 2–2,5 раза. Экономический эффект от внедрения может составлять ≈1 трл. грн.
 • Item
  Огляд досвіду реформування провідних залізниць світу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Мета. Оцінити можливість застосування досвіду зарубіжних країн при реформуванні залізничного транспорту України. Методика. На основі порівняльного аналізу оцінюється можливість застосування зарубіжного досвіду реформування галузей інфраструктури з розділенням кола проблем на питання ідеологічного, методичного характеру і, безумовно, врахування особливостей стану справ в Україні. Що стосується першого кола проблем, то це, перш за все, вибір форм власності. Результати. Як показує досвід, у обох видів власності є як позитивні, так і негативні сторони. З одного боку, саме на державних залізницях є умови для створення та впровадження нових технологій, таких як високошвидкісні поїзди, розробка яких, як і будівництво спеціалізованих ліній, були б неможливі без наявності відповідної науково-дослідної бази, а також без державного фінансування. З іншого, – приватні підприємства, що працюють на концесійній основі, як правило, надають послуги більш високого рівня за прийнятними тарифами. Наукова новизна. Встановлено відсутність безумовної прямої залежності між формою власності залізниць й економічними або якісними показниками їх роботи. Доведено необхідність здійснення різних форм технічних та економічних взаємозв’язків, існування відокремлених залізниць на регіональному та місцевому рівнях, що відкриває великі можливості в подоланні одноманітності в експлуатації, у розвитку залізниць по шляху більшої диференціації рівнів обслуговування. Це, однак не означає що єдиною альтернативою є продаж концесій приватним підприємствам, особливо, якщо передача власності не супроводжується зобов’язаннями щодо підтримки громадського транспорту на певному рівні. Практична значимість. Прикладам позитивного державного управління протиставлено рівнозначні приклади приватного управління і навпаки. Ґрунтовний аналіз досвіду реформування провідних залізниць світу дозволить запобігти помилок при реформуванні «Укрзалізниці».
 • Item
  Синтез цифрового локомотивного приемника автоматической локомотивной сигнализации
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Гончаров, Константин Викторович
  RU: Цель. Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа с числовым кодированием (АЛСН) имеет ряд недостатков: малую значность сигнализации, низкую помехоустойчивость, высокую инерционность, низкую функциональную гибкость. Необходим поиск новых, более совершенных методов обработки сигналов автоматической локомотивной сигнализации, синтез помехоустойчивого цифрового локомотивного приемника АЛСН. Методика. Предложенный алгоритм обнаружения и различения сигналов локомотивной сигнализации базируется на определении взаимных корреляций принятого колебания и опорных сигналов. Для выбора пороговых уровней решающего устройства был сформулирован следующий критерий: локомотивный приемник должен установить максимально правильное решение при заданной вероятности опасной ошибки. Результаты. Установлено, что случайный характер амплитуды сигнала АЛСН не влияет на алгоритм обнаружения. В то же время закон распределения и числовые характеристики амплитуды сигнала влияют на вероятность появления ошибок, а также учитываются при выборе пороговых уровней. В соответствии с полученным алгоритмом обнаружения и различения сигналов АЛСН был синтезирован цифровой локомотивный приемник, содержащий полосовой фильтр, амплитудный ограничитель, нормирующий усилитель со схемой автоматической регулировки усиления, аналого-цифровой преобразователь и цифровой сигнальный процессор. Научная новизна. Усовершенствована система АЛСН путем перевода технических средств на современную микроэлектронную элементную базу, применены более совершенные методы обнаружения и различения сигналов локомотивной сигнализации. Практическая значимость. Использование цифровых технологий при построении локомотивного приемника АЛСН позволит расширить его функциональные возможности, обеспечит повышение помехозащищенности и устойчивости функционирования системы локомотивной сигнализации в условиях воздействия различных дестабилизирующих факторов.
 • Item
  Диагностирование состояния поверхности катания колеса подвижного состава железных дорог
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Буряк, Сергій Юрійович
  RU: Цель. В настоящее время серьёзной проблемой является разрушительное воздействие колес с дефектами на рельсы во время движения. Этот фактор выступает одним из решающих, обуславливающих необходимость перехода от традиционных ручных методов проверки и внешнего осмотра к автоматизированной системе диагностики подвижного состава во время эксплуатации. Методика. Для достижения этой цели рассмотрены основные виды повреждений колёсных пар и пути их появления. Приведены методы определения дефектов и отклонений от нормы поверхности катания колеса, которые используются в настоящее время в зарубежной практике и практике стран СНГ, а также их преимущества и недостатки. Результаты. Исследован и проанализирован звуковой сигнал движущегося колеса с дефектом. Обоснована необходимость использования автоматизированной системы, которая позволит значительно уменьшить влияние человеческого фактора. Научная новизна. Предложен собственный метод определения повреждений поверхности катания колес на основании диагностирования по звуку. Практическая значимость. Автоматизация системы слежения за состоянием колес подвижного состава позволяет более качественно производить их диагностику, выявлять повреждения на ранних стадиях и давать прогноз скорости их развития. При этом, кроме указания в подвижном составе колеса с дефектом, также есть возможность проследить динамику развития повреждения и выдать рекомендации по его устранению.
 • Item
  Прогресс транспорта – залог развития национальной экономики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Мямлин, Сергей Витальевич
  RU: Цель. Определить влияние развития транспортной отрасли путем осуществления государственного заказа на подвижной состав и инфраструктурные проекты на основные отрасли экономики. Методика. На основе контент- и ситуационного анализов исследовано влияние развития отдельных отраслей науки на совершенствование транспортных средств. Отмечается роль инженерного подхода не только при решении задач по преодолению устоявшихся технологий и созданию новых конструкций, но и при решении экономических задач, причем на национальном уровне. Результаты. Рассмотрено влияние развития транспорта на совершенствование национальной экономики, при этом прослеживается активная роль научно-технического прогресса в транспортной отрасли. Рассмотрены действенные инструменты повышения эффективности национальной экономики, одним из которых является государственный заказ на продукцию основных отраслей промышленности. В том числе учитываются все составляющие производственного процесса по поставке на производство инновационного подвижного состава железных дорог, включая результаты работы научных, проектных и производственных организаций. Практическая значимость. Доказано, что обеспечение государственного заказа на продукцию отечественных предприятий – основной путь укрепления национальной экономики, и, в конечном итоге – основное направление повышения уровня жизни в стране. Госзаказ на продукцию транспортной отрасли позволит решить также целый ряд социальных задач регионального и общегосударственного уровня.