Випуск 11

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Вип. 11 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Досвід медичного страхування в галузях залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Шило, Лілія Анатоліївна; Костів, В. П.
  UK: Запропоновано Програму медичного страхування, яке робить перший крок у реформуванні системи фінансування охорони здоров’я на залізничному транспорті України.
 • Item
  Різновиди компаній-операторів з вантажних перевезень та їх характеристика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Тесленко, Тетяна Вікторівна
  UK: Розглянуто можливі різновиди вантажних компаній-операторів за наданою класифікацією.
 • Item
  Моделювання показників використання вагонного парку залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Шпак, О. А.
  UK: Запропоновано оцінювання впливу окремих факторів на узагальнюючий показник ефективності роботи залізниці та заходи щодо поліпшення експлуатаційної діяльності.
 • Item
  До питання акціонування залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: На сучасному етапі реформування залізничного транспорту України пропонується декілька організаційно-правових варіантів. Серед них виділяються три принципово відмінних підходи формування організаційної структури галузі: традиційна ієрархія; багаторівневий холдинг; високо централізована компанія (компанія – єдина юридична особа). Зміну форми власності передбачається реалізувати шляхом створення акціонерного товариства з подальшою приватизацією. Форма державного регулювання не буде містити в собі управління господарською діяльністю і буде спрямована, насамперед, на управління й експлуатацію інфраструктури. Перспектива продажу акцій на ринку неминуча. Виникає питання: як зберегти за собою реальне управління підприємством і залучити інвестиції для розвитку галузі. Запропонований варіант – це один зі шляхів реформування діяльності залізничного транспорту в рамках чинного законодавства й у податковому полі України.
 • Item
  Особенности формирования полосовой дислокационной структуры при циклическом нагружении холоднодеформированной стали
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Вакуленко, Игорь Алексеевич
  RU: Исследования структуры холоднокатаной на 20 % низкоуглеродистой стали показали существование значительных объемов феррита, имеющих вид периодических дислокационных структур, подобных ячеистым. После четырех циклов знакопеременного изгиба обнаружены изменения дислокационного распределения в ячейках и полосовой структуре.
 • Item
  Анализ вопросов применения монолитного бетона в гидротехническом строительстве
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Момот, Виталий Александрович
  RU: Приведен анализ проблем применения монолитного бетона в гидротехническом строительстве. Выделены основные факторы, влияющие на свойства бетонных смесей для подводного бетонирования. Определены пути дальнейших исследований для разработки эффективных составов для подводного бетонирования.
 • Item
  Анализ напряженно-деформированного состояния предварительно напряженных гибких нитей при загружении их сосредоточеными силами
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Тарасенко, Виктор Петрович
  RU: Рассматриваются особенности работы предварительно напряженных упругих гибких нитей под действием поперечных сосредоточенных сил.
 • Item
  Випробування металевого арочного моста через ріку Старий Дніпро у Запоріжжі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Солдатов, Кім Іванович; Крюк, А. Г.; Борщов, Володимир Ілліч; Мадатов, В. І.; Запорожець, Д. К.
  UA: Наведено методику та результати статичних і динамічних випробувань металевого арочного моста через ріку Старий Дніпро у Запоріжжі, що були виконані ГНДЛ динаміки мостів ДІІТу в 1975 р. Проведено аналіз результатів випробувань, з метою використання результатів в теоретичних дослідженнях.
 • Item
  Організаційно-технологічні рішення розподілу обмежених трудових ресурсів при відновленні будівель та споруд
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Радкевич, Анатолій Валентинович; Худенко, Валерій Федорович
  UKR: Під час організації відновлення навіть окремих об’єктів виникають великі труднощі з розподілом ресурсів. Дослідження призначено відшукати оптимальні варіанти розподілу трудових ресурсів.
 • Item
  Бетоны с высокими эксплуатационными свойствами для специальных ремонтно-восстановительных работ
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Пшинько, Александр Николаевич; Руденко, Дмитрий Викторович; Пунагина, Ю. В.
  RU: Представлены результаты экспериментально-теоретических исследований технологии ремонтно-восстановительных работ на сооружениях специального назначения. Приведены опытные данные определения прочности бетона на активированном вяжущем при выдерживании в сульфатной среде, что подтверждает существенное повышение эксплуатационных характеристик бетона на активированном вяжущем,использованного при ремонте и восстановлении транспортных сооружений.
 • Item
  Надежность тонкостенной оболочки в условиях коррозионного износа
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Афанасьев, В. П.; Семенец, Г. И.
  RU: В терминах случайных функций сформулированы условия работоспособности нижнего пояса цилиндрической стенки стальных резервуаров для долгосрочного хранения нефтепродуктов. Предложена модель эксплуатационной надежности данного конструктивного элемента.
 • Item
  Тенденции в совершенствовании конструкцивных схем железнодорожных цистерн для перевозки нефтепродуктов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Мямлин, Сергей Витальевич; Бубнов, Валерий Михайлович; Лавренко, Д. Т.
  RU: Представлен анализ основных технических решений конструкций вагонов-цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов. Особое внимание уделено узлу соединения котла и рамы вагона.
 • Item
  Багатокритеріальний метод комплексного розвитку парку будівельно-дорожніх машин
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Мальков, М. І.; Гавриш, О. М.; Фесенко, М.Ф.; Ситик, В. В.; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: Розглянуто напрямки технічного розвитку і оснащення Державної спеціальної служби транспорту сучасними технічними засобами, а також напрямки розв’язання задачі формування парку будівельних машин шляхом використовування середніх значень параметрів, які характеризують роботу цих машин.
 • Item
  Определение рациональных периодов восстановления изоляции катушек возбуждения ТЭД
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Капица, Михаил Иванович; Лагута, Василий Васильевич
  RUS: Рассматривается задача определения рациональных периодов восстановления изоляции катушек возбуждения ТЭД на основе прогнозирования надежности, опираясь на стохастические методы.
 • Item
  Експертиза технічних умов – важливий етап розробки та виготовлення виробів для рухомого складу залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, Дніпропетровськ, 2006) Мямлін, Сергій Віталійович; Дубинець, Леонід Вікторович; Вислогузов, Віктор Тихонович; Дуганов, Олександр Георгійович
  UKR: Важливим етапом розробки та виготовлення виробів для рухомого складу є якісна експертиза проектів технічних умов ще на стадії їх розробки. У статті наведені складові частини проекту технічних умов, критерії відповідності проекту існуючим нормам, основні характерні недоліки проектів та механізм їх усунення.
 • Item
  Визначення необхідної кількості піврейсів для виконання заданого обсягу роботи маневровими локомотивами на пасажирській станції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Боднар, Борис Євгенович; Болжеларський, Ярослав Володимирович
  UKR: Розроблена методика розрахунку необхідної кількості піврейсів для виконання заданого обсягу маневрової роботи на пасажирській станції. Розрахунок кількості піврейсів проводиться на основі графіку руху поїздів та технологічних процесів роботи станції і пасажирського вагонного депо.Проаналізовано типи маневрових піврейсів, розраховано необхідну їх кількість для конкретного маневрового району. Приведено результати дослідної поїздки, які узгоджуються з результатами розрахунку.
 • Item
  Анализ эффективности режимов торможения отцепов на сортировочных горках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, Днепропетровск, 2006) Бобровский, Владимир Ильич; Рогов, Н. В.
  RU: Выполнены исследования характеристик области допустимых режимов торможения отцепа и их зависимостей от параметров отцепа и условий скатывания. Установлена взаимосвязь режимов торможения с расходами электроэнергии на их реализацию.
 • Item
  Розробка технології відновлення зношених деталей рухомого складу шаруватими покриттями
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Артемчук, Віктор Васильович
  UA: Для підтримки існуючого рухомого складу в задовільному робочому стані необхідно виконувати якісний ремонт. Одним із напрямків розвитку ремонтного виробництва є розробка нових технологій відновлення зношених деталей. У статті наведена розроблена технологія нанесення шаруватих покриттів програмним електролітичним залізненням.
 • Item
  Оптимізація розподілу ресурсів для забезпечення сервісу перевезень на залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Кулешов, В. М.; Доценко, Ю. В.
  UA: Розглянуто питання функціонування залізниць в умовах ринку транспортної продукції та послуг, що формується. Приведено математичну модель розподілу ресурсів на полігоні для забезпечення сервісу перевезень. Зроблено висновок про практичне застосування даної моделі у взаємодіючих автоматизованих робочих місцях оперативних працівників для реалізації необхідного рівня сервісу.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна