Інші праці КГ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Спосіб визначення динамічних характеристик пружних механічних систем
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2004) Казакевич, Михайло Ісаакович; Волкова, Вікторія Євгенівна
  UK: Спосіб визначення динамічних характеристик пружних механічних систем полягає у розробці візуального способу конструктивної ідентифікації механічних систем на основі часових процесів стаціонарних коливань.
 • Item
  Фізико-хімічні основи технології модефікованого бетону для споруд спеціального призначення
  (Герда, Дніпро, 2018) Руденко, Дмитро Вікторович
  UK: У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає у створенні теоретичних основ технології модифікованих бетонів для монолітних споруд спеціального призначення шляхом застосування принципово нового фізико-хімічного модифікування цементної системи бетону. Встановлено взаємозв'язок структури модифікованої цементної матриці з експлуатаційними властивостями бетону. Показані характер і величина зміни основних деформативних характеристик модифікованого бетону на основі сучасних фізичних уявлень про його взаємодію з навколишнім середовищем. Значну увагу приділено змінам деформативності бетону при короткочасних і тривалих навантаженнях. Отримано формули, що дозволяють обчислити міцність і деформативні характеристики бетонів у змінних умовах навколишнього середовища з урахуванням масивності конструкцій та їх віку. Досліджено та рекомендовано сучасні методи догляду за свіжоукладеним бетоном. Монографія розрахована на науковців, інженерів-будівельників і технологів, а також проектувальників бетонних і залізобетонних конструкцій природного тверднення.
 • Item
  Нарисна геометрія. Навчальний посібник з контрольними тестами
  (ТОТЕМ, 2019) Попудняк, Юрій Якович; Малий, Анатолій Данилович; Краснюк, Андрій Віталійович; Щербак, Андрій Святославович
  UK: В посібнику викладено основні теоретичні положення елементарної нарисної геометрії. Розглянуто комплексні рисунки точок, прямих, площин, многогранних та кривих поверхонь, способи перетворення проекцій, розгортки поверхонь. Після кожного розділу наведено велику кількість навчальних контрольних тестів, що сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу при самостійному вивченню нарисної геометрії. Призначений для студентів усіх спеціальностей очної та дистанційної форм навчання.
 • Item
  Інженерна графіка. Геометричне та проекційне креслення. Навчальний посібник
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2017) Попудняк, Юрій Якович; Щербак, Андрій Святославович
  UA: Навчальний посібник складено відповідно до розділів учбових програм з інженерної графіки для студентів технічних спеціальностей для самостійного виконання індивідуальних завдань з геометричного та проекційного креслень. В ньому докладно розглянуто правила оформлення креслень, масштаби, лінії, шрифти, графічні позначення матеріалів, види, розрізи, перерізи, правила нанесення розмірів, побудову аксонометричних проекцій тощо. Кожен розділ має велику кількість пояснювальних рисунків, що сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу при самостійному вивченню дисципліни.
 • Item
  Властивості і технологія полімерних карбамідних розчинів для ремонту транспортних споруд в зоні змінного рівня води
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2002-03-05) Краснюк, Андрій Віталійович
  UK: Дисертація присвячена розробці , дослідженню й оптимізації карбамідних полімеррозчинів для відновлення та захисту бетону транспортних споруд в зоні змінного рівня води.
 • Item
  Інженерна Графіка. Посібник для виконання ескізів, робочих та складальних креслень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Попудняк, Юрій Якович; Бочарова, Наталя Петрівна
  UK: Навчальний посібник складено відповідно розділам учбових програм з інженерної графіки для студентів технічних спеціальностей для самостійного виконання індивідуальних завдань з виконання ескізів, робочих та складальних креслень.
 • Item
  Вибір матеріалів для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з урахуванням критерію сумісності
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2015) Пшінько, Олександр Миколайович; Краснюк, Андрій Віталійович; Громова, Олена В'ячеславівна
  UK: Монографія присвячена проблемі раціонального вибору ефективних матеріалів для ремонту різних видів дефектів і пошкоджень, що виникають в різних умовах експлуатації штучних споруд з урахуванням забезпечення сумісності в ремонтній системі. Матеріал допоможе поліпшити технічне обслуговування бетонних і залізобетонних конструкцій, забезпечити гарантії проектного терміну служби конструкцій. Для наукових працівників, будівельників, спеціалістів Укрзалізниці з утримання штучних транспортних споруд, викладачів, магістрів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів будівельної галузі.
 • Item
  Нарисна геометрія (короткий курс з навчальними контрольними тестами)
  (ТОВ «Акцент ПП», Днепропетровск, 2014) Краснюк, Андрій Віталійович; Малий, Анатолій Данилович; Попудняк, Юрій Якович; Щербак, Андрій Святославович
  UK: В посібнику викладено основні теоретичні положення елементарної нарисної геометрії. Розглянуто комплексні рисунки точок, прямих, площин, многогранних та кривих поверхонь, способи перетворення проекцій, розгортки поверхонь. Після кожного розділу наведено велику кількість навчальних контрольних тестів, що сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу при самостійному вивченню нарисної геометрії. Призначений для студентів усіх спеціальностей очної та дистанційної форм навчання.