Інші праці КФП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  «Філософія» з курсу «Філософія та політологія»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бескаравайний, Станіслав Сергійович; Борисова, Тетяна Вікторівна; Цурканова, Ірина Олександрівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання усіх спеціальностей. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  «Політологія» з курсу «Філософія та політологія»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Цурканова, Ірина Олександрівна; Бескаравайний, Станіслав Сергійович; Борисова, Тетяна Вікторівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання усіх спеціальностей. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання самостійних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  Искусственный интеллект как фактор девиации социальных практик
  (Ріга, Латвія, 2022) Бескаравайный, Станислав Сергеевич
  UKR: У тезах розглядається потенційна проблема: ШІ може досягти повноти контролю за вихованням індивідів, що змінить відтворення малих соціальних груп. Може призвести до послаблення окремих політичних структур.
 • Item
  Перспективи удосконалення політичної взаємодії центральних та місцевих органів влади в сучасній Україні
  (Sergeieva&Co ; ScientificWorld-NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany, 2022) Цурканова, Ірина Олександрівна
  ENG: In the study, the main emphasis is placed on the SWOT analysis, with the help of which we identified the strengths and weaknesses of the activities of the executive authorities, as well as analyzed the opportunities and threats, which make it possible to
 • Item
  Екологізація – індекс сучасної цивілізації
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Савич, Анжеліка Вікторівна; Гапонова, Людмила Євгеніївна
  UKR: Розглядаються першочергові проблеми взаємовідносин суспільства і природи, їх складний і суперечливий характер.
 • Item
  Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Філософія та політологія" для студентів усіх спеціальностей
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Цурканова, Ірина Олександрівна
  UKR: Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення навчальної дисципліни «Філософія та політологія» розроблені відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, структури навчальної дисципліни, методичних рекомендацій із проведення самостійних робіт, списку рекомендованої літератури.
 • Item
  Політологія
  (УДУНТ, Дніпро, 2022) Цурканова, Ірина Олександрівна
  UKR: У конспекті лекцій аналізується основний зміст курсу політології, відповідно до Програми курсу та робочих планів. Розкрито сутність основних галузевих політичних теорій, висвітлено механізми соціальної взаємодії, актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Чітко, стисло і доступною мовою розглянуто основні поняття і категорії даної дисципліни.