Випуск 20

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Вип. 20 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Вплив параметрів накопичення вагонів на їх простій на сортувальній станції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Музикіна, Галина Іванівна; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Жорова, Є. М.
  UKR: В даній статті розглядається процес накопичення составів на сортувальній станції. Виконано аналіз параметрів трьох характерних процесів накопичення та їх різновидів. Наведені формули розрахунку вагоно-годин накопичення для кожної схеми. Встановлено залежність параметру накопичення від величини составу, що відправляється зі станції, та його вплив на тривалість простою вагонів на сортувальній станції.
 • Item
  Проблеми загальнодержавного податкового планування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Каламбет, Світлана Валеріївна; Пєшиков, Г. Р.
  UK: Проаналізовано сутність та зміст планування податкової політики держави, показано місце управління податковими ризиками як складової частини податкового менеджменту.
 • Item
  Управлінські спрямування у формуванні соціально-економічної політики України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних проблем формування управлінських впливів щодо удосконалення підходів підвищення ефективності економічної моделі управління соціально-економічною політикою України.
 • Item
  Технологические особенности производства упрочненных железнодорожных колес
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Вакуленко, Игорь Алексеевич; Перков, Олег Николаевич
  UK: Наведені результати дослідження впливу параметрів термомеханічного зміцнення на структуру, комплекс фізико-механічних та службових властивостей зміцнених залізничних коліс.
 • Item
  Залежність рівня внутрішніх напружень в елементах залізничних вісей від режимів зміцнюючої обробки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Перков, Олег Миколайович
  UKR: Диференційне охолодження елементів залізничних коліс впливає на зміну напруженого стану коліс.
 • Item
  Визначення експлуатаційних витрат на маневрову роботу по формуванню багатогрупного составу з використанням тягових розрахунків
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Папахов, Олександр Юрійович; Окороков, Андрій Михайлович; Логвінов, Олег Миколайович
  UKR: Наведено опис порядку розрахунку експлуатаційних витрат на маневрову роботу при виконанні маневрових напіврейсів при формуванні составу.
 • Item
  Непрерывный контроль сдвижек в задаче автоматизации расчета выправки железнодорожных кривых
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Лагута, Василий Васильевич
  UK: Наведено чисельний метод розв’язання диференціального рівняння здвигів, який дозволяє обчислити величини здвигів в будь-якій точці залізничної кривої при проведенні її виправки. Здвиги, обчисленні між точками виміру стріл вигибу, можуть бути використані як контрольні.
 • Item
  Дослідження напружено-деформованого стану обробки перегінного тунелю із урахуванням технологічних процесів
  (Дніпропетровский національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровск, 2008) Тютькін, Олексій Леонідович
  UKR: В статті наведені результати математичного моделювання процесу монтажу збірної оправи при щитовій проходці. Розроблена скінченно-елементна модель перегінного тунелю, в якій можливо відтворити вплив гідравлічних циліндрів щита на оправу та проаналізовано результати моделювання такого випадку.
 • Item
  Определение эквивалентной нагрузки от подвижного состава для линий влияния произвольной формы
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Сухоруков, Борис Дмитриевич; Сухоруков, С. Б.
  RU: Предложен и реализован на ЭВМ алгоритм решения задачи по определению эквивалентной нагрузки от подвижного состава (экипажа) с произвольно заданной схемой размещения осей и нагрузкой на них для линий влияния любой формы.
 • Item
  Логическая матрица для продольных и крутильных колебаний континуальных балок
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: На основе метода начальных параметров, ассоциированных матриц и элементов математической логики предложена формальная процедура расчета продольных и крутильных колебаний многопролетных балок с непрерывным распределением масс.
 • Item
  Особливості технології ін’єктування в бетонні масиви транспортних споруд
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Пшінько, Олександр Миколайович; Краснюк, Андрій Віталійович; Ульченко, Тетяна Володимирівна; Клочко, Борис Григорович
  UK: У статті розроблена технологія ін’єктування розчину в бетонний елемент споруди та наведені різні способи нанесення ремонтного полімерного складу на основі алкілрезорцину на бетонну поверхню споруди, що застосовуються в залежності від ступеня руйнування конструкцій і забезпечують високий рівень зчеплення з бетоном конструкції.
 • Item
  Модальный анализ фундамента путепровода мостового типа методом конечных элементов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович; Селихова, Т. А.
  RUS: В статье представлены результаты модального анализа путепровода мостового типа с исследованием форм и частот фундамента методом конечных элементов.
 • Item
  Взаимосвязь упругих и прочностных свойств керамзитобетона и его составляющих
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Никифорова, Наталья Анатольевна; Масляев, Анатолий Федорович
  UK: В статті розглянуто взаємний вплив пружних та міцнісних властивостей розчинних складових керамзитбетону на його фізико-механічні характеристики.
 • Item
  Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Корженевич, Іван Петрович; Курган, Микола Борисович; Бараш, Юрій Савелійович; Курган, Дмитро Миколайович
  UKR: Розглядається вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів.
 • Item
  Оцінка варіантів подовження терміну служби пасажирських вагонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Лобойко, Леонід Михайлович; Бараш, Юрій Савелійович; Карась, Олена Олександрівна
  UK:В даній роботі зроблена економічна оцінка 9 варіантів подовження терміну служби пасажирських вагонів після закінчення нормативного строку. Порівняння конкурентних варіантів виконувалася за допомогою методу оцінки інвестиційних проектів.
 • Item
  Принципы разработки ликвидационных мероприятий при аварийных разливах на железнодорожных магистралях
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Зеленько, Юлия Владимировна; Чжу, Жуй; Ярышкина, Лариса Александровна; Пустоварова, Т. М.
  UK: Розглянуто принципи та вимоги до розробки ліквідаційних заходів при аварійних емісіях небезпечних вантажів. Наведено структуру та механізм взаємодії відомчих та державних підрозділів з ліквідації наслідків аварій.
 • Item
  Расчет образования взрывоопасной концентрации в помещении при аварийной утечке газа
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Заяц, Юрий Львович; Беляева, Виктория Витальевна
  UK: Розроблено тривимірну чисельну модель розрахунку процесу розповсюдження забруднюючих речовин у виробничому приміщенні при аварійному викиді токсичного газу. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки та моделі течії нестислої рідини. Модель дозволяє розрахувати час утворення вибухонебезпечної концентрації у приміщенні при аварійному викиді газу. Наводяться результати обчислювального експерименту по прогнозу рівня забруднення повітряного середовища у виробничому приміщенні.
 • Item
  Оценка риска токсичного поражения людей при аварийном выбросе химически опасного вещества
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Гунько, Елена Юрьевна; Гунько, Олена Юріївна; Gunko, Olena Y.
  UK: Розроблено тривимірну чисельну модель розрахунку процесу розповсюдження токсичної речовини на проммайданчику в разі аварійного викиду. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки та на моделі течії нев’язкої нестислої речовини. Наводяться результати обчислювального експерименту щодо прогнозу токсичного ураження людей.
 • Item
  Моделирование рассеивания токсичного газа в атмосфере с учетом рельефа местности
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровс, 2008) Беляев, Николай Николаевич; Машихина, Полина Борисовна; Шакина, О. П.
  UK: Розроблено тривимірну чисельну модель розрахунку процесу поширення токсичної речовини при горінні фосфору. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки. Наводяться результати обчислювального експерименту.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна