80 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, магістрів та студентів "Наука і сталий розвиток транспорту"

Permanent URI for this collection

Відбулась 23.03–27.03.2020 р.
RU: 80 Всеукраинская научно-техническая конференция молодых ученых, магистров и студентов "Наука и устойчивое развитие транспорта", 23.03–27.03.2020 р.
EN: 80 All-Ukrainian Scientific and Technical Conference of Young Scientists, Masters and Students "Science and Sustainable Development of Transport"», 23.03–27.03.2020.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Прoблeми eкoнoмiки на залізничному трaнспoрті. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020)
  UK: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено сучасним проблемам в галузі бухгалтерського обліку, контролю, аудіту діяльності залізничних підприємств, економіки та менеджменту на транспорті, фінансових питанням та банківській справі, розвитку економічної теорії. Тези доповідей подано в рамках 80-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено (заочно) 23-27 березня 2020 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Механіка. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020)
  UK: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених з питань поліпшення конструкції, раціоналізації технологій використання, технічного обслуговування та ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і комплексів та залізничного транспорту, теоретичної та будівельної механіки, матеріалознавства. Тези доповідей подано в рамках 80-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено (заочно) 23-27 березня 2020 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Удосконалення технології та технічного оснащення транспортних систем. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020)
  UK: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено сучасним проблемам організації перевезень на залізничних напрямках, організації роботи станцій, оптимізації технічних і технологічних параметрів транспортних систем та ряду інших актуальних питань. Тези доповідей подано в рамках 80-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено (заочно) 23-27 березня 2020 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Інформаційно-управляючі технології і системи на залізничному транспорті. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020)
  UK: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено інформаційно-управляючим технологіям і системам на залізничному транспорті. Тези доповідей подано в рамках 80-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено (заочно) 23-27 березня 2020 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Гуманітарні проблеми та міжкультурна комунікація. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020)
  UK: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено визначним подіям та особистостям історії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДІІТу) у зв’язку з 90-річчям від його заснування, постатям і пам’яткам історії та культури України, актуальним питанням українського мовознавства. Тези доповідей подано в рамках 80-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено (заочно) 23-27 березня 2020 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Іншомовна комунікація у сфері залізничного транспорту. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020)
  UK: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти й молодих учених, які присвячено проблемам іншомовної комунікації у сфері залізничного транспорту. Тези доповідей подано в рамках 80-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено (заочно) 23-27 березня 2020 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Управління енергетичними процесами. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020)
  UK: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено питанням електрозбереження, впровадження нового обладнання і технологій на електрорухомому складі та в електричних ситемах залізниць, а також у суміжних галузях . Тези доповідей подано в рамках 80-ї Всеукраїнської науково- технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено (заочно) 23-27 березня 2020 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.