Монографії НБ (раніше НТБ)

Permanent URI for this collection

ENG: Monographs of Library

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Наука 21 века: консолидация в условиях системных социально-культурных трансформаций
  (Міськдрук, Харьков, 2017) Заветный, Сергей Александрович; Ильганаева, Валентина Александровна
  RU: В коллективной монографии представлены результаты исследований, направленных на выявление действия единых законов и закономерностей развития систем разной природы. Использование современных методологических тенденций, консолидация научных знаний в области гуманитарных и технических наук позволяет соединить в единое методологическое поле изучение таких феноменов, как наука, знание, информация, коммуникация, социальное сознание и социальное управление. Предлагаемое новое видение реальности бытия человека рассматривается как необходимый научно-исследовательский потенциал для включения в медиа систему общества, в том числе образование. Предлагаемый подход рассматривается как необходимый этап формирования нового социального сознания. Книга рассчитана на научных работников, ведущих исследования в области философии, социологии, педагогики, социально-коммуникативной теории, а также аспирантов, студентов, интересующихся проблемами и тенденциями развития социального сознания.
 • Item
  Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Грабар, Наталія Григорівна; Ільганаєва, Валентина Олександрівна; Кислюк, Любов Вікторівна; Кобєлєв, Олексій Миколайович; Колесникова, Тетяна Олександрівна; Лесюк, Ольга Василівна; Мямліна, Антоніна Владиславівна; Нефедова, Ольга Никифорівна; Побіженко, Володимир Вікторович; Ржевцева, Наталія Леонідівна; Шелестова, Анна Миколаївна
  UK: У монографії проаналізовано теоретичні та практичні питання сучасних трансформаційних процесів у галузі бібліотечно-інформаційної справи; численні факти експериментування бібліотек ВНЗ із можливостями новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють не тільки створювати якісно новий освітньо-науковий простір, але й забезпечують генерацію, вилучення, підготовку і транспортування інформації та знань. Для теоретиків і практиків бібліотечно-інформаційної справи, аспірантів і студентів фахових спеціальностей.
 • Item
  Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій
  (Видавництво Маковецький Ю.В., 2010)
  UK: В монографії представлений аналіз теоретичних та прикладних проблем трансформаційних процесів як в галузі соціальних комунікацій взагалі, так і бібліотечно-інформаційній справі зокрема. Відображені загальносистемні аспекти бібліотечної діяльності в умовах становлення системи соціальних комунікацій та галузеві умови діяльності бібліотек ВНЗ, організаційно-функціональні, технологічні і управлінські аспекти, а також підходи, методи та досвід вирішення різноманітних задач, які виникають в процесі наближення бібліотек до вимог сучасного освітнього простору інформаційного суспільства. Монографія розрахована на наукових співробітників, працівників бібліотек, студентів і аспірантів фахових спеціальностей.