Випуск 22

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Вип. 22 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Державне регулювання структурних реформ на залізничному транспорті України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Копитко, Василь Іванович
  UK: У статті розглядаються деякі аспекти державного регулювання структурних реформ на залізничному транспорті України, враховуючи перехід до нової моделі організації: створення вертикально інтегрованої структури управління, що повинно відповідати сучасним критеріям економічної діяльності. Доведено, що структура реформованої залізничної галузі повинна функціонувати за рахунок внутрішніх резервів, менше бути залежною від зовнішніх ризиків, що допоможе приймати ефективні управлінські рішення. Враховуючи вплив транспорту на світову економіку, необхідністю є адаптація структури залізничної галузі до більш ефективної системи господарювання, здатної використовувати наявні ресурси, залучення інвестицій, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності залізничних перевезень.
 • Item
  Экономические аспекты нормативных требований при проектировании реконструкции плана на перевальных участках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Корженевич, Иван Петрович; Тодуа, Т. Г.
  UK: Розглядається вплив нормативних вимог на вартісні показники перебудови плану.
 • Item
  Методи управління витратами виробництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Шульга, Анатолій Васильович; Семєйко, Я. В.
  UK: Розглянуто проблему пошуку методів управління витратами виробництва та запропоновано деякі шляхи її вирішення.
 • Item
  Особливості реформування системи оподаткування України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Сначов, Микола Павлович; Янушевська, Ю. В.
  UK: В даній статті досліджено деякі проблеми системи оподаткування України в сучасних умовах та, враховуючи досвід зарубіжних країн, запропоновано рекомендації щодо вдосконалення механізму оподаткування фізичних і юридичних осіб.
 • Item
  Реформування системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Сначов, Микола Павлович; Вернюк, А. В.
  UK: У статті розглянуті деякі питання щодо реформування системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, розв’язання яких може покращити економіку України через збільшення кількості малих підприємств.
 • Item
  Інтелектуальна власність як об’єкт обліку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Саверський, О. А.; Науменко, В. Л.; Фальчіян, М. О.
  UK: Стаття присвячена головним аспектам обліку інтелектуальної власності відповідно з українськими стандартами, розглядаються міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Обговорюються метод, запропонований І. Журавською, та його ефективність при потребі підприємства у використанні об’єкту відразу після закінчення його створення.
 • Item
  Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальньому сполученні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Пшінько, Олександр Миколайович; Бараш, Юрій Савелійович; Верхоглядова, Наталя Ігорівна; Корженевич, Іван Петрович; Логвиненко, Алла Володимирівна; Лобойко, Леонід Михайлович
  UK: Розглядається модель основних факторів, які слід враховувати для стратегічного планування пасажирських перевезень у дальньому сполученні з позицій сталого розвитку.
 • Item
  До особливостей проведення державної фінансової політики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Стаття присвячена теоретико-методичним проблемам дослідження особливостей проведення державної фінансової політики. Проаналізовано підходи до формування доходів держави.
 • Item
  Вплив глобалізаційних процесів на сучасну банківську систему України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Бобиль, Володимир Володимирович
  UK: У статті розглядається проблема впливу іноземного капіталу на фінансовий ринок України, досліджуються позитивні та негативні сторони глобалізаційних процесів. Пропонуються основні напрямки реформування вітчизняної банківської системи в довгостроковому та середньостроковому періодах.
 • Item
  Етапи виникнення дислокаційної чарункової структури в холоднодеформованій вуглецевій сталі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Грищенко, Микола Миколайович
  UKR: Стаття присвячена поясненню процесу формування дислокаційної чарункової структури при пластичному деформуванні вуглецевої сталі.
 • Item
  Аналіз структурних змін в металі залізничних коліс при їх експлуатації
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Анатолійович
  UKR: Виникнення руйнування залізничного колеса обумовлено формуванням високих локальних напружень від неоднорідної пружно-пластичної деформації за рахунок циклічної зміни температур під час гальмування.
 • Item
  Інформаційне забезпечення організації вагонопотоків в умовах функціонування АСК ВП УЗ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Папахов, Олександр Юрійович; Окороков, Андрій Михайлович; Логвінов, Олег Миколайович
  UKR: Розглядаються можливі варіанти зміни методики розрахунку плану формування поїздів при переході на твердий графік їх руху за умови забезпечення достовірною інформацією про стан системи та регулювання навантажувальних засобів.
 • Item
  Оцінка впливу кількості груп у составі та перерви у накопичювальному процесі на величину параметра накопичення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Розглядається вплив кількості груп вагонів у составі багатогрупного поїзда та перерв у накопиченні составу на коливання величини параметра накопичення составу.
 • Item
  Порівняльне дослідження двох вимірювальних сигналів в кореляційній системі ідентифікації
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Рибалка, Роман Володимирович; Гаврилюк, Володимир Ілліч; Безруков, Віктор Володимирович
  UK: На основі розробленої імітаційної моделі та проведеного моделювання показано, що як за відсутності,так і за наявності шуму сигнал виду синус, поділений на власний аргумент, не має переваг над сигналом виду дельта-функції в системі вимірювання системних характеристик кореляційним методом ідентифікації.
 • Item
  Постановка задачи определения продолжительности зон н-характеристики при расчетах на надежность технических объектов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Лагута, Василий Васильевич; Капица, Михаил Иванович
  UKR: У статті розглянуто постановку задачі визначення довжини зон H-характеристики з урахуванням властивостей функції середнього числа відмов та функції інтенсивності відмов. Постановка задачі сформульована як задача на визначення структури.
 • Item
  Алгоритм вычисления ординат линий влияния по экспериментальным данным
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Сухоруков, Борис Дмитриевич
  RU: Предложен и реализован на ЭВМ алгоритм вычисления ординат натурных линий влияния по осциллограммам загружения мостовых конструкций медленно движущейся испытательной нагрузкой.
 • Item
  Применение топологических методов к расчету пространственных колебаний двух- и трехмерных стержневых систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Для исследования пространственных колебаний стержневых и балочных конструкций с распределенными параметрами применяются методы, основанные на теории конечных графов и автоматов. Показана высокая эффективность топологического анализа графов, представляющих двух- и трехмерные стержневые системы. Получены характеристические уравнения для совместных колебаний ортогональной системы пересекающихся балок с жестким узловым соединением.
 • Item
  Вероятностные методы решения задач управления парком дорожно-строительных машин
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Радкевич, Анатолий Валентинович; Яковлев, Сергей Александрович; Крамар, Игорь Евгениевич
  UKR: Проведений аналіз існуючих методів управління парками будівельних машин, відмічено, що всі вони мають свої переваги і недоліки. Тому в реальній системі управління слід застосовувати не який-небудь один з них, а декілька, об’єднаних в систему.
 • Item
  Систематизація дефектів залізобетонних штучних споруд та способів їх усунення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Пшінько, Олександр Миколайович; Солдатов, Кім Іванович; Краснюк, Андрій Віталійович; Пшінько, Павло Олександрович
  UK: В статті наведено результати досліджень появи дефектів у залізобетонних штучних спорудах на трьох стадіях: проектування, будівництво та експлуатація. Надані рекомендації та наведені технології їх усунення.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна