Інші праці КПМ і ЗМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Оптимізація корозійних процесів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Голуб, Ірина Валеріївна
  UKR: Конспект лекцій розроблено з метою ознайомлення студентів з основними напрямами оптимізації процесів захисту металів від корозії. В лекціях розкрито основні методи, які використовуються при аналізі корозійних процесів чи знаходження оптимального рішення при захисті металу від корозії. Конспект лекцій рекомендовано для вивчення у поєднанні з методичними рекомендаціями до лабораторних і практичних занять для студентів спеціальності 136 – металургія ОПП «Захист металів від корозії» (магістерський рівень) денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Оптимізація корозійних процесів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Голуб, Ірина Валеріївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації розроблені з метою навчання студентів вирішувати практичні задачи. В методичних рекомендаціях наведені приклади рішення задач оптимізації та завдання для самовирішення. Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 136 – металургія ОПП «Захист металів від корозії» (магістерський рівень) денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Виготовлення мікротеплових труб з мідних газарів
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2022) Карпов, Володимир Юрійович
  UKR: Мета: Сучасні вимоги до систем охолодження напівпровідникової та комп'ютерної техніки безперервно зростають. Потрібні системи тепловідведення та холодильники з мінімальними розмірами та великою ефективністю, бажано плоскі, які не потребують суворої орієнтації у просторі. Теплофізичні характеристики існуючих теплообмінників обмежуються недостатнім рівнем теплопровідності матеріалів, що застосовуються. Одним із шляхів збільшення ефективної теплопровідності матеріалу є використання перенесення прихованої теплоти випаровування рідини, тобто використанням принципу роботи теплових труб.
 • Item
  Інформаційні технології в матеріалознавстві
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Носко, Ольга Анатоліївна; Савчук, Лариса Миколаївна; Карпов, Володимир Юрійович; Аюпова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Інформаційні технології в матеріалознавстві». Розглянуті основні визначення та класифікація інформаційних технологій, безпека інформації, можливості використання комп’ютерних технологій в матеріалознавстві. Наведений короткий огляд інформаційних систем, що використовуються при дослідженні матеріалів. Описані бази знань і бази даних, що використовуються для аналізу досліджень. Призначений для студентів спеціальностей (бакалаврський рівень) 121 – Інженерія програмного забезпечення 122 – Комп’ютерні науки. 132 – Матеріалознавство.