Випуск 31

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Вип. 31 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Вплив підвищення напруги в контактній мережі постійного струму на величину втрат енергії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Муха, Андрій Миколайович; Балійчук, Олексій Юрійович
  UKR: У статті представлено результати дослідження впливу підвищення напруги у контактній мережі постійного струму на величину втрат енергії у цій контактній мережі. Розрахунки виконані з використанням традиційних загальноприйнятих методик.
 • Item
  Расчет зоны аварийного загрязнения реки
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Пшинько, Александр Николаевич; Беляев, Николай Николаевич; Покутнева, Лариса Владимировна
  UK: На базі моделі потенціальної течії та моделі переносу домішки виконано прогноз забруднення річки у випадку аварійного скиду забруднення в акваторію. Наведено результати обчислювального моделювання.
 • Item
  Системний підхід в обґрунтуванні рівня витрат інфраструктури залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Міщенко, Максим Іванович
  UK: За допомогою системного підходу досліджуються витрати інфраструктури залізничного транспорту та к залежність від основних показників діяльності залізниць у сучасних умовах.
 • Item
  До питання визначення ціни ліцензії на виробництво продукції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Гненний, Олег Миколайович
  UK: Розглядається метод встановлення цін ліцензії на виробництво промислової продукції на етапі укладання ліцензійної угоди. Вказана ціна визначається економічним ефектом ліцензіата від комерційного використання об'єкта інтелектуальної власності, що є предметом ліцензійної угоди. Ціна ліцензії визначається з умови рівності грошових потоків ліцензіата за варіантами виробництва ліцензійної або розробки власної продукті, яка аналогічна ліцензійній. Цей метод також придатний дія обгрунтування ставки роялті при оцінці майнових прав інтелектуальної власності.
 • Item
  Совершенствование финансовой ответственности в расчетах за международные грузовые перевозки
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Гненный, Николай Васильевич; Тесленко, Татьяна Викторовна; Внукова, С. Н.
  UK: Запропоновано внести зміни в Правила Комплексних Розрахунків, що застосовуються державами учасницями Співдружності Незалежних Держав та Держав Балтії в розрахунках за міжнародні вантажні перевезення.RU: Предложено внести изменения в Правила Комплексных Расчетов, которые применяют государства-участницы Содружества Независимых Государств и Государств Балтии в расчетах за международные грузовые перевозки.
 • Item
  Розгляд механізму детінізації економіки України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Бобиль, Володимир Володимирович
  UK: У статті досліджується рівень корупції й тіньового сектору економіки, розглядаються основні чинники «тінізації», міжнародний досвід по боротьбі з «відмиванням» коштів, отриманих нелегальним шляхом, даються рекомендації з детінізації економічних відносин.
 • Item
  Экономическая оценка мероприятий по внедрению новых профилей поверхности катания колес подвижного состава железных дорог
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Блохина, Анна Сергеевна
  UK: На прикладі порівняння двох типів профілів продемонстровано застосування методів економічної оцінки технічного проекту.
 • Item
  Локальное лазерно-стимулированное электроосаждение никеля
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Заблудовский, Владимир Александрович; Дудкина, Валентина Васильевна
  RU: Разработан метод получения локальных никелевых покрытий без применения масок с помощью использования лазерного излучения. Рассчитаны параметры локальных покрытий никеля и оценена скорость процесса электроосаждения.
 • Item
  Оцінка ступеня знеміцнення при відпуску загартованої колісної сталі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Вакуленко, Леонід Ігорович; Надеждін, Юрій Львович
  UK: Розглянуто питання стосовно оцінки зміни твердості та швидкості розповсюдження звукових коливань після відпуску загартованої колісної сталі.
 • Item
  Зміна твердості металу по поверхні кочення залізничних коліс після формування повзуна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Анофрієв, Павло Григорович; Надеждін, Юрій Львович; Вакуленко, Ігор Олексійович
  UK: Розглянуто питання стосовно оцінки характеру зміни твердості вздовж дефекту, сформованого під час експлуатації залізничного колеса.
 • Item
  Экономико-математическое обоснование потребности в вагонных парках операторов железнодорожного транспорта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Крамаренко, Галина Александровна; Скалозуб, Владислав Васильевич; Чередниченко, М. С.
  UKR: Запропоновано метод розрахунку оптимального потрібного парку вантажних вагонів операторських компаній та промислових підприємств, який враховує фінансові, технологічні та інші ризики при виконанні перевезень власними вагонами і частковому використанні вагонів інвентарного парку залізничного транспорту.
 • Item
  Визначення раціонального інвестування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Босов, Аркадій Аркадійович; Дребот, Христина Василівна
  UK: Запропоновано алгоритм та програма розв'язку завдання раціонального інвестування.
 • Item
  Формализованное представление и расчет планов путевого развития крупных железнодорожных станций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Бобровский, Владимир Ильич; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  UKR: Розроблено методику побудови масштабних планів колійного розвитку великих станцій, що складаються з декілька парків, а також розташованих у кривих. Наведено процедуру автоматизованого розрахунку корисних довжин колій станції, що використовується при побудові планів.
 • Item
  Розробка математичної моделі для дослідження електромагнітних завад від тягових перетворювачів з асинхронним двигуном
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Гаврилюк, Володимир Ілліч; Щека, Вадим Ігорович
  UK: В роботі проведено математичне та схемотехнічне моделювання асинхронного тягового привода з перетворювачами на транзисторах IGBT. Виявлені можливі завади, що виникають при роботі привода. Отримано спектральний склад фазного струму асинхронного тягового двигуна.
 • Item
  Выбор параметров и критериев для автоматизации контроля тональных рельсовых цепей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Романцев, Иван Олегович; Гаврилюк, Владимир Ильич
  UK: На основі аналізу існуючих методів контролю тональних рейкових кіл проведено вибір параметрів та критеріїв для автоматизації контролю параметрів тональних рейкових кіл.
 • Item
  Підвищення безпеки сортувальних гірок
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Рибалка, Роман Володимирович
  UK: Пропонується підвищити безпеку функціонування сортувальних гірок шляхом вирішення задачі контролю заповнення колій із застосуванням методу корекції спектрів.
 • Item
  Застосування нейромережних технологій для діагностування стрілочних переводів з двигунами постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Дуб, Віктор Юрійович; Маловічко, Володимир Володимирович; Гаврилюк, Володимир Ілліч
  UK: В даній роботі авторами запропоновано метод діагностування та контролю відмов стрілочних переводів з електродвигунами постійного струму за допомогою нейронних мереж.
 • Item
  Применение ассоциированных матриц к расчету колебаний неразрезных пластин
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Получены ассоциированные матрицы и разработана методика их применения к расчету колебаний неразрезных пластин с непрерывным распределением масс и различными граничными условиями. Приведены также решения для собственных колебаний ортотропной плиты с учетом инерции вращения, сдвигов и продольных сил.
 • Item
  Анализ технологий производства пеностекла
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Гребенников, Валерий Николаевич; Щербак, Андрей Святославович
  UK: У статті розглянуто існуючі види технологій виробництва піноскла. Показано їх переваги та недоліки.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна