Інші праці КАВП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Індустрія 4.0: європейські практики у вищій освіті та на виробництві
  (Поліграфічна акцидентна фірма, м. Дніпро, 2023) Шатоха, Володимир Іванович; Потап, Олег Юхимович; Жаданос, Олександр Володимирович; Чернова, Наталя Сергіївна
  UKR: Проект HEIn4.0 «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні (609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)», виконується в рамках програми Erasmus+ за участі університетів і підприємств Бельгії, Португалії, Швеції, Грузії та України з 2020 року. Видання знайомить освітян і промисловців з передовим європейським досвідом, оформленим у вигляді опису вебінарів та тренінгів, що відбулися в рамках проекту, у контексті відповіді на виклики Індустрії 4.0. Публікація надає можливість широкому загалу освітян та промисловців стати співучасниками проекту заради того, щоб надалі разом впроваджувати найбільш передовий досвід реформування вищої освіти назустріч новим цивілізаційним та технологічним викликам.
 • Item
  Дослідження операцій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Михайловський, Микола Володимирович; Єгоров, Олександр Петрович
  UKR: Посібник призначений для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Послідовно викладені основи дослідження операцій – науки, яка ставить своєю метою оптимізацію рішень, що приймаються в системах організаційно-технічного управління. Для постановки задачі оптимізації розглянуті етапи операційного проєкту, критерії оптимальності, види математичних моделей дослідження операцій та класи операційних задач. Велика увага приділена викладенню сучасного математичного апарату дослідження операцій – методам лінійного, дискретного і нелінійного програмування. Опис теоретичних методів ілюструється численними практичними прикладами.