Інші праці КАВП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Системи управління зі штучним інтелектом. Нейромережні системи управління
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Потап, Олег Юхимович; Маслікова, Світлана Сергіївна; Кисляков, Володимир Геннадійович
  UKR: У навчальному посібнику розглянуті загальні положення штучних нейронних мереж та їх використання в системах автоматичного управління. Розглянуто задачі ідентифікації статичних та динамічних об'єктів, стратегії нейромережного інверсного управління, ефективність застосування нейрорегуляторів у порівнянні з класичними ПІД-регуляторами. Призначений для опанування освітньої компоненти «Системи управління зі штучним інтелектом» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» для ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Item
  Індустрія 4.0: європейські практики у вищій освіті та на виробництві
  (Поліграфічна акцидентна фірма, м. Дніпро, 2023) Шатоха, Володимир Іванович; Потап, Олег Юхимович; Жаданос, Олександр Володимирович; Чернова, Наталя Сергіївна
  UKR: Проект HEIn4.0 «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні (609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)», виконується в рамках програми Erasmus+ за участі університетів і підприємств Бельгії, Португалії, Швеції, Грузії та України з 2020 року. Видання знайомить освітян і промисловців з передовим європейським досвідом, оформленим у вигляді опису вебінарів та тренінгів, що відбулися в рамках проекту, у контексті відповіді на виклики Індустрії 4.0. Публікація надає можливість широкому загалу освітян та промисловців стати співучасниками проекту заради того, щоб надалі разом впроваджувати найбільш передовий досвід реформування вищої освіти назустріч новим цивілізаційним та технологічним викликам.
 • Item
  Дослідження операцій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Михайловський, Микола Володимирович; Єгоров, Олександр Петрович
  UKR: Посібник призначений для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Послідовно викладені основи дослідження операцій – науки, яка ставить своєю метою оптимізацію рішень, що приймаються в системах організаційно-технічного управління. Для постановки задачі оптимізації розглянуті етапи операційного проєкту, критерії оптимальності, види математичних моделей дослідження операцій та класи операційних задач. Велика увага приділена викладенню сучасного математичного апарату дослідження операцій – методам лінійного, дискретного і нелінійного програмування. Опис теоретичних методів ілюструється численними практичними прикладами.