81 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, магістрів та студентів "Наука і сталий розвиток транспорту"

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Автоматизовані системи управління на транспорті. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено питанням безпеки руху та інноваційним розробкам в галузі науки та техніки, що застосовуються або можуть бути застосованими в автоматизованих системах управління на транспорті. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Залізнична колія. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено вирішенню сучасних проблем при будівництві, проектуванні та експлуатації залізничної колії. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національно- му університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Проблеми економіки залізничного транспорту. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено питанням економіки та менеджменту залізничного транспорту, сучасним тенденціям на транспорті в сфері управління та адміністрування. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Фізика. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено проблемам фізики конденсованого стану. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Механіка. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених з питань поліпшення конструкції, раціоналізації технологій використання, технічного обслуговування та ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і комплексів та залізничного транспорту, теоретичної та будівельної механіки. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Безпека життєдіяльності. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено вирішенню сучасних проблем забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці в промисловості і на транспорті, оцінки ризиків виникнення небезпечних подій та сучасних способів їх попередження. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Інноваційні технології в перевізному процесі та логістиці. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено сучасним проблемам організації перевезень на залізничних напрямках, організації роботи станцій, оптимізації технічних і технологічних параметрів транспортних систем та ряду інших актуальних питань. Тези доповідей подано в рамках 81-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено (заочно) 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Інноваційний дискурс іншомовної професійної комунікації. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей уміщено результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено проблемам іншомовної комунікації у сфері залізничного транспорту. Тези доповідей подано в межах 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Інформаційно-телекомунікаційні технології та комп’ютерне моделювання. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено питанням інформаційно-телекомунікаційних технологій та комп’ютерного моделювання, їх розвитку і поширенню сфер застосування. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Енергетика та електромеханіка. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено проблемам, пов’язаним з енергозбереженням, впровадженням нового обладнання і технологій в енергетичному господарстві залізниць, а також суміжних галузей. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Технологія будівельного виробництва та геодезія. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено питанням проектування, зведення та експлуатації будівель, споруд промислового, цивільного призначення, інженерних споруд. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Будівельні матеріали та архітектурне проектування. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено питанням проектування, зведення та експлуатації будівель, споруд промислового, цивільного призначення, інженерних споруд. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.
 • Item
  Мости та тунелі. Наука і сталий розвиток транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які присвячено вирішенню сучасних проблем проєктування, будівництва та експлуатації мостів, тунелів і інших штучних споруд транспорту. Тези доповідей подано в рамках 81 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Наука і сталий розвиток транспорту», яку проведено 28 жовтня 2021 року у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти і молодих учених.