№ 14 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Установка для експериментального дослідження зносу ковзного контакту «контактний провід – накладка»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Устименко, Дмитро Володимирович
  UKR: У статті описана установка для експериментального дослідження роботи електричного ковзного контакту «контактний провід - накладка» в динаміці, що дозволяє визначити знос контактного проводу та контактних накладок при різних: струмі, зусиллях натискання, швидкостях. Забезпечуючи при цьому контроль теплового стану зони контакту.
 • Item
  Оптимізація споживаної електроенергії при застосуванні нетрадиційних джерел живлення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Cущенко, Костянтин Богданович; Полях, Олександр Миколайович
  UK: Аналіз можливості впровадження альтернативної енергетики розглянуто по двом напрямкам розвитку: перший – це використання енергії для споживачів власних потреб (напряму), другий – живлення системи тягового навантаження та районних споживачів з видачею генерованої електричної енергії в Єдину енергетичну систему. Аналіз джерел альтернативної енергії та експертів показав, що світовий ринок сонячних елементів щорічно збільшується понад 30 %. Для України серед різних видів альтернативної енергетики значний інтерес з економічної, екологічної та енергетичної точок зору становить сонячна енергетика, оскільки: - капітальні вклади здійснюються тільки один раз, затрати при експлуатації мінімальні, із кожним роком вартість однієї кіловат-години знижується, джерело енергії невичерпне; - експлуатація фотоелектричних елементів виключає забруднення навколишнього середовища й дозволяє отримувати енергію в будь-якому місці. В роботі досліджено перспективи застосування альтернативної енергетики на дистанції електропостачання. Вони мають два основні способи використання альтернативної енергії: - безпосереднє перетворення в електричну енергію за допомогою сонячних фотоелектричних модулів та вітрогенераторів; - перетворення альтернативної енергії в теплову енергію. Розглянута можливість застосування альтернативних джерел енергії з використання аналізу погодних умов для збільшення ефективності генерації електроенергії. Представлена інтелектуальна система управління перемиканням джерелами енергії в реальному часі з врахуванням прогнозованих даних про споживання та виробництво електроенергії. Оптимізація системи електропостачання запропонована на основі нейронної мережі. Яка аналізує і пропонує оптимальний варіант виробництва та використання електроенергії. Застосування аналізатора в системі дозволяє автоматично визначати оптимальний режим роботи енергосистеми, аналіз погодних умов - вибирати режим роботи більш ефективніше. Стратегія оптимізації полягає також в своєчасному перемиканні між зовнішньою електромережею та джерелами відновлюваної енергії в залежності від стану системи, кількості накопиченої енергії.
 • Item
  Якість електричної енергії на шинах 35 кВ при паралельній роботі тягової підстанції з вітровою електростанцією
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Сиченко, Віктор Григорович; Косарєв, Євген Миколайович; Пулін, Микола Миколайович; Кузнецова, Є. В.
  UK: Метою функціонування будь-якої енергетичної системи є надійне та безперервне забезпечення споживачів якісною електроенергією. Сучасний етап розвитку електроенергетичної галузі характеризується зростаючим дефіцитом енергетичних ресурсів, отримуваних від традиційних джерел, тому широкого поширення набуває застосування альтернативних джерел електричної енергії з реалізацією концепції розподіленого живлення. На сьогоднішній день в Україні реалізовано декілька пілотних проектів по застосуванню альтернативних джерел енергії для живлення інфраструктури. Актуальною проблемою є забезпечення паралельної роботи шин середньої напруги тягових підстанцій з вітроелектростанцією, оскільки в процесі їх функціонування повинні витримуватись низка вимог, в тому числі, і до якості електричної енергії. Відповідно до цього, в матеріалах проведеного дослідження наведені результати експериментальної перевірки відповідності показників якості електричної енергії на шинах тягової підстанції, до яких відімкнена вітроелектростанція. Отримані результати свідчать, що рівні відхилень напруги перевищують встановлені нормативи, інші ж показники якості електричної енергії відповідають вимогам нормативних документів.
 • Item
  Литий-ионные аккумуляторы для резервного электропитания устройств железнодорожной автоматики и связи
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна, Днипро, 2017) Сердюк, Татьяна Николаевна; Фелизиани, Мауро; Коваленко, А. А.; Журавлёв, Антон Юрьевич; Кузнецова, Е. В.
  RU: Целью научно-исследовательской работы является решение задачи улучшения параметров качества электрической энергии и облегчения условий труда за счет модернизации системы резервного электроснабжения устройств железнодорожной автоматики и связи, а именно: анализ возможности применения литий-ионных аккумуляторов нового поколения на постах ЭЦ, переездах и в устройствах связи. Дана сравнительная характеристика современных литий-ионных аккумуляторных батарей малой и большой емкости. Оценена возможность применения современных типов литий ионных аккумуляторов в качестве резервных источников для электропитания устройств СЦБ. Рассмотрены режимы работы литий-ионных аккумуляторов. Внедрение литий-ионных аккумуляторов нового поколения емкостью 100…360 А·ч в устройствах СЦБ позволит сократить размеры и массу в 5…10 раз, высвободить помещения, а также исключить вредные условия труда, возникающие при уходе за свинцовыми и щелочными АБ. При этом увеличивается срок службы батарей с 7…10 до 20…25 лет, улучшается экономия денежных средств, исходя из расхода на периодические замены и утилизацию свинцовых АБ. Так, экономия денежных средств при эксплуатации литий-ионных аккумуляторов за 20 лет составит не менее 350 %. Рассмотрена возможность применения гибких литий-ионных аккумуляторов в качестве источников электропитания переносных радиостанций. Предложена типовая схема заряда таких аккумуляторов на базе микроконтроллеров серии SC80x.
 • Item
  Електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки, для забезпечення первинного аварійного живлення бортових комплексів літальних апаратів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Шмельов, Ю. М.; Бойко, С. М.; Саблін, Олег Ігорович; Владов, С. І.; Черніхова, О. С.
  UK: Мета. Розробка електротехнічного комплексу висувної вітроенергетичної установки на базі асинхронного генератора, для живлення первинної аварійної системи електропостачання бортового комплексу літальних апаратів з автоматичною системою управління. Актуальність. Встановлено, що одним із енергоефективних варіантів структури енергетичного комплексу первинної аварійної системи електропостачання літальних апаратів є система з асинхронним генератором (АГ). Однією з найбільш важливих проблем, які виникають при використанні АГ з конденсаторним збудженням в автономних системах електропостачання, є стабілізація напруги при змінній частоті обертів ротора та змінному навантаженні. Частота обертання генераторів може бути регульованою за умови сталості частоти генерованих коливань або залишатися постійною. У загальному випадку можлива робота генератора із змінною частотою обертання та змінною частотою. Наукова новизна. З метою ефективного використання згенерованої електричної енергії висувної вітроенергетичної установки літальних апаратів, пропонується використовувати теорію нечітких множин для управління енергетичними параметрами, що є одним з важливих чинників забезпечення надійного та якісного первинної аварійної системи електропостачання. Практична значимість. Запропонований електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки та підхід до побудови системи його управління дозволяє розробляти ефективні варіанти первинного аварійного живлення, у тому числі літальних апаратів. Основним завданням у створенні системи управління вихідними параметрами генератора висувної вітроенергетичної установки, зокрема напругою, повинно бути забезпечення плавного регулювання напругою, реагуючи при цьому на найменші зміни швидкості повітряних потоків. Розроблений спосіб управління вихідною напругою асинхронного генератора з короткозамкнутим ротором в складі висувної вітроустановки дозволяє плавно регулювати значення вихідного параметра.
 • Item
  Experimental Determination of Basic Data for Probabilistic Research of Electrical Tonal Track Circuit
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Romantsev, Ivan O.; Havryliuk, Volodymyr I.
  EN: Purpose. Determination of mathematical model with the probabilistic parameters of tonal-frequency railway circuit, leadthrough of the concomitant measurings and their analysis, forming of maximum sizes of the probabilistic states of object. Methodology. At research of the probabilistic states of railway circuit the terms of measurings of probabilistic descriptions, parameters of transformations of frequency-temporal descriptions of signals are certain, the statistical results of the conducted measurings are analyzed, the table of the probabilistic diagnostic is formed, and the probabilistic scopes of diagnostic of the states of tonal-frequency railway circuit are got. Findings. Determination of scopes of premature exit from working condition state of tonal-frequency railway circuit. Originality. Principle of determination of statistical information is presented for the system of the probabilistic diagnosticating of tonal-frequency railway circuit, laws of distributing of parameters and finding of premature exit state and maximum scopes of electric parameters. Practical value. Findings enable to form the system of the probabilistic diagnosticating of tonal-frequency railway circuit.
 • Item
  Дослідження впливу стану залізничної колії в плані на плавність і безпеку руху поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович; Байдак, Сергій Юрійович; Хмелевська, Неля Петрівна
  UKR: Необхідність підвищення швидкостей руху та моніторингу технічного стану плану залізничної колії поставило на порядок денний дослідження впливу стану й параметрів кривих на плавність і безпеку руху поїздів. Використана в роботі методика передбачає аналіз і оцінку вихідних даних про стан і параметри кривих, що використовуються в дистанціях колії. В статті наведено результати аналізу зйомки кривих на ділянці Синельникове – Чаплине за період з 2013 по 2016 роки. Показано, що в кінцевий результат привноситься суб'єктивність, кваліфікація виконавця та інші фактори. В результаті виконання рихтувальних робіт машинами ВПР крива не відповідає вихідним паспортним даним. Запропонована авторами методика дає можливість оцінити інтенсивність наростання залишкових деформацій, їхнього впливу на плавність і безпеку руху поїздів. При проектуванні ремонтів колії можна досягнути суттєвого виграшу в часі руху за рахунок відновлення проектних радіусів, встановлювання колії при машинізованому поточному утриманні й ремонтних роботах в проектне положення. Набули подальший розвиток наукові підходи до оцінки стану й параметрів кривих в плані та їх впливу на плавність і безпеку руху поїздів. Доповнена система критеріїв оцінки стану кривих, що впливають на накопичення розладів колії в плані, запропоновано розрахункові формули для визначення допустимої швидкості при розбіжності відводів кривизни й підвищення зовнішньої рейки в кривих. Отримані результати будуть корисні для проведення заходів щодо підвищення швидкості, плавності руху, забезпечення безпеки руху поїздів в кривих ділянках колії особливо на напрямках впровадження швидкісного руху поїздів.
 • Item
  Експериментальне визначення зони захисту блискавковідводів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Дьяков, Віктор Олексійович; Шевченко, О. В.
  UKR: Мета. Дослідити можливість визначення зони захисту стрижневих блискавковідводів в лабораторних умовах. Актуальність роботи. Враховуючи, що захист ізоляції обладнання тягових підстанцій і контактної мережі в пристроях тягового електропостачання від атмосферних і комутаційних перенапруг являється в даний час актуальним. В зв’язку з цим визначення зони захисту стрижневих блискавковідводів в лабораторних умовах представляє практичний інтерес, підвищує ефективність навчального процесу на кафедрі і дозволяє забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів в області тягового електропостачання. Результати. У даній статті описані наслідки розвитку розряду блискавки між хмарою і землею. Відзначена історія формування принципів захисту від прямих ударів блискавки. Вказані вимоги до стрижневих блискавковідводів. Наведено результати експериментального визначення зони захисту стрижневого блискавковідводу, отримані на моделях в високовольтній лабораторії університету. Дано опис принципової схеми високовольтної випробувальної установки. На підставі проведених випробувань отримано розрахунковий вираз для визначення радіуса зони захисту моделі стрижневого блискавковідводу. Такі дослідження підвищать якість навчального процесу при вивченні способів захисту від прямих ударів блискавки пристроїв тягового електропостачання.
 • Item
  Обоснование уровней электромагнитного влияния тягового тока на рельсовые цепи
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна, Днипро, 2017) Гаврилюк, Владимир Ильич; Мелешко, В. В.
  RU: Испытания новых типов подвижного состава на электромагнитную совместимость с рельсовыми цепями проводят путем измерения помех в рельсах, генерируемых подвижным составом, с последующим сравнением измеренных данных (амплитуды, диапазона частот, длительности интерференции) с максимально допустимыми нормативными значениями. Поскольку новые типы поездов часто эксплуатируются на участках с устаревшими системами автоматики и электроснабжения, а также c устаревшими типами поездов, на некоторых участках при работе новых типов поездов, которые успешно прошли испытания, наблюдались сбои в работе железнодорожной сигнализации. Проведение экспериментальных исследований для всех видов рельсовых цепей, используемых на железнодорожном транспорте, с реализацией всех возможных ситуаций и сочетанием наиболее неблагоприятных, с точки зрения безопасности, условий их работы, является практически невыполнимой задачей. Целью исследований является обоснование методики определения уровней опасного и мешающего электромагнитного влияния тягового тока на рельсовые цепи с учетом их схемы, конфигурации, схемы канализации обратного тягового тока и других факторов для выяснения причины и устранения, в случае возникновения, сбоев в работе систем сигнализации на отдельных участках железной дороги при эксплуатации на них новых типов подвижного состава. В работе проанализированы основные факторы, которые характеризуют электромагнитное влияние тягового тока на рельсовые цепи. Максимально допустимые значения электромагнитного воздействия тягового тока на рельсовые цепи определяли как теоретико-расчетными методами, так и лабораторными измерениями. Разработана математическая модель и компьютерная программа, которые позволяют исследовать электромагнитные процессы в тяговой сети и оценивать влияние тягового тока на рельсовые цепи для различных типов и количества поездов, условий и режимов их работы. Экспериментальные измерения помех проводили непосредственно на железнодорожных линиях и в силовых цепях электрооборудования подвижного состава. Максимально допустимые уровни гармонических помех, вызванных обратным тяговым током, определяли на основе критерия надежной работы рельсовых цепей во всех режимах работы при наиболее неблагоприятных по условиям безопасности факторах.
 • Item
  A Review of Power Quality Issues in Electrified Rails
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Havryliuk, Volodymyr I.
  EN: Electrified railways are among of the largest consumers of electric energy with longitudinally distributed power supply stations and connected to lines fixed (unmovable) electrical loads (consumers) and moving loads (vehicles), which operate, in general case, in nonlinear pulse modes. Due to the electrical non-linear nature of power stations and loads, current and voltage distortions appear in railway lines that devastating impact on the entire power system and consumers. The development of high-speed railways and the use of new types of rolling stock with power electrical equipment and pulse-width modulation of the traction current lead to problems with electromagnetic compatibility (EMC) and power quality in feeding grids that can adversely influence on train movement safety. The purpose of this article is to give a brief overview of power quality issues in electrified railways and also to consider related PQ standards. The main power quality disturbances are illustrated by using fragments of the traction current and voltage time-dependences measured during tests of the rolling stocks on electromagnetic compatibility with rail circuits. The traction current and voltage were registered in vehicle power equipment circuits, using a current and voltage probes whose signals were converted by analog-to-digital converter and recorded by PC. The different definitions of power quality presented in standards and literature are discussed.The main power quality disturbances were illustrated using specially chosen characteristic fragments of registered traction current, and some their parameters and electrical processes caused them are considered.
 • Item
  Підвищення енергетичної ефективності електричної тяги вантажних поїздів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Афанасов, Андрій Михайлович; Арпуль, Сергій Вікторович
  UKR: Розглянуто питання щодо підвищення енергетичної ефективності електричної тяги вантажних поїздів за рахунок вибору раціональних режимів ведення поїздів. В результаті багатоваріантних тягових розрахунків отримані аналітичні залежності питомих витрат електроенергії на тягу та власні потреби від технічної швидкості на дільниці. Показано, що економія електроенергії на тягу поїздів з масою, значно меншою розрахункової, може бути досягнена за рахунок відключення частини тягових двигунів.