Том 4 № 135 (СТ ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Дробно-дифенційний підхід для опису процесу живлення металів і сплавів, що твердіють в умовах регульованого газового тиску
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Селівьорстова, Тетяна Віталіївна; Селівьорстов, Вадим Юрійович; Мала, Юлія Анатоліївна
  UKR: Для опису процесів фільтрації в складних дендритно-пористих середовищах запропонований ряд дробно-диференційних математичних моделей дифузійного типу. Описано нелінійне рівняння, що містить дробові похідні Рімана-Ліувілля за часом, яке може бути застосовано для коректного опису однофазної фільтрації не ньютонівської рідини в пористому середовищі.
 • Item
  Інноваційні підходи та інформаційні технології для підвищення якості викладання графічних дисциплін для студентів з вадами слуху за спеціальностями «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка»
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Морозенко, Олена Петрівна; Грибанова, Наталія Юріївна
  UKR: Розглядаються шляхи підвищення ефективності навчання осіб з порушенням слуху, аналізуються особливості викладання інженерно-графічних дисциплін студентам. Описано освітні технології графічних дисциплін з використанням інноваційних методів навчання для даною категорії студентів, що сприяють інформатизації освіти; підстави підвищення якості графічної підготовки фахівців; інноваційні методики читання лекцій, проведення практичних занять по графічним дисциплінам. Зазначаються фактори, що сприяють успішному навчанню та соціалізації студентів.
 • Item
  Моделювання даних процесів моніторингу при нерівномірних і нечітких інтервалах спостережень
  (Національна металургійна академія України, м. Дніпро, 2021) Скалозуб, Владислав Васильович; Мурашов, Олег В'ячеславович
  UKR: У статті досліджено актуальні завдання щодо моделювання і аналізу даних часових послідовностей моніторингу процесів з нерівномірними та нечіткими інтервалами вибірки. Реалізація завдань аналізу і прогнозування таких часових рядів виконується на основі сепарабельної моделі, яка відрізняється окремим формуванням послідовностей величин показників процесу та інтервалів між спостереженнями. Сепарабельна модель була застосована для дослідження процесів клінічного моніторингу стану хворих на діабет з метою визначення оцінок величин нового періоду до виникнення стану/подій, які відповідають встановленим вимогам. Проведено оцінку ефективності удосконаленого квантильного алгоритму моделювання часових послідовностей, запропонованого у цій роботі. Реалізація моделей послідовностей вимірів з нечітким кроком виконується шляхом застосування підходу на основі α-рівнів. Для скаляризації нечіткого результату застосовувався метод центру ваги.