Інші праці КФОП (ДІІТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: У збірнику містяться матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (13-14 квітня 2023 р.). Для науковців, викладачів, фахівців-практиків, студентів економічних спеціальностей.
 • Item
  Інноваційні зміни в роботі пасажирських залізничних перевезень та організаційній структурі управління ними
  (Видавництво Іванченка І. С., Харків, 2023) Матусевич, Олексій Олександрович
  UKR: У статті розглянуті існуюча структура управління компанії АТ Укрзалізниця, принципові умови реформування, напрямки розвитку залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Сформовані принципи управління на залізничному транспорті та принципи управління змінами. Показано їх взаємозв’язок. Розглянуті фактори впливу на конкурентоспроможність пасажирських перевезень та їх зв'язок з підрозділами нової пасажирської компанії. Розглянуті моделі управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Сформована авторська модель управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Розглянуті: стратегії АТ УЗ згідно Стратегії АТ «Укрзалізниця» на період 2019 – 2023 рр., формування етапів для здійснення необхідних змін щодо формування оптимального механізму відкриття залізничного ринку для України. Проведено дослідження питання фінансування пасажирських перевезень та застосування приватного капіталу, а саме популярних інструментів залучення приватного капіталу: концесії та консалтингу. Формування заходів щодо підтримки АТ Укрзалізниця.
 • Item
  Інтегрований облік в ризик-орієнтованому управлінні підприємством
  (Видавець Біла К. О., Дніпро, 2022) Пікуліна, Олена Вікторівна; Матусевич, Олексій Олександрович; Шило, Лілія Анатоліївна; Дехтяр, Сергій Сергійович; Дзюба, Володимир Іванович
  UKR: У монографії досліджуються організаційні та прикладні аспекти інтеграції різних видів обліку для потреб управління суб’єктами господарювання.Теоретичною і методологічною основою узагальнених в монографії результатів досліджень є наукові концепції і теоретичні розробки провідних вітчизняних і закордонних вчених в галузі інтегрованого обліку, економічної безпеки, сфери підприємницьких ризиків, а також внутрішня нормативна база залізничної галузі та чинне законодавство, нормативно-правові акти з питань обліку і складання звітності в тому числі результати досліджень міжнародних професійних організацій бухгалтерів та аудиторів. Монографія розрахована на широке коло науковців, фахівців різних галузей економіки у сфері інтегрованого обліку та економічної безпеки, студентів, аспірантів та викладачів, що цікавляться даною науковою проблематикою.