Том 6 № 143 (СТ ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Volume 6 No. 143 (ST IIBT)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Архітектурне рішення для веб-додатку DDP (Diploma Defense Project) для документування процесу екзаменування
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2022) Андрюхіна, Маргарита Василівна; Селівьорстова, Тетяна Віталіївна
  UKR: Стаття присвячена розробці архітектури програмного забезпечення. Головним завданням запропонованої архітектури є цифровізація роботи членів екзаменаційної комісії, більш швидкої обробки документації в процесі захисту. Технічна можливість зменшити навантаження на секретаря комісії існує вже сьогодні. В міру збільшення кількості студентів-випускників, важливості вчасного документування та перевірки інформації актуальним постало питання формування відповідної документації в процесі захисту за допомогою певного програмного забезпечення. Як свідчить практика розвинених країн, саме широке використання цифрових технологій (у сферах виробництва, фінансів, державного управління, соціального обслуговування тощо) забезпечує суттєве підвищення ефективності економічної діяльності та якості суспільного життя. Україна також стала на шлях цифровізації, про що свідчить Прийняття у 2018 році Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердженому плані заходів щодо її реалізації. Робота секретаря екзаменаційної комісії являє собою рутину з ведення документації: ведення протоколів, формуванню звітів, підрахунок статистичних даних. Щоб спростити роботу членів комісії є можливість практичного застосування такої інновації - як проєкт DDP (diploma defense project). Проєкт у статті запропоновано розробити за допомогою фреймворка Ruby on Rails. Ruby входить до складу більшості дистрибутивів ОС Linux, поставляється з Mac OS X і доступна для користувачів інших операційних систем. Станом на серпень 2022 року Ruby входить до топ 20 найпопулярніших мов програмування за версією авторитетного спеціалізованого рейтингу Tiobe. У статті також описаний процес створення архітектурного рішення для проєкту DDP, описані рекомендаційні технології для його створення, а також наведені UML діаграми, що більш детально описують архітектуру проєкту.
 • Item
  Дослідження ефективності платформ управління обчислювальними сервісами при організації Fog computing
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2022) Островська, Катерина Юріївна; Шерстяних, Микита Олександрович; Стовпченко, Іван Володимирович; Каліберда, Юрій Олегович
  UKR: Робота присвячена дослідженню ефективності платформ управління обчислювальними сервісами при організації Fog computing. В рамках роботи проводиться дослідження ефективності платформ контейнерної оркестрації з організацією Fog computing. У ході проведення дослідження необхідно виконати такі завдання: 1) зробити підбір літератури, наукових публікацій та Інтернет статей, необхідних для проведення дослідження; 2) здійснити огляд платформ контейнерної оркестрації; 3) визначити ключові вимоги та критерії проведення дослідження; 4) спроектувати та реалізувати утиліту автоматичного проведення випробувань; 5) виконати дослідження ефективності платформ контейнерної оркестрації з організацією туманних обчислень; 6) проаналізувати отримані результати та зробити супутні висновки. Організується розгортання Docker-контейнерів. Для створення кластера використовується Docker Swarm. Вирішуються завдання вимірювання наступних параметрів: час розгортання одного контейнера, час розгортання групи контейнерів, час відгуку задачі горизонтального масштабування, час затримки передачі. Проводиться аналіз одержаних результатів випробувань.
 • Item
  Випуск 6 (143). Системні технології
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», ІВК «Системні технології», Дніпро, 2022)
  UKR: У збірнику публікуються результати досліджень в галузі техніки, присвячених проблемам системного моделювання процесу технічних об'єктів, обробки інформації, оптимізації керування параметрами процесу.