Інші праці КТМ (ДІІТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Будівельна механіка
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Урсуляк, Людмила Вікторівна; Костриця, Сергій Анатолійович; Федоров, Євген Федорович; Болотов, Олексій Олександрович
  UKR: У методичних рекомендації на початку наведені стислі відомості з теорії, які необхідні для виконання відповідної розрахунково-графічної роботи. Для поглибленого вивчення теоретичного матеріалу слід скористатися конспектом лекцій в СДН Moodle (ННЦ «Лідер») або літературою, яка надана наприкінці методичних рекомендацій. Детально розглянуто приклади розрахунків статично невизначених систем різних конфігурацій методом переміщень. Приведені завдання для самостійної роботи. Наведено список рекомендованої літератури, яким слід скористатися для поглибленого вивчення теоретичного матеріалу. Методичні вказівки сприяють кращому засвоєнню теми «Розрахунок статично невизначуваних рам методом переміщень» дисципліни «Будівельна механіка», розвитку навичок виконання інженерних
 • Item
  Теоретична механіка
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Янгулова, Ольга Леонідівна; Недужа, Лариса Олександрівна
  UKR: У методичних рекомендаціях наведено основні теоретичні відомості, які необхідні для виконання відповідної розрахунково-графічної роботи. Детально розглянуто розв’язання прикладів на тему «Динаміка матеріальної точки». Запропоновано завдання для самостійної роботи. Наведено список рекомендованої літератури, яким варто скористатися для поглибленого вивчення теоретичного матеріалу. Видання сприяє кращому засвоєнню теми «Динаміка матеріальної точки» дисципліни «Теоретична механіка», розвитку навичок виконання інженерних розрахунків, допомагає скоротити час на виконання розрахунково-графічної роботи. Для студентів всіх форм навчання тих спеціальностей, освітніми програмами яких передбачено вивчення дисципліни «Теоретична механіка».
 • Item
  Теоретична механіка. Розділ "Динаміка". Частина III
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Каряченко, Наталья Васильевна
  UKR: В третій частині навчального посібника «Теоретична механіка розділа «Динаміка» докладно розглянуті теми: «Динаміка твердого тіла», «Силове поле, потенціальне поле», «Відносний рух матеріальної точки». Викладення теоретичних положень супроводжується необхідними ілюстраціями і розв’язанням відповідних прикладів. Призначений для студентів спеціальностей: 131 – прикладна механіка, 133 – галузеве машинобудування та інших спеціальностей.