Том 6 № 149 (СТ ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Volume 6 No. 149 (ST IIBT)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Аналіз методик оцінки ступеню забрудненості водних об’єктів
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2023) Кавац, Олена Олександрівна; Кавац, Юрій Віталійович; Дібрій, Данило Андрійович
  UKR: В статті розглянуті основні методи моніторингу водних об’єктів їх стану забруднення та оцінка якості води. Загальноприйняті, стандартизовані методи оцінювання якості води в водних об’єктів, включають в себе наземний набір зняття проб, що в певних умовах не відповідає оперативності та є дороговартісним. Розвиток сучасних інформаційних технологій дозволяє використовувати різноманітні інструменти та набори даних, які застосовуються при проведенні супутникового моніторинг із певною періодичністю. Наявність архівних даних відкриває можливість порівнювати отримані результати та аналізувати чинники впливу на стан водних об’єктів. В роботі описано основні методи та набори даних, які можна використовувати для застосування методів дистанційного моніторингу на основі машинного навчання. Проаналізовано приклади застосування дистанційного підходу щодо оцінки ступеню забрудненості водних об’єктів на великих територіях.
 • Item
  Властивості методів обробки та отримання даних в тест-методах хімічного аналізу
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2023) Гуда, Антон Ігоревич; Березюк, Микита Олександрович
  UKR: Сканерна індикація аналітичного сигналу в хімічному аналізі –це об’єктивний, швидкий і автоматизований спосіб оцінки кольорових характеристик забарвлених зразків. Використання сканерної індикації при отриманні АС позбавляє від помилок, пов'язаних із суб'єктивною оцінкою та допомагає людям з вадами кольорового зору, прискорює операції збору та обробки інформації. Врахування та контроль джерела світла в скануючих системах є ключовим для забезпечення стабільності та точності отриманих зображень у різних умовах освітлення. Для отримання аналітичного сигналу першочергово необхідно обробити зображення для отримання області інтересу, який визначається методом сегментації, ручним методом та використовуючи ШІ. Аналіз отриманих значень проводиться шляхом побудови лінійної або нелінійної залежності значення кольору в обраній кольоровій моделі приведений до єдиного значення АС до концентрації.
 • Item
  Мінімізація міжклітьового натягу на безперервних станах за якірними струмами електроприводів прокатних клітей
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2023) Потап, Олег Юхимович; Куваєв, Володимир Миколайович; Бойко, Олег Олександрович; Рибальченко, Марія Олександрівна; Шибакінський, Володимир Іванович; Потап, Михайло Олегович
  UKR: Досліджено дієвість методу мінімізації натягу сортового прокату за інформацією про якірні струми головних електроприводів, який базується на гіпотезі про незмінність відношення якірного струму приводу наступної кліті до якірного струму приводу попередньої кліті в режимі вільної прокатки та передбачає прогнозування струму вільної прокатки в прокатних електроприводах за інформацією про струм вільної прокатки в електроприводах попередніх клітей. Дослідження базувалось на комплексній моделі процесу безперервної сортової прокатки у чотирьох чистових клітях дрібносортного стана з індивідуальними електроприводами, оснащеними системами підлеглого керування швидкості. Шляхом комп'ютерного імітаційного моделювання доведено, що застосування під час прокатки оперативного переходу від регулювання натягу шляхом коригування завданої частоти обертання електроприводу наступної кліті до безпосереднього регулювання якірного струму у ній в режимі стеження запобігає виникненню динамічних струмів і їх-ньому впливу на якість регулювання натягу.